Uwch 20 Flashcards Preview

Welsh > Uwch 20 > Flashcards

Flashcards in Uwch 20 Deck (46):
1

Adloniant

Entertainment

2

Blaenorol

Previous

3

Brwydfrydedd

Enthusiasm

4

Canolwyr

Referees

5

Cefndir

Background

6

Cyfrannu

To contribute

7

Cyfres

Series

8

Cyfrifol

Responsible

9

Cymwysterau

Qualifications

10

Cynulleidfa

Audience

11

Cynhyrchydd

Producer

12

Digidol

Digital

13

Dychmyg

Imagination

14

Golygydd

Editor

15

Graddol

Gradual

16

Gweithgareddau

Activities

17

Hanfodol

Essential

18

Her (b)

Challenge

19

Hyfforddiant

Training

20

Lloeren (b)

Satellite

21

Manteisiol

Advantageous

22

Nawddoglyd

Patronising

23

Perthnasol

Relevant

24

Rhwystredig

Frustrated

25

Ymarferol

Practical

26

Ymgeisydd

Candidate

27

Cragen / Cregyn (b)

Shell

28

Her (b)

Challenge

29

Lloeren (b)

Satellite

30

Mantais (b) / manteision

Advantage

31

Braw (g)

Fear

32

Cymhwyster (g) / Cymwysterau

Qualification

33

Dychymyg (g)

Imagination

34

Gelyn (ion) (g)

Enemy

35

Gwenwyn (g)

Poison

36

Unigrwydd (g)

Loneliness

37

Arbenigo

To specialise

38

Aral

To prevent

39

Digio

Offend

40

Gwahaniaethu

To differentiate

41

Gweddio

To pray

42

Mewnforio

To import

43

Yswirio

To insure

44

Hanfodol

Essential

45

Perthnasol

Relevant

46

Rhwystredig

Frustrating / frustrated