Verb Review Flashcards Preview

Duolingo Norwegian > Verb Review > Flashcards

Flashcards in Verb Review Deck (29):
1

å sjekke

to check

2

å gjenta

to repeat

3

å avslutte

to close, to finish, to quit

4

å innføre

to introduce, to bring in

5

å skade

to hurt, harm, injure

6

å låne

to lend, to borrow

7

å dekke

to cover

8

å analysere

to analyse

9

å definere

to define

10

å bytte

to change, exchange

11

å hente

to fetch, pick up, get

12

å forsvinne

to disappear

13

å forbli

to remain, to stay

14

å bjeffe

to bark

15

å erstatte

to replace

16

å starte

to start

17

å forandre seg

to alter, to change

18

å unngå

to avoid

19

å spare

to conserve, to save, to economize

20

å hate

to hate

21

å anbefale

to recommend

22

å flytte

to move (living location)

23

å diskutere

to discuss

24

å legge

to lay

25

å lide

to endure, to suffer

26

å advare

to warn

27

å øke

to increase

28

å rekke

to reach (in time), to catch

29

å godta

to accept