Uppgifter: Samordning av växtens liv Flashcards Preview

Biologi 2 > Uppgifter: Samordning av växtens liv > Flashcards

Flashcards in Uppgifter: Samordning av växtens liv Deck (17):
1

Vad är ett brandljud?

Träd kan få ärr efter en brand, detta ärr kallas brandljud

2

Vad finns i ett frö, och hur går det till när det gror?

  • Embryo och energirik näring för att kunna gro.
  • Först växer roten neråt, sedan grodden uppåt. När hjärtbladen slagit ut kan växten börja sin fotosyntes.

3

Vad består en groddplanta av?

Hjärtblad, stam och rot

4

Vad innebär fototropism?

Att växten växer mot ljuset.

5

Vad innebär gravitropism?

Att växten reagerar på gravitationen.

6

Vad är fytokrom?

Ljuskänsligt ämne (en receptor) som reagerar på rött ljus.

7

Hur påverkar dagens längd växter?

Årtidsbundna aktiviteter påverkas: 

  • Lövträd: blomning och lövfällning
  • Barrträd: härdning (klyvöppningarna hindras från att öppnas)

8

Vilka effekter har växthormoner auxin?

Sträckningshormon

9

Vad heter hormonet som används när ett frö börjar gro?

Gibbereliner

10

Vilken funktion har cytokinerna hos växterna?

Stimulerar delning

11

Vilka olika effekter har abskisinsyra på frön?

 

Gå in i vilostadie.

12

Vilka olika effekter har abskisinsyra på knoppar?

Gå in i viloläge

13

Vilka olika effekter har abskisinsyra på klyvöppningar?

Stängs vid torka

14

Vilka olika effekter har abskisinsyra på rötter?

Ökar deras vattenledningsförmåga

15

Vad används eten till i växten?

  • Vilohormon
  • Stimulerar mognad och åldrande
  • Reglerar tillväxt 
  • Kan spridas mellan olika växtdelar och till andra växter runtomkring (= anledningen varför en ful frukt kan förstöra flera)

16

Vad innebär tropism?

Rörelse

17

Vad är ett annat ord för växthormon?

Tillväxtregulatorer.