Ventriculus quartus Flashcards Preview

Anatomija > Ventriculus quartus > Flashcards

Flashcards in Ventriculus quartus Deck (11):
1

Dno 4. ventrikla

fossa rhomboidea

2

Strešje 4. ventrikla

mali možgani

3

Strešje ima svoj vrh:

fastigium

4

Sprednji del se z vrha strešja spušča proti mesencephalonu kot _____________

velum medullare superius - razpet med zg. cerebralnima pedunkloma

5

Od vrha strešja navzad:

velum medullare inferius

6

V strešju 4. ventrikla:

plexus choroideus - sega tudi v stranska recessusa

7

Stranski recessus 4. ventrikla sega preko spodnjega pedunkla in se končuje ob __________ z _____________.

flokulusu
aperturo lateralis

8

Apertura lateralis se odpira v

cisterno pontis

9

Apertura medialis (v strešju 4. ventrikla) se odpira v

cisterno magno - skozi te odprtine odteka likvor v subarachnoidni prostor

10

4. ventrikel se navzgor zožuje v

aqueductus cerebri

11

4. ventrikel se navzdol zožuje v

canalis centralis hrbtenjače