Verdenshistorie 10,000 f.Kr. til år 0 Flashcards Preview

Historie > Verdenshistorie 10,000 f.Kr. til år 0 > Flashcards

Flashcards in Verdenshistorie 10,000 f.Kr. til år 0 Deck (168):
1

Det nye riket i Egypt

 • 18.-20. dynasti
 • Militær imperialisme
 • Ble den mektigste staten i Midtøsten
 • Hovedstad: Theben

1552-1069 f.Kr.

2

4300 f.Kr.

 • Dyrking av bomull i Indusdalen
 • Dyrking av bomull i Mellom-Amerika

3

Den sumeriske sivilisasjonen

4100 - 2334 f.Kr.

4

Slaget ved Kadesj: Mellom egypterne og hetittene

1285 f.Kr.

5

Arierne invaderer det indiske subkontinent

1500 f.Kr.

6

Egypt of the pharaohs in a nutshell

A magnificent civilization that endured for over 3,000 years

7

1500 f.Kr.

Arierne invaderer det indiske subkontinent

8

 • Babylonerne på høyden av sin makt
 • Gilgamesj-eposet (eldste fragment)

1690 f.Kr.

9

Dyrking av mais i Mellom-Amerika

4700 f.Kr.

10

1800 f.Kr.

Framvekst av Shang-dynastiet i Kina

11

6700-5700 f.Kr.

 • Catal Höyuk i Anatolia
 • Seks tusen innbyggere på 32 mål, med høye vegger rundt

12

 • Den peloponnesiske krig bryter ut
 • Mellom Athen og Sparta og deres allierte

431 f.Kr.

13

ca. 1600 f.Kr.

Framvekst av den mykeneiske bronsealdersivilisasjon i Hellas

14

2100 f.Kr.

 • Zigguraten i Ur oppført
 • Under Urs 3. dynasti

15

ca. 5400 f.Kr.

 • Eridu grunnlagt i Sumer, nær munningen av Eufrat
 • Regnes som første bosetning i sørlige Mesopotamia

16

Siste istid tar slutt

10,000-8000 f.Kr.

17

490 f.Kr.

Slaget ved Maraton: Grekerne beseirer perserne

18

 • Hammurabis lovsamling i Babylon: Lex talionis
 • Meislet inn med kileskrifttegn

1750 f.Kr.

19

Akhanatens religiøse revolusjon i Egypt

1379-1362 f.Kr.

20

 • De første sivilisasjoner
 • Utvikling mot større territoriale stater med sofistikerte kontrollsystemer
 • Memfis blir hovedstad i unionen mellom Øvre og Nedre Egypt
 • Hjulet oppfunnet av nomader nord for Svartehavet
 • Første del av Stonehenge blir bygd

3000 f.Kr.

21

Det atenske imperium på høyden av sin makt

435 f.Kr.

22

ca. 750 f.Kr.

De homeriske epos skrevet ned

23

Assyrerne erobrer Israel og sprer stammene

722 f.Kr.

24

Det makedonske imperium på høyden av sin makt

323 f.Kr.

25

1285 f.Kr.

Slaget ved Kadesj: Mellom egypterne (Rameses II) og hetittene

26

Bygg og hvete dyrkes i Midtøsten

8000 f.Kr.

27

ca. 1150 f.Kr.

De mørke århundrene i Hellas begynner

28

Kleisthenes' demokratiske reformer i Aten

507 f.Kr.

29

3100 f.Kr.

 • Menes slår sammen Øvre og Nedre Egypt og grunnlegger Memfis
 • Hieroglyfene: Det egyptiske skriftspråket oppstår

30

2055-1650 f.Kr.

 • Mellomriket i Egypt
 • 11.-12. dynasti
 • Egypt gjenforent
 • Folkekongedømme
 • "Gullalderen"
 • Ekspansjon og handel
  • Erobring av Nubia

31

Det atenske imperium

510-322 f.Kr.

32

Perserne (kong Kyros) erobrer Babylon, som blir persisk provins

539 f.Kr.

33

 • Det nybabylonske riket
 • Grunnlagt av kaldeerne
 • Dominerer Midtøsten

626-539 f.Kr.

34

312 f.Kr.

 • Byen Petra blir bygd
 • Nabateernes hovedstad
 • Senter for karavanehandel

35

 • Eridu grunnlagt i Sumer, nær munningen av Eufrat
 • Regnes som første bosetning i sørlige Mesopotamia

ca. 5400 f.Kr.

36

Djoserpyramiden (ziggurat) ved Sakkara (Egypt) bygd

c. 2650 f.Kr.

37

Hetittenes rike

1595-1180 f.Kr.

38

539 f.Kr.

Perserne (kong Kyros) erobrer Babylon, som blir persisk provins

39

 • Jern erstatter bronse
 • Invaderende indoeuropeere ødelegger Hetittenes rike
 • Egypt svekkes
 • Ingen dominerende makt i Midtøsten

1200 f.Kr.

40

Den romerske republikken

509-27 f.Kr.

41

Aleksander den store tar Egypt

323 f.Kr.

42

Assyria får herredømmet over Mesopotamia

910 f.Kr.

43

2686-2134 f.Kr.

 • Det gamle kongedømme i Egypt
 • 3.-6. dynasti
 • Gudekongedømme
 • Vekst og velstand
 • De store pyramidene

44

The beginnings of agriculture in a nutshell

Agriculture fundamentally changed the way we live

45

Framvekst av den mykeneiske bronsealdersivilisasjon i Hellas

ca. 1600 f.Kr.

46

1200 f.Kr.

 • Jern erstatter bronse
 • Invaderende indoeuropeere ødelegger Hetittenes rike
 • Egypt svekkes
 • Ingen dominerende makt i Midtøsten

47

Det makedonske imperium

850-146 f.Kr.

48

Framvekst av bystater i Hellas

800 f.Kr.

49

1595-1180 f.Kr.

Hetittenes rike

50

Zigguraten i Ur oppført

2100 f.Kr.

51

500 f.Kr.

Perserriket på høyden av sin makt

52

Paleolitikum (eldre steinalder)

2,500 000 - 10,000 f.Kr.

53

Sauer og geiter domestisert i Vest-Iran

7500 f.Kr.

54

 • Tidligste skrevne tekster i Uruk
 • Ismannen Ötzi

3300 f.Kr.

55

Framvekst av byer, skrift og aristokrati i Indusdalen (Harappa)

2600 f.Kr.

56

722 f.Kr.

Assyrerne erobrer Israel og sprer stammene

57

2000 f.Kr.

 • Palassbasert minoisk sivilisasjon oppstår på Kreta
 • Indoeuropeere migrerer fra Sentral-Asia til Europa, India og vestlige deler av Asia
 • Hinduismen blir til i India
 • Den sumeriske sivilisasjonen i Mesopotamia forsvinner

58

c. 2650 f.Kr.

Djoserpyramiden (ziggurat) ved Sakkara (Egypt) bygd

59

435 f.Kr.

Det atenske imperium på høyden av sin makt

60

1690 f.Kr.

 • Babylonerne på høyden av sin makt
 • Gilgamesj-eposet (eldste fragment)

61

910 f.Kr.

Assyria får herredømmet over Mesopotamia

62

4600-4200 f.Kr.

 • Europas første by ved Svartehavet (i dagens Bulgaria)
 • 350 innbyggere
 • Døpt Solnitsata av forskerne
 • Velstand basert på saltproduksjon

63

Det nyassyriske riket

934-609 f.Kr.

64

 • Mellomriket i Egypt
 • 11.-12. dynasti
 • Egypt gjenforent
 • Folkekongedømme
 • "Gullalderen"
 • Ekspansjon og handel
  • Erobring av Nubia

2055-1650 f.Kr.

65

 • Menes slår sammen Øvre og Nedre Egypt og grunnlegger Memfis
 • Hieroglyfene: Det egyptiske skriftspråket oppstår

3100 f.Kr.

66

2334-2154 f.Kr.

 • Det akkadiske riket
 • Det første imperium

67

5500 f.Kr.

Svinavl i deler av Europa, Midtøsten og Kina

68

 • Dyrking av bomull i Indusdalen
 • Dyrking av bomull i Mellom-Amerika

4300 f.Kr.

69

525 f.Kr.

Perserne erobrer Egypt

70

 • Palassbasert minoisk sivilisasjon oppstår på Kreta
 • Indoeuropeere migrerer fra Sentral-Asia til Europa, India og vestlige deler av Asia
 • Hinduismen blir til i India
 • Den sumeriske sivilisasjonen i Mesopotamia forsvinner

2000 f.Kr.

71

2134-2040 f.Kr.

 • Første intermediære periode
 • 7.-10. dynasti
 • Egypt delt mellom lokale herskere

72

Perserne erobrer Egypt

525 f.Kr.

73

Sargon av Akkad erobrer de sumeriske bystatene

2334 f.Kr.

74

 • 3. intermediære periode i Egypt
 • Styret delt mellom faraoene og prestene i Amun
 • Egypt mister kontrollen over Nubia

1070-712 f.Kr.

75

850-146 f.Kr.

Det makedonske imperium

76

Senperioden i Egypt

712-332 f.Kr.

77

Harappa-sivilisasjonen (Indusdalen)

2600-1900 f.Kr.

78

 • Jordbruk på Balkan
 • Hirse og ris dyrkes i Kina
 • Fedrift i Midtøsten og Nord-Afrika
 • Bosetting i Damaskus
 • Squash og pepper dyrkes på høylandet i Peru

6500 f.Kr.

79

712-332 f.Kr.

Senperioden i Egypt

80

509-27 f.Kr

Den romerske republikken

81

3100-2686 f.Kr.

 • Det tidlig-dynastiske Egypt
 • 1.-2. dynasti

82

4400 f.Kr.

Hester domestisert på de eurasiatiske steppene

83

650-146 f.Kr.

Karthago

84

Perserriket på høyden av sin makt

500 f.Kr.

85

626-539 f.Kr.

 • Det nybabylonske riket
 • Grunnlagt av kaldeerne
 • Dominerer Midtøsten

86

6000 f.Kr.

 • Jordbruk i sørøstlige Europa og i Nildalen
 • Vanningsjordbruk i Mesopotamia
 • Småbysamfunn i Jeriko
 • Byblos grunnlagt (i dagens Libanon)

87

 • Det gamle kongedømme i Egypt
 • 3.-6. dynasti
 • Gudekongedømme
 • Vekst og velstand
 • De store pyramidene

2686-2134 f.Kr.

88

 • Jordbruk i sørøstlige Europa og i Nildalen
 • Vanningsjordbruk i Mesopotamia
 • Småbysamfunn i Jeriko
 • Byblos grunnlagt (i dagens Libanon)

6000 f.Kr.

89

404 f.Kr.

Aten beseiret; den peloponnesiske krig er over

90

Sivilisasjon

 1. Urbant fokus; byen drivkraft i utviklingen
 2. Nye politiske og militære strukturer (byråkrati, hærer)
 3. Ny sosial struktur basert på økonomisk makt (sosial lagdeling)
 4. Utvikling av økonomisk spesialisering
 5. Distinkt religiøs struktur (guder og prester)
 6. Utvikling av skriften
 7. Ny kunstnerisk (arkitektonisk) og intellektuell aktivitet

91

Bronsealderen

3000-1200 f.Kr.

92

De homeriske epos skrevet ned

ca.750 f.Kr.

93

Svinavl i deler av Europa, Midtøsten og Kina

5500 f.Kr.

94

1750 f.Kr.

 • Hammurabis lovsamling i Babylon: Lex talionis
 • Meislet inn med kileskrifttegn

95

Byen Petra blir bygd

312 f.Kr.

96

 • Europas første by ved Svartehavet (i dagens Bulgaria)
 • 350 innbyggere
 • Døpt Solnitsata av forskerne
 • Velstand basert på saltproduksjon

4600-4200 f.Kr.

97

1379-1362 f.Kr.

Akhanatens religiøse revolusjon i Egypt

98

1358-1339 f.Kr.

Tutankhamon farao

99

 • Jordbruket sprer seg i sentrale Europa og langs Middelhavskysten
 • Jordbruket sprer seg i Afrika sør for Sahara
 • Jordbruket sprer seg ved Den gule elv (Huang He) i Kina
 • De første megalittiske strukturer i Europa
 • Metallarbeidere oppdager at en kombinasjon av kobber og tinn gir bronse
 • Byframvekst i Aten

4000 f.Kr.

100

587 f.Kr.

Babylonerne herjer Jerusalem

101

480 f.Kr.

Slaget ved Salamis: Grekerne slår den persiske flåten

102

30 f.Kr.

Egypt blir romersk provins

103

Egypt blir romersk provins

30 f.Kr.

104

510-322 f.Kr.

Det atenske imperium

105

Slaget ved Salamis: Grekerne slår den persiske flåten

480 f.Kr.

106

 • Første intermediære periode
 • 7.-10 dynasti
 • Egypt delt mellom lokale herskere

2134-2040 f.Kr.

107

1030-930 f.Kr.

Kongedømmet Israel

108

8000 f.Kr.

Bygg og hvete dyrkes i Midtøsten

109

934-609 f.Kr.

Det nyassyriske riket

110

2030-1813 f.Kr.

Det gamle assyriske riket

111

 • Det nye riket i Egypt
 • 18.-20. dynasti
 • Erobringer, imperiet på høyden av sin makt
 • Hovedstad: Theben

1552-1069 f.Kr.

112

2900-2334 f.Kr.

Uruk-dynastiet i Sumer

113

ca. 5000 f.Kr.

 • Aleppo (i dagens Syria) blir et viktig knutepunkt mellom Europa, Asia og Midtøsten

114

10,000-8000 f.Kr.

Siste istid tar slutt

115

Araberne/muslimene erobrer Egypt

640-årene

116

4100 - 2334 f.Kr.

Den sumeriske sivilisasjonen

117

3300 f.Kr.

 • Tidligste skrevne tekster i Uruk
 • Ismannen Ötzi

118

De mørke århundrene i Hellas begynner

ca. 1150 f.Kr.

119

1640-1552 f.Kr.

 • 2. intermediære periode i Egypt
 • 13.-17. dynasti
 • Egypt styrt av Hyksos, et utenlandsk dynasti

120

305-30 f.Kr.

Det ptolemeiske kongedømme

121

7500 f.Kr.

Sauer og geiter domestisert i Vest-Iran

122

 • Bygging av pyramidene i Giza (Egypt)
 • Bygget under kong Khufu

ca. 2540 f.Kr.

123

Hester domestisert på de eurasiatiske steppene

4400 f.Kr.

124

 • Det tidlig-dynastiske Egypt
 • 1.-2. dynasti

3100-2686 f.Kr.

125

The first cities in a nutshell

Cities provided an engine for political, social, cultural and technological development

126

Tutankhamon farao

1358-1339 f.Kr.

127

Aten beseiret; den peloponnesiske krig er over

404 f.Kr.

128

4000 f.Kr.

 • Jordbruket sprer seg i sentrale Europa og langs Middelhavskysten
 • Jordbruket sprer seg i Afrika sør for Sahara
 • Jordbruket sprer seg ved Den gule elv i Kina
 • De første megalittiske strukturer i Europa
 • Metallarbeidere oppdager at en kombinasjon av kobber og tinn gir bronse
 • Byframvekst i Mesopotamia og Aten

129

4700 f.Kr.

Dyrking av mais i Mellom-Amerika

130

 • Catal Höyuk i Anatolia
 • Seks tusen innbyggere på 32 mål, med høye vegger rundt

6700-5700 f.Kr.

131

675 f.Kr.

Assyrerne invaderer Egypt

132

2334 f.Kr.

Sargon av Akkad erobrer de sumeriske bystatene

133

1070-712 f.Kr.

 • 3. intermediære periode i Egypt
 • Styret delt mellom faraoene og prestene i Amun
 • Egypt mister kontrollen over Nubia

134

Kongedømmet Israel

1030-930 f.Kr.

135

De første byer (etterhvert bystater) i Mesopotamia: Eridu, Ur, Uruk, Umma, Lagash

4000-2340 f.Kr.

136

2600-1900 f.Kr.

Harappa-sivilisasjonen (Indusdalen)

137

Aleksander den store tar Egypt

332 f.Kr.

138

Framvekst av Shang-dynastiet i Kina

1800 f.Kr.

139

1552-1069 f.Kr.

 • Det nye riket i Egypt
 • 18.-20. dynasti
 • Militær imperialisme
 • Ble den mektigste staten i Midtøsten
 • Hovedstad: Theben

140

6500 f.Kr.

 • Jordbruk på Balkan
 • Hirse og ris dyrkes i Kina
 • Fedrift i Midtøsten og Nord-Afrika
 • Bosetting i Damaskus
 • Squash og pepper dyrkes på høylandet i Peru

141

800 f.Kr.

Framvekst av bystater i Hellas

142

431 f.Kr.

Den peloponnesiske krig bryter ut; mellom Athen og Sparta og deres allierte

143

 • Aleppo (i dagens Syria) blir et viktig knutepunkt mellom Europa, Asia og Midtøsten

ca. 5000 f.Kr.

144

 • 2. intermediære periode i Egypt
 • 13.-17. dynasti
 • Egypt styrt av Hyksos, et utenlandsk dynasti

1640-1552 f.Kr.

145

Solon skaper en forfatning hvor borgerne får innflytelse og privilegier etter den av de fire formuesklassene de tilhørte

ca. 590 f.Kr.

146

ca. 590 f.Kr.

Solon skaper en forfatning hvor borgerne får innflytelse og privilegier etter den av de fire formuesklassene de tilhørte

147

338 f.Kr.

Slaget ved Khaironeia: Filip II av Makedonia slår de greske bystatene Athen og Theben

148

2600 f.Kr.

Framvekst av byer, skrift og aristokrati i Indusdalen (Harappa)

149

Karthago

650-146 f.Kr.

150

2,500 000 - 10,000 f.Kr.

Paleolitikum (eldre steinalder)

151

Uruk-dynastiet i Sumer

2900-2334 f.Kr.

152

Babylonerne herjer Jerusalem

587 f.Kr.

153

1830-1531 f.Kr.

 • Det 1. babylonske dynasti
 • Grunnlagt av amorittene

154

Det ptolemeiske kongedømme

305-30 f.Kr.

155

ca. 2540 f.Kr.

 • Bygging av pyramidene i Giza (Egypt)
 • Bygget under kong Khufu

156

Slaget ved Maraton: Grekerne beseirer perserne

490 f.Kr.

157

3000 f.Kr.

 • De første sivilisasjoner
 • Utvikling mot større territoriale stater med sofistikerte kontrollsystemer
 • Memfis blir hovedstad i unionen mellom Øvre og Nedre Egypt
 • Hjulet oppfunnet av nomader nord for Svartehavet
 • Første del av Stonehenge blir bygd

158

ca. 9000 f.Kr.

Bosetting i Jeriko

159

640-årene

Araberne/muslimene erobrer Egypt

160

507 f.Kr.

Kleisthenes' demokratiske reformer i Aten

161

332 f.Kr.

Aleksander den store tar Egypt

162

Bosetting i Jeriko

ca. 9000 f.Kr.

163

Assyrerne invaderer Egypt

675 f.Kr.

164

Det akkadiske riket: Det første imperium

2334-2154 f.Kr.

165

3000-1200 f.Kr.

Bronsealderen

166

Classical Greece in a nutshell

Greek culture lies at the root of Western identity

167

Det gamle assyriske riket

2030-1813

168

1200-1130 f.Kr.

 • Bronsealdersentra fra Hellas til Midtøsten utslettes
 • I vest: Pylos, Sparta, Mykene, Aten, Iolkos
 • I øst: Hattusa, Tarsus, Karkamesj, Ugarit, Katna, Kadesj, Hazor, Lakisj, Megiddo (Harmageddon)