Uppgifter: Växtens fotosyntes Flashcards Preview

Biologi 2 > Uppgifter: Växtens fotosyntes > Flashcards

Flashcards in Uppgifter: Växtens fotosyntes Deck (19):
1

Vilken är formeln för fotosyntes?

6 H2O + 6 CO2 + solenergi → C6H12O6 + 6 O2

2

Hur är klorplasten uppbyggd?

Dubbelmembran, med thylakoider och stroma (mellanrummet)

3

Vilka fler plastider än kloroplaster tar boken upp, samt vilken funktion har dessa?

 • Leukoplaseter/amyloplaster - lagrar stärkelse
 • Kromoplaser - färgämnen

4

Vilka två reaktioner delas fotosyntesen in i?

 • Fotokemiska reaktionen
 • Calvincykeln

5

Vilka ämnen behövs i de fotokemiska reaktionerna?

 • Vatten
 • ADP
 • NADP+
 • Solljus

6

Vad används energin i ljusenergin till?

 

Spjälka vatten

7

Vad sker i fotosystem II?

Fotolys - vatten spjälkas till syrgas, elektroner och vätejoner

8

Vad sker i fotosystem I?

 

Reduktion av vätebärarna - NADPH bildas

9

Vad innebär fosforyleringen och ”vad” möjliggör den?

 

Bildning av ATP, som sedan används i bildningen av glukos.

10

Vad behövs till koldioxidfixeringen?

 

Koldioxid, enzymet rubisco, NADPH och ATP

11

Till vad behövs enzymet rubisco?

Binder in koldioxiden i Calvincykeln.

12

Till vad används fotosyntesprodukterna hos växten?

 • Energikälla
 • Lagras som stärkelse
 • Byggmaterial till växten

13

Vad är fotorespiration?

 

Vid låg koldioxidhalt binder rubisco in syrgas istället, vilket förhindrar bildningen av glukos.

14

Var sitter klyvöppningarna?

På undersidan av bladen.

15

Vad omger klyvöppningarna?

Slutceller.

16

Vilken funktion har klyvöppningarna?

Reglerar gasutbytet (koldioxid, syrgas och vattenånga) i cellen.

17

Vilket problem finns det med öppna klyvöppningar?

 

Vid varmt väder kan för mycket vattenånga avges, vilket torkar ut växten. Problem då klyvöppningarna måste vara öppna för att ta upp koldioxid.

18

Vilka fyra saker påverkar fotosyntesens hastighet?

 

 • Ljusstyrka
 • Temperatur
 • Koldioxidhalt
 • Vattentillgång

19

Vad är det för skillnad på C3-, C4- och CAM-växter?

 • C3-växter – vanlig Calvincykel
 • C4-växter – ett extra ”steg”, där en C4 bildas, i Calvincykeln, för att effektivisera fotosyntesen, då behöver klyvöppningarna inte vara öppna så mycket
 • CAM-växter – har bara klyvöppningarna öppna på natten, lagrar CO2 som äppelsyra, som de sen kan frigöra CO2 ifrån på dagen i sin fotosyntes