Unit 4 WORK Flashcards Preview

English > Unit 4 WORK > Flashcards

Flashcards in Unit 4 WORK Deck (46):
1

Skrupulatny, sumienny

Conscientious

2

Przedsiębiorczy

Industrious

3

Doświadczenie w jakiejś dziedzinie

Experience in a field

4

Aktywny, pełen inicjatywy

Proactive

5

Solidny, niezawodny

Reliable

6

Dobrze wyszkolony

Well-trained

7

Praktyczna znajomość czegoś

Working knowledge of sth

8

Kierowanie, zarządzanie

Administrative work

9

Rozdzielać obowiązki

Delegate

10

Wyjeżdżać służbowo

Go away on business

11

Prowadzić księgowość

Keep the books

12

Dotrzymywać terminów

Meet deadlines

13

Wykonywać obowiązki służbowe

Perform job duties

14

Oceniać wyniki czyjejś pracy

Review sb's performance

15

Pracować dotrzymując napiętych terminów

Work to tight deadlines

16

Uczyć się zawodu w praktyce

Learn on the job

17

Przekwalifikować się

Retrain

18

Szkolenie

Training course

19

Warsztaty

Workshops

20

Rozwój zawodowy

Professional development

21

Poufne, do rąk własnych

FYEO (for your eyes only)

22

Do Twojej wiadomości

FYI (for your informaton)

23

Pójść na zwolnienie/urlop

Go on leave

24

Wynagrodzenie za czas urlopu

Holiday pay

25

Pewność stałego zatrudnienia

Job security

26

Dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy

Perks/fringe benefits

27

Wynagrodzenie za czas choroby

Sick pay

28

Pracować dorywczo

Do odd jobs

29

Utrata pracy

Job loss

30

Zwolnić z pracy

Lay off/dismiss

31

Zwolnić, zredukować

Make redundant

32

Redukcja etatów

Redundancy

33

Wyrzucić z pracy

Give the sack

34

Tania siła robocza

Cheap labour

35

Wyzyskiwać

Exploit

36

Koszty pracy

Labour costs

37

Przekazywać pracę/produkcję innym firmom

Outsource

38

Strajk okupacyjny

Sit-in

39

Związek zawodowy

Trade union

40

Zakończyć pracę na dany dzień

Call it a day

41

Wspinać się po szczeblach kariery

Climb the corporate ladder

42

Nauczyć się fachu

Learn the ropes

43

Wykorzystać nieformalne kontakty

Pull a few strings

44

Przyłożyć się

Pull your weight

45

Biurokracja

Red tape

46

Podejmować szybkie decyzje

Think on your feet