Urologie Flashcards Preview

MBK-LES10 > Urologie > Flashcards

Flashcards in Urologie Deck (32):
1

6 mogelijke oorzaken van nierstenen

1.vocht tekort
2.aangeboren uitscheidingsstoornissen
3.infecties
4.hyperparathyreoidie
5. hypercalciemie
6.fracturen
7.bedlegerigheid
8. Vit D vergiftiging

2

waarom moet uretritis die weinig klachten geeft medisch onderzocht worden

uretritis berust op infectie met bacterien. (bijv. gonoroe)
Sommige organismen geven bij de een veel meer klachten dan bij de ander, bijv. trichomonas en chlamydia, maar deze mensen kunnen wel andere personene besmetten.

3

wat kun je doen om blaasontsteking te voorkomen

veel drinken.
bij vrouwen kan het zinvol zijn om voor geslachtsgemeenschap te zorgen voor veel vochtinname en na geslachtsgemeenschap niet wachten met urineren

4

mechanisme urine verlies bij stress-incontinentie

druk in de buikholte waardoor urine naar buiten loopt

5

waarom is het raadzaam om uretritis goed te laten onderzoeken

uretritis berust op infectie met bacterien. (bijv. gonoroe)
ook meer gewone bacterien kunnen een uretritis geven, maar deze gaat dan vaak gepaard met een cystitis. De klachten vallen dan vaak niet op door de overheersende cystitis klachten

6

symptomen acute pyelonefritis

-hoge koorts
-pijn in de flanken, uitstralend naar rug en geslachtsorganen
-pijn bij urineren

7

wat is incontinentie voor urine

urine loopt ongewild weg

8

noem 3 symptomen van cystitis

1.vaak plassen, kleine beetjes
2. loze aandrang om te urineren
3.malaise
4. pijnlijke mictie
5. pijn in de buik
6. vies ruikende urine

9

noem 2 complicaties van acute nierbekkenontsteking

nierinsufficientie, sepsis

10

onder welke omstandigheden is er urineverlies bij stress incontinentie

bij falen van het afsluitmechanisme van de blaas. Bij persen, lachen, hoesten, tillen etc.

11

hoe is de temp bij cystitis? Koorts?

kan normaal zijn

12

welke omstandigheden kunnen een pyelonefritis bevorderen? Waar moet je aan denken bij een pyelonefritis?

opklimmende infectie van de urinewegen, vaak opklimmende cystitis.
obstructie door:
-urinewegstenen
-zwangerschap
-vormafwijkingen (divertikels, urethrastenose)
-prostaathypertrofie

13

bij wie komt stress incontinentie het meest voor

vrouwen die meerdere kinderen gebaard hebben

14

kan een vrouw met "enkel griepgevoel" een blaasontsteking hebben

ja

15

symptomen en complicaties van chronische pyelonefritis

geen pijn, geen koorts.
Kan leiden tot nierinsufficientie

16

mechanisme bij urge-incontinentie

samentrekken van de blaas.

17

als iemand geen klachten heeft kan hij dan cystitis hebben

ja

18

hoe kan de ontsteking glomerulonefritis bestaan zonder infectie

de glomerulonefritis berust op auto-immuun processen. Er zijn dus geen bacterien maar antistoffen

19

kenmerkend symptoom van urge-incontinentie

er is blaasactiviteit op een ongewenst moment: normaal alleen blaascontractie op het toilet, bij urge-incontinentie is er blaascontractie enkele seconden na een luxerend moment

20

waarom hebben vrouwen vaker een blaasontsteking dan mannen

urethra bij vrouwen is veel korter dan bij mannen

21

prognose glomerulonefritis

volledige of gedeeltelijke genezing, of op kortere of langere termijn nierinsufficiente

22

waarom moet bij mannen na iedere blaasontsteking gezocht worden naar een oorzaak en bij vrouwen niet

bij vrouwen komt een blaasontsteking veel vaker voor dan bij mannen door de kortere plasbuis. Bacterien kunnen daardoor veel gemakkelijker de blaas bereiken. Bij mannen is het zo ongewoon dat er na iedere blaasontsteking moet worden gezocht naar een achterliggende oorzaak zoals aangeboren afwijkingen of DM.

23

wat is de belangrijkste complicatie van cystitis

acute pyelonefritis, chronische cystitis

24

3 symptomen bij nierstenen

koliekpijn, hematurie, pijn straalt uit van de nier naar de rug en geslachtsorganen

25

noem 4 symptomen van het nefritisch syndroom (nefronen zijn dicht)

-hypertensie
-hematurie !
-oedeem (dik gezicht)!
- soms oligurie

26

wat zijn de 2 motieven voor een huisarts om AB te geven bij cystitis

Genezen van de cystitis
Voorkomen van
1.pyelonefritis
2.urosepsis

27

3 kenmerken van koliekpijn

- komt in aanvallen
-bewegingsdrang
-geen koorts

28

noem 3 kenmerken van het nefrotisch syndroom (nefronen staan open)

-oedeem door eiwittekort in het bloed (zichtbaar)
-eiwit in urine (lab test)
-bloedeiwit verlaagd (lab test)

29

wat kan de oorzaak zijn van een cystitis, vooral bij een man

suikerziekte of vormafwijking

30

verschil in symptomen tussen niersteen en pyelonefritis

bij niersteen geen koorts, bij pyelonefritis hoge koorts

31

3 complicaties nierstenen

hydronefrose (verwijding van het nierbekken), infecties, recidief

32

wat is het argument om een antibiotica kuur helemaal af te maken, zonder onderbrekingen

AB dood eerst de meest gevoelige bacterien. als de kuur te vroeg gestopt wordt zullen de sterkere bacterien de infectie voort zetten door het infectie gebied te koloniseren. De hele kolonie bestaat dan uit sterkere bacterien die minder gevoelig zijn voor de behandeling