Unit 26 Flashcards Preview

Kolos Ang > Unit 26 > Flashcards

Flashcards in Unit 26 Deck (53):
1

Infekcja zebodolu

Infection of sockets

2

Oczywiste

Evident

3

Zgromadzenie, kumulowanie się

Aggregation

4

Zatrzymane, pozostawione

Retained

5

Nie wyrzniety

Unerupted

6

Przeplukane

Irrigated

7

Roztwór

Solution

8

Roztwór soli fizjologicznej

Saline

9

Kilka

Several

10

Wizyta kontrolna

Check up, follow up

11

Ostra

Acute

12

Ustępować

Subsided

13

Dziwgnia

Elevator

14

Rozluzniony

Loosened

15

Wstecznie

Backwards

16

Całkowicie

Thoroughly

17

Skarzyc się na

Complain of

18

Strzykajacy, strzelający

Shooting

19

Pojawiać się

Appear

20

Nachylenie osi długiej zęba

Inclination

21

Stopniowo zwezone

Tapered

22

Nieuszkodzone

Intact

23

Wadliwy

Unsound

24

Zapalenie okolokoronowe

Pericoronitis

25

Włączać

Involves

26

Profilaktyczne

Prophylactic

27

Pionowo

Upright

28

Satysfakcjonujaco

Satisfactorily

29

Częste

Frequent

30

Katowy

Angular

31

Istotny

Considerable

32

Wygiecie, krzywa

Curvature

33

Nachylenie osi długiej zęba ku tyłowi

Disto angular

34

Złączyć się, zlewać

Fuse

35

Zlane zęby

Fused teeth

36

Zab wklinowany, zatrzymany

Impacted tooth

37

Present

Przedstawiac

38

Presenting symptom

Pierwszy objaw choroby

39

Promieniowac

Radiate

40

Nawracajacy

Recurring

41

Zatrzymać pozostawic

Retain

42

Bez powikłań

Uneventful

43

Wklinowany

Wedged

44

Resztki

Residue

45

Powtarzajacy się, nawracajacy

Repeatable

46

Istotny, znakomity

Remarkable

47

Złączone

Joined

48

Oczywisty

Apparent

49

Niezniszczony

Undamaged

50

Ustąpić

Return to a normal state

51

Ziemia

Ground

52

Kałuża

Puddle

53

Chodnik

Pavement