Urinvägsinfektioner Flashcards Preview

Infektion > Urinvägsinfektioner > Flashcards

Flashcards in Urinvägsinfektioner Deck (13):
0

När tar vi en urinodling?

Män, pyelonefrit/feber, recidiv, terapisvikt, graviditet, sjukhusvård, nyl utlandsresa - ESBL

1

Kan äldre ha bakterier i urinen utan symtom (ABU)?

Ja det är vanligt. KAD ger alltid bakterier i urinen.

2

Ska vi behandla ABU (alltså bakterier i urin utan symtom)?

Nej, endast hos gravida eller inför urologiskt ingrepp

3

Vanligaste agens cystit?

E.coli och s.saprofyticus

4

Vad kallar vi miktionsbesvär utan dunkömhet, feber och CRP<30?

Cystit/nedre UVI

5

Hur utreder vi en cystit?

Om hög sannolikhet, klin bild, sticka behövs ej
Om man eller recidiverande UVI, urinodling + ev utredning

6

Behandling cystit?

I symtomlindrande syfte (30% spontanläker inom 1v)
Pivmecillinam (selexid) eller nitrofurantoin (furadantin)

7

Vanligaste agens pyelonefrit?

E.coli och andra gramneg enterobakterier

8

Vilka symtom ger pyelonefrit?

Miktionsbesvär initialt, sedan kan andra symtom som illamående/kräkningar överväga miktionsbesvären. Räcker med en av dessa för att starkt misstänka pyelonefrit: dunkömhet, feber >38, CRP >30.

9

Hur handlägga pyelonefrit?

Urinodling och blododling
Behandla med gramneg profil - cifrofloxacin

10

Vanligaste agens urosepsis

E.coli och andra gramnegativa enterobakterier

11

Hur presenterar sig urosepsis?

Urinvägssymtom saknas oftast, istället sepsiskriterierna

12

Hur behandla urosepsis?

Cefotaxim + AG