Verb.2 Flashcards Preview

Verb > Verb.2 > Flashcards

Flashcards in Verb.2 Deck (50):
1

abide

abode (beklemek)

2

alight

alit (şans eseri bulmak)

3

awake

awoke (uykudan kalkmak)

4

bear

bore (1.duygu beslemek 2.katlanmak)

5

beat

beat (dayak atmak)

6

become

became (olmak - haline gelmek)

7

begin

began (başlamak başlatmak)

8

behold

beheld (seyretmek dikkatle bakmak)

9

bend

bent (bükülmek)

10

bet

bet (iddaya girmek)

11

bid

bid (teklif etmek)

12

bind

bound (bağlamak ciltlemek)

13

bite

bit (ısırmak)

14

bleed

bled (boşaltmak sızmak)

15

blow

blew (üflemek)

16

break

broke (kırmak)

17

breed

bred (doğurmak)

18

bring

brought (gtirmek)

19

broadcast

broadcast (saçmak-tohum)

20

build

built (inşa etmek)

21

burn

burnt (yanmak)

22

burst

burst (patlamak-fışkırmak)

23

bust

bust (batırmak iflas etmek)

24

buy

bought (satın almak)

25

cast

cast (dökmek)

26

catch

caught (yakalamak)

27

choose

chose (seçmek)

28

clap

clapt (alkışlamak)

29

cling

clung (yapıştırmak)

30

clothe

clad (giydirmek)

31

come

came (gelmek)

32

cost

cost (mal olmak)

33

countersink

countersank (havşa açmak)

34

creep

crept (sürünmek)

35

cut

cut (kesmek)

36

dare

durst (cüret etmek)

37

deal

dealt (ilgilenmek)

38

dig

dug (kazmak)

39

dive

dove (dalmak)

40

do

did (yapmak)

41

draw

drew (çizmek)

42

dream

dreamt (hayal kurmak)

43

drink

drank (içmek)

44

drive

drove (sürmek)

45

dwell

dwelt (ikamet etmek)

46

eat

ate (yemek)

47

fall

fell (düşmek)

48

feed

fed (beslemek)

49

feel

felt (hissetmek)

50

fight

fought (düvüşmek)