Unit 12 Part Two Flashcards Preview

English > Unit 12 Part Two > Flashcards

Flashcards in Unit 12 Part Two Deck (68):
1

Przedsiębiorstwo handlowe

Commercial enterprise

2

Zadowolenie z sytuacji ekonomicznej

Consumer confidence

3

Sektor korporacyjny

Corporate sector

4

Spaść, zmniejszyć się o 50%

Decrease/drop/go down/fall by 50%

5

Spadek

Decrease/fall

6

Popyt

Demand

7

Handel wewnętrzny

Domestic trade

8

Spadek, schyłek koniunktury

Downturn

9

Kryzys gospodarczy

Economic crisis

10

Wzrost gospodarczy

Economic growth

11

Uzdrowienie gospodarki

Economic recovery

12

Oszczędny

Economical

13

Ekonomia

Economics

14

Oszczędzać

Economise

15

Ekonomista

Economist

16

Wydatki

Expenditure

17

Handel zagraniczny

Foreign trade

18

Finansowanie

Funding

19

PKB (prodkut krajowy brutto)

GDP (gross domestic product)

20

Zbankrutować

Go bankrupt

21

Dochód

Income

22

Wzrost

Increase/rise

23

Wzrosnąć, zwiększyć się o 50%

Increase/grow/go up/rise by 50%

24

Zwiększyć zadłużenie

Increase borrowing

25

Poziom oprocentowania

Interest rate

26

Zysk

Profit

27

Dług publiczny

Public debt

28

Wydatki publiczne

Public spending/government spending

29

Recesja

Recession

30

Krach na giełdzie

Stock market crash

31

Podaż i popyt

Supply and demand

32

Podatek

Tax

33

Wielki Kryzys

The Great Depression

34

Związek zawodowy

Trade union

35

Konflikt zbrojny

Armed conflict

36

Zamach

Assassination

37

Dokonać zamachu na kogoś

Assassinate sb

38

Ofiara

Casualty

39

Wojna domowa

Civil war

40

Cywil

Civilian

41

Wybuch wojny

Outbreak of war

42

Traktat pokojowy

Treaty peace

43

Napad z bronią w ręku

Armed robbery

44

Podpalenie

Arson

45

Napaść

Assault

46

Próba zabójstwa/włamania

Attempted murder/burglary

47

Szantażować, szantaż

Blackmail

48

Zakłócenie porządku publicznego

Breach of peace

49

Włamanie

Burglary

50

Żądać okupu

Demand ransom

51

Sfałszować

Falsify

52

Wyważyć okno/drzwi

Force a winow/door

53

Fałszerstwo

Forgery

54

Podrobić

Forge

55

Oszustwo, oszust

Fraud

56

Porwanie (np. samolotu)

Hijacking

57

Porwanie (np. samolotu)

Hijacking

58

Porwać (np. samolot)

Hijack

59

Przetrzymywać kogoś jako zakładnika

Hold sb hostage

60

Kradzież tożsamości

Identity theft

61

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Manslaughter

62

Występek

Misdeed

63

Napaść uliczna

Mugging

64

Przestępca

Offender

65

Podpalić coś

Set fire to sth

66

Nielegalnie wyprowadzać pieniądze

Siphon (off) money

67

Młodociany przestępca

Teenage delinquent

68

Zdewastować

Vandalise