Växternas mineralbehov + uppgifterna Flashcards Preview

Biologi 2 > Växternas mineralbehov + uppgifterna > Flashcards

Flashcards in Växternas mineralbehov + uppgifterna Deck (21):
1

Hur tar växter upp mineral- och näringsämnen?

Genom rötterna.

Undantag: CO2 och O2 tas upp genom bladens klyvöppningar.

2

Var finns mineral- och näringsämnena som växterna tar upp?

Löst i vattnet.

Undantag: CO2 och O2 från luften.

3

Vilka två grupper delas mineral- och näringsämnena in i?

Makro- och mikroämnen.

4

Vad är makroämnen?

Ämnen som växten behöver mycket av.

5

Vilka ämnen är makroämnen?

N, H, C, P, O, S, K, Mg, Ca

6

Vad händer med växten om den får i sig för mycket makroämnen?

Den blir övergödd. Då blir de ofta väldigt långa, väldigt gröna, och väldigt rangliga. De blir alltså väldigt instabila (blåser lätt omkull). 

7

Vad är mikroämnen?

Ämnen som växten behöver lite av. 

8

Ge exempel på några mikroämnen.

Fe, Cu, Mn, Co

9

Vad händer med växten om den inte får i sig tillräckligt mycket mikroämnen?

Den kan inte växa klart. (Mikroämnen är begränsande faktorer)

10

Vad är en begränsande faktor?

Här: något som begränsar växten från att växa klart.

11

Vad händer med växten om den får i sig för mycket mikroämnen?

Den kan dö, för mikroämnen är skadliga för den (i för stor halt). 

12

Hur tar växten upp sina mineralnäringsämnen?

Genom rötterna, lösta i vatten.

13

Vad är det för skillnad mellan makro- och mikronäringsämnen?

  • Makro – växten behöver mycket av detta näringsämne
  • Mikro – spårämne, växten behöver väldigt lite av näringsämnet (men det behövs!)

14

Vilka två sorters ledningsvävnad finns det hos växten?

Xylem och floem

15

Förklara hur vattenupptaget går till hos växter, samt hur det transporteras upp i växten!

  • Växten tar upp vatten passivt, via osmos.
  • Växten tar upp mineralnäringsämnena som joner aktivt, vilket gör att koncentrationen av vatten blir lägre inne i roten och vatten tas upp via osmos.
  • Alla vattenmolekyler håller ihop med dipol-dipol-bindning, vilket gör att de drar varandra upp.
  • Högst upp i bladens klyvöppningar avdunstar vatten, när en molekyl lämnar bladet dras en ny molekyl upp i xylemet.

16

Vad är rottryck?

Att vatten trycks lite uppåt, då trycket är högre inne i roten än utanför

17

Vad är kambiet?

Stammens tillväxtzon

18

Vad är klyvöppningar?

Öppningar på bladens undersida där gasutbytet sker. Regleras av slutarceller

19

Vad är trakeid?

En sorts rör i xylemet som är smalt. Barrträden har bara trakeider, men de finns även hos lövträd.

20

Hur kan skogens upptag av mineralnäringsämnen leda till försurning?

När en skog växer och tar upp mineralämnen sker en naturlig försurning eftersom växters rötter pumpar ut vätejoner i marken. 

21

Förklara hur organiska ämnen transporteras i växten m h a tryckströmsteorin!

  • I bladet transporteras fotosyntesprodukter ut i följecellerna och sen in i silcellerna, genom aktiv transport.
  • När silcellerna innehåller en hög koncentration av organiska ämnen, kommer vatten att tas in via osmos.
  • Detta ger att det blir ett högt tryck, som trycker fram sockret.
  • På ställen med låg halt kommer ämnena att transporteras ut, genom aktiv transport och sedan vattnet med osmos, sedan lägre tryck som gör att mer trycks dit…