Upphovsrätt och referenshantering Flashcards Preview

Statistik > Upphovsrätt och referenshantering > Flashcards

Flashcards in Upphovsrätt och referenshantering Deck (17)
Loading flashcards...
1

Vad är immaterialrätt? 

Vad omfattas?

Ett rättsområde som reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. 

Omfattar patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. 

2

Vad innebär upphovsrättslagen?

Vad krävs för att ett verk ska upphovsrättsskyddas?

Vad kan skyddas respektive inte skyddas?

Skyddar författares och andra upphovsmäns rätt att bestämma hur det egna verket ska användas. 

- Rätten är exklusiv - En ensamrätt för upphovsmannen. 

Krävs en verkshöjd, dvs att det måste finnas en viss grad av originalitet i arbetet. 

Idéér, fakta och upptäckter kan inte skyddas, däremot kan framställningen av dem skyddas.

Skyddet uppkommer automatiskt så fort ett verk blir publicerat i tryck eller elektroniskt format --> behöver inte registrera något. 

3

Vad är viktigt att tänka på när man publicerar sitt arbete?

Att allt ska vara ens eget.

- Man får inte ha med bilder som man inte skapat på ett elelr annat sätt. 

- Texten ska vara omskriven och alla resultat eller påståenden som man inte kommit på själv ska källhänvisas.

4

Vad gäller vid bruk av:

Bilder, tabeller och figurer:

Foton

Filmer

Ljudfiler

Citat?

Bilder, tabeller och figurer: Privat bruk eller användande för presentation i undervisningen är okej. Om man ska publicera dem krävs att man har upphovsmannens tillstånd. 

Foton: Egna foton är okej. Om man vill använda andras foton måste tillstånd has.

Filmer: Kopiering är inte tillåten.

Ljudfiler: Kopiering är inte tillåten.

Citat är okej att använda om det görs på rätt sätt. 

5

Vad är patent?

Hur får man patent och hur länge varar den?

Vad krävs för att få patent?

En tidsbegränsad och lagbunden rätt att hindra andra från att dra kommersiell nytta av en viss uppfinning. 

- Ingen annan får använda uppfinningen utan patenthavarens tillstånd. 

Ansökan görs hos patent- och registreringsverket.

Gäller i 20 år med möjlighet till förlängning.

För att få patent krävs att uppfinningen har en uppfinningshöjd, dvs att det är något nytt.

- Ska även kunna tillämpas industriellt. 

6

Vad krävs för att man ska få kalla sig författare för en publikation?

(1) Att man har haft en klart bidragande roll, antingen till datainsamling, analys eller studiedesign. 

(2) Ska ha skrivit grundläggande delar

(3) Ska ha slutgiltigt godkänt publiceringen

(4) Ska vara införstådd om att man ansvarar för samtliga delar, även de man bidragit mindre till.

7

I vilka delar av rapporten används referenser huvudsakligen?

Introduktion/bakgrund samt metod

8

Vad innebär följande begrepp

Citat

Referat

Parafras 

Plagiat

Citat: Att ordagrant återge det som står i en originaltext.

Referat: Att kort återge innehåller i originaltexten med originalets egna ord.

Parafras: Omskrivning av originaltexten med egna ord

Plagiat: Medveten eller omedveten framställning av andra fakta som sin egen. T.ex. genom att inte skriva referens. 

9

Vilka två delar finns av upphovsrätten?

- Vad innebär dem?

10

Hur uppkommer upphovsrättsskyddet?

Hur längde gäller det?

Behövs registrering?

När ett verk blir publicerat eller överfört till allmänheten.

- Piblicerat i tryckk eller elektroniskt format

Gäller hela upphovsmannens livstid + 70 år.

Ingen registering elelr tillstånd behövs. Skyddet är automatiskt 

11

Vad är meningen med upphovsrätten?

Att balansera upphovsmannens behov av skydd mot användarens behov av tilgång

En upphovsman ska kunna leva på det hen skapar utan att få sitt verk förvanskat eller manipulerat. 

12

När får man kopiera verk?

Lärare och studenter får kopera verk digitalt och analogt och använda materialet för undervisning. 

Får föra över kopior digitalt t.ex. via e-post eller lärosätets slutna lärplattform. 

13

Hur får bilder, tabeller och figurer användas? 

Får användas för privat bruk i undervisningen. Kopierat eller trycktt.

- För att publicerar figurer i ett examensarbete ska man ha upphovsmannens tillstånd 

14

Vad är patent?

Vad kan patenteras?

15

Kan man söka patent innan det vetenskapliga arbetet?

Japp

16

När kan man få ett s.k. acknowledgment?

Om man inte uppfyller författarvillkoren men ändå bidragit på något sätt. 

17