Van Veen tot Weiland Flashcards Preview

Sara's aardrijkskunde toets > Van Veen tot Weiland > Flashcards

Flashcards in Van Veen tot Weiland Deck (13):
1

Waaruit bestaat een moeras?

Uit plantenresten

2

Hoe noemen we de plantenresten waaruit moeras bestaat?

Veen

3

Waaruit bestaat veen?

Uit plantenresten

4

Wat krijg je als je veen laat drogen?

Turf

5

Wat is turf?

gedroogd veen

6

Waar wordt turf voor gebruikt?

Als brandstof

7

Wat ontstond op de plekken waar mensen veen weghaalden?

plassen

8

Wat zijn de plassen die ontstaan zijn door het weghalen van turf nu?

recreatiegebieden of natuurgebieden

9

Waar is het veen nog niet overal afgegraven?

In het westen van Nederland.

10

Noem 2 eigenschappen van veengrond

- het is nat en zacht
- het is geschikt voor veeteelt

11

Wat zie je veel in een veenlandschap?

Weilanden met koeien.

12

Hoe wordt het overtollige water afgevoerd?

Door sloten.

13

Waar dienen de sloten in weilanden voor?

Om het overtollige water af te voeren.