Veromenettely Flashcards Preview

Tuloslaskenta ja verotus > Veromenettely > Flashcards

Flashcards in Veromenettely Deck (18):
1

Ketkä on ensisijaisesti vastuussa verotusmenettelyn toimittamisesta?

Verotoimistot

2

Mitkä kaksi on verohallinnosta riippumattomia?

Keskusverolautakunta ja
verotuksen oikauslautakunta

3

Mitä keskusverolautakunta tekee?

Antaa ennakkoratkaisuja

4

Mikä on verovuosi?

Kalenteri vuosi tai, jos kirjanpitolaissa tarkoitettuna tilikautena ei ole kalenterivuosi, se tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden aikana päättyneet.

5

Miten määrritellään kotikunta?

Verovelvollisen luonnollisen henkilön kotikuntana pidetään kuntaa, jossa hänellä katsottava olleen kotikuntalaissa tarkoitettu asuinpaikka.

6

Jos veroilmoituksen tiedoissa on puutteita tai virheitä mitä verovelvollinen on velvollinen tekemään+

Korjaamaan, täydentämään ja palauttamaan

7

Entä jos tiedot on oikein eikä velvollisella ole muita veronalaisia tuloja, vähennyksiä, varoja tai velkoja tahi muita verotukseen vaikuttavia vaatimuksia ?

Veroilmoitusta ei palauteta, ellei sitä erikseen vaadita

8

Kuinka kauan verovelvollisen, joka ei ole kirjanpito- tai muistiinpanovelvollinen, on säilytettävä tositteet?

Viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavat vuodet

9

Ketkä ovat muistiinpanovelvollisia?

Maatilataloutta, metsätaloutta, vuokraustoimintaa, sijoitustoimintaa tai muuta kuin elinkeinotoimintana pidettävää tulonhankkimistoimintaa harjoittavan verovelvollisen, joka ei ole kirjanpitovelvollinen.

10

Millainen on pieni- ja keskisuuri yritys?

1) vähemmän kuin 250hlö palveluksessa
2) liikevaihto on enintään 50 miljoonaa € tai taseen loppusumma 43 miljoonaa €
3) Joka täyttää komission suosituksesta annetut mut riippumattomuutta kuvaavat tunnusmerkit

11

Mitä on siirtohinnotteludokumentointi ja ketkä on vapautettu siltä?

Selvitys liiketoiminnasta ulkomaalaisen yrityksen kanssa. Pienet ja keskisuuret vapautetttu

12

Mikä on sivullisen yleinen tiedonantovelvollisuus?

Jokaisen, myös ulkomaalaisen työnantajan on toimitettava tarpeelliset tiedot maksamistaan tai välittämistään rahanarvoisista suorituksista

13

Mitkä tiedot rakennustyömaan pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on toimitettava kuukausittain?

-Työntekijöistä ja itsenäisistä työsuorittajista
-työnantajista ja vuokratyönteettäjistä

14

MIstä nämä tiedot koostuu?

Yksilöinti-ja yhteistiedot sekä tiedot työnantajan kotivaltiosta, työ ja -toimeksiantosuhteen laadusta. Lisäksi työskentelyä, Suomessa oleskelua ja vakuuttamista koskevista tiedoista koostuu.

15

Jos työskentelee yhteisellä työmaalla minne nämä tiedot pitää toimittaa?

Työmaan pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle. Tai rakennuttajalle

16

Jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä niin miten silloin toimitaan?

Asia ratkaistaan verovelvollisen eduksi

17

Mitä tehdään jos veroilmoitusta ei ole annettu?

toimitetaan veron arvioiminen

18

Entäs jos verovelvollisen ilmoittama tulo on selvästi pienempi kuin muiden samalla alalla ja vastaavasti samanlaatuisissa olosuhteissa toimivien?

toimitetaan veron arvioiminen