Unit 6 - What's Hot & What's Not Flashcards Preview

Engelsk 02C > Unit 6 - What's Hot & What's Not > Flashcards

Flashcards in Unit 6 - What's Hot & What's Not Deck (12):
1

husarbeid

chore

2

hevde/si

claim

3

klesvask

laundry

4

oppføre seg dårlig

misbehave

5

ukelønn

allowance

6

god handel

bargain

7

merkenavn

brand names

8

dyr

expensive

9

spesielt

particularly

10

klage

complain

11

tiår

decade

12

1800-tallet

19th century