Växternas uppbyggnad Flashcards Preview

Biologi 2 > Växternas uppbyggnad > Flashcards

Flashcards in Växternas uppbyggnad Deck (23):
1

Är växter encelliga eller flercelliga?

Flercelliga

2

Vilka organeller är speciella för växtceller, och vad är deras funktioner?

* Cellvägg - extraskydd utåt

* Vakuol - vätskefylld blåsa, fungerar som lager för cellen

* Kloroplast - här sker fotosyntesen

3

Vilka organeller finns i både växt- och djurceller?

* Golgiapparat

* Cellmembran

* Mitokondrie

* Cellplasma

* Cellkärna med DNA

* Ribosomer

* ER (endoplasmatiska nätverket)

* Lysosom

4

Hur används solljuset i fotosyntesen?

Den görs om från solenergi till kemiskt bunden energi (hamnar i bindningarna)

5

Vad är den kemiska formeln för fotosyntes?

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

6

Vad byggs en individ upp av?

Organeller → celler → vävnad → organ → organsystem → individ

7

Vilka är de tre huvudvävnaderna hos växter?

1) Hudvävnad, epidermis

2) Grundvävnad

3) Ledningsvävnad

8

Vad är de tre huvudvävnadernas funktioner?

* Hudvävnad - ytterst, finns för att motverka vattenförlust, skyddar och reglerar gasutbyte.

* Grundvävnad - här sker cellandning, fotosyntes, mm.

* Ledningsvävnad - sköter transport, finns två olika sorter: xylem och floem.

9

Vilka två olika sorters ledningsvävnad finns och vilken skillnad är det mellan dem?

1) Xylem - veddel - transporterar vatten och de eventuella oorganiska ämnena som finns i.

2) Floem - sildel - transporterar organiska ämnen, framförallt glykos.

10

Vilka är växtens tre organ?

1) Blad

2) Stam

3) Rot

11

Vilka funktioner har växtens tre organ?

* Blad - fånga upp solljus till fotosyntesen, gasutbyte (CO2 in, H2O ut)

* Stam - ge stadga och stöd, leda saker mellan rot och blad, ta upp bladen till solljuset

* Rot - uppta vatten och näringsämnen, förankring

12

Vad är meristem?

Tillväxtvävnad

13

Vad är det andra ordet för tillväxtvävnad?

Meristem

14

Var finns meristem/tillväxtvävnad?

* Rotspets

* Skottspets

* Stam (kambiet)

15

Vad är kambiet?

Stammen

16

Vad är det andra ordet för stammen?

Kambiet

17

Vad finns i cellväggen?

* Cellulosa - ger stadga och stöd

* Lignin - ger stadga och stöd

* Plasmodesmer - hål i cellväggen där växtcellerna sitter ihop och kommunicerar

18

Var tillverkas cellväggen?

Endoplasmatiska nätverket, ER

19

Vad är exocytos?

Processen där det som ska ut (t.ex. cellväggen) från cellen omsluts av en membranblåsa som sedan transporterar ut den ur cellen utan att släppa in någon i cellen.

20

Hur ser en växtcell ut?

A image thumb
21

Vad är epidermis?

Hudvävnad

22

Vad består en groddplanta av?

Från embryot (groddanlaget) växer:

  • Hjärtblad
  • Stam
  • Rötter

 

23

Vad innebär det att växter är totipotenta?

Deras celler är inte specialiserade och blir därför inte "avstängda" då de endast kan bli en sak. Därför har växter större möjligheter aatt börja dela sig och ge upphov till nya kompletta individer än djur har (deras celler specialiserar sig).