Unit 6 Vocab - Reverse Flashcards Preview

Polish > Unit 6 Vocab - Reverse > Flashcards

Flashcards in Unit 6 Vocab - Reverse Deck (113):
1

to cost

kosztować

2

tennis

tenis

3

to play

grać

4

to swim

pływać

5

to make, do

robić > zrobić

6

today

dziś (dziśaj)

7

in the evening

wieczorem (wieczór)

8

nothing special, nothing in particular

nic szczególnego (szczególny)

9

you feel like, you fancy

masz ochotę (mieć, ochota)

10

to go (on foot)

iść > pójść

11

to the cinema

do kina (kino)

12

with pleasure

z przyjemnośćią (przyjemność)

13

what's on? (what are they playing?)

co grają? (grać)

14

crime film, crime story

kryminał

15

comedy

komedię (komedia)

16

horror (genre)

horror

17

to like

lubić

18

to prefer

woleć

19

agreement, I agree

zgoda

20

let's go

chodźmy (chodzić)

21

to walk around

chodzić

22

I'd prefer

wolałbym (woleć)

23

perhaps

może

24

you'd like

chciałbyś (chcieć)

25

ice-cream

lody (lód)

26

cake

ciastko

27

you liked

podobał ci się

28

to be pleasing to someone

podobać się > spodobać się

29

film

film

30

quite (a) good

całkiem dobra (dobry)

31

(to/for) you

tobie (ty)

32

although

chociaż

33

I've seen

widziałam (widzieć)

34

better

lepsze (lepszy)

35

I can't stand/bear

nie znoszę (znosić > znieść)

36

I

ja

37

rather

raczej

38

I prefer

wolę (woleć)

39

to read

czytać

40

books

książki (książka)

41

than

niż

42

I prefer... to...

wolę... niż...

43

to look at, watch

oglądać (oglądać > obejrzeć)

44

the watch, see a film

oglądać film

45

from time to time

od czasu do czasu

46

terribly sorry, ladies

najmocniej panie przepraszam

47

our coffee shop

nasza kawiarnia

48

is conducting

prowadzi (prowadzić)

49

a survey

badanie

50

of public opinion

opinii publicznej (opinia, publiczny)

51

and you?

a ty?

52

could I? (said by a woman)

czy mogłabym?

53

ask a few questions

zadać kilka pytań (pytanie)

54

for the first time

po raz pierwszy

55

I come

przychodzę (przychodzić > przyjść)

56

here

tu

57

regularly

regularnie (regularny)

58

my (female) friend

moja znajoma (mój, znajomy)

59

for the first time

pierwszy raz

60

comfortable, convenient for you

wygodnie paniom (wygodny, pani)

61

(restaurant) tables

stoliki (stolik)

62

chairs

krzesła (krzesło)

63

enough, sufficiently

dostatecznie (dostateczny)

64

armchairs

foteliki (fotel(ik))

65

I agree

zgadzam się (zgadzać się > zgodzić się)

66

you drink

panie piją (pani, pić)

67

red wine

czerwone wino (czerwony, wino)

68

white wine

białe wino (biały, wino)

69

frequently, often

często (częsty)

70

I drive

prowadzę (prowadzić)

71

I don't drink alcohol

nie piję alkoholu (pić, alcohol)

72

usually

zazwyczaj

73

more often

częścij (często)

74

enormously, hugely

ogromnie (ogromny)

75

once again

jeszcze raz

76

for disturbing you

że panie niepokoiłam (niepokoić)

77

don't mention it

drobiazg

78

no problem/trouble

nie ma sprawy (sprawa)

79

I’m looking at

patrzę na + acc (patrzeć > popatrzeć)

80

desire, inclination

ochota

81

intention

zamiar

82

mood, inclination

nastrój

83

health

zdrowie

84

watch

zegarek

85

to think

myśleć

86

about it

o tym

87

to swim

pływać

88

to fly

latać

89

to sing

śpiewać

90

to help

pomagać > pomóc

91

to harm

szkodzić > zaszkodzić

92

to hinder

przeszkadzać > przeszkodzić

93

to taste good

smakować

94

humor

humor

95

at all

wcale

96

to love

kochać

97

to adore, worship

uwielbiam (uwielbiać)

98

to drive around

jeździć

99

lorry

ciężarówka

100

love

miłość

101

I can’t stand

nie znoszę

102

to hate

nienawidzić

103

yesterday

wczoraj

104

museum

museum

105

to ask, inflict

zadać

106

a question

pytanie

107

you bet / not half

jak najbardziej

108

chocolate

czekoladowe (adj)

109

ice

lód

110

stop (as in bus/train)

przystanek

111

better

lepiej

112

you look like

wyglądasz jak

113

shut up

zamknij się