Verbs Flashcards Preview

Slovak > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (18):
0

To understand

Rozumieť

1

To work

Pracovať

2

To dance

Tancovať

3

Talk on phone

Telefonovať

4

To rain

Pršať

5

To blow or windy

Fúkať

6

To call name

Volať sa

7

To speak

Hovoriť

8

To have

Mať

9

To study

Učiť sa

10

To be

Byť

11

To do

Robiť

12

To LIVE im

Bývať

13

To READ

Čítať

14

To listen

Počúvať

15

To sing

Spievať

16

To shop

Kúpiť

17

To play

Hrať