Uvod Flashcards Preview

BUFL > Uvod > Flashcards

Flashcards in Uvod Deck (13):
1

Što je glavni zadatak isplaka

Uspješna izrada kanala bušotine

2

Kako se dizajnira isplaka

Tako da sastavom i svojstvima odgovara:
- uvjetima u kanalu bušotine
- sastavu i svojstvima formacije
I tako da bude ekonomski i ekološki isplativa

3

Koje su zadaće isplake

- iznošenje krhotina
- ostvarenje protutlaka na stijenke k. buš.
- stabilizacija k. buš.
- hlađenje i podmazivanje alatki
- zadržavanje krhotina u lebdenju
- omogućavanje mjerenja
- uzgon (smanjenje težine niza b. alatki)
- smanjenje oštećenja ležišnih stijena
- sprječavanje korozije
- povećavanje brzine bušenja
- smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i veća sigurnost

4

Od čega se sastoji isplaka

Kontinuirana tekuća faza + aditivi

5

Kako se dijele isplake prema kontinuiranoj fazi

Isplake na bazi vode, isplake na bazi ulja, sintetičke isplake i plinovite medije

6

O čemu ovisi izbor isplake

Namjeni, stijenama i svojstvima stijena, vodi za pripremu isplake, mogućim ili očekivanim problemima, bušaćoj garnituri, mogućnostima zagađenja isplake, podatcima o bušenju

7

Kako izbor isplake ovisi o namjeni

Nije isto bušiš li za uvodnu ili proizvodnu kolonu, kakva će biti metoda opremanja i tip proizvodnje

8

Kako izbor isplake ovisi o stijenama i svojstvima stijena

Nije isto bušiš li kroz šejlove, pješčenjake, anhidrite, kako to bubri, kako je propusno itd.

9

Kako izbor isplake ovisi o vodi za pripremu isplake

Koliko je tvrda, je li slana ili slatka, kojih soli ima unutra

10

Kako izbor isplake ovisi o mogućim ili očekivanim problemima

Imaš li problematične šejlove, postoji li bojazan od obljepljivanja dlijeta ili BHA, prihvat, iscrpljeni pješčenjaci

11

Kako izbor isplake ovisi o bušaćoj garnituri

Koliko je daleko lokacija, je li površina ograničena, u kakvom su stanju agitatori, isplačne pumpe, oprema za uklanjanje čvrstih čestica

12

Kako izbor isplake ovisi o mogućnostima zagađenja isplake

Ima li u kanalu zagađivača: čvrstih čestica, cement, sol, anhidrit, H2S, CO2

13

Kako izbor isplake ovisi o podatcima o bušenju

Promjer kanala, nagib kanala, torzija, nateg, mehanička brzina bušenja, gustoća isplake, maksimalna temperatura