Veterinærsygeplejerskernes ansvars- og arbejdsområder Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Veterinærsygeplejerskernes ansvars- og arbejdsområder > Flashcards

Flashcards in Veterinærsygeplejerskernes ansvars- og arbejdsområder Deck (30):
1

At operere

Dyrlægen

2

Kastration af hankat

Dyrlægen

3

Ordinering af lægemidler til dyr

Dyrlægen

4

Intravenøs indgift af lægemiddel

Dyrlægen til stede på klinikken

5

Indgift af lægemidler, som kun er godkendt til IV-brug

Dyrlægen til stede på klinikken

6

Anvende anæstesimidler til injektion og inhalation

Dyrlægen anviser og overvåger

7

Anvende NSAID til injektion

Dyrlægen ikke til stede

8

Anvende analgetika (undtaget NSAID) til injektion

Dyrlægen til stede på klinikken

9

Intramuskulær injektion

Dyrlægen ikke tilstede
+
Dyrlægen til stede på klinikken, ved dyrlægeforbeholdte lægemidler

10

Subkutan injektion

Dyrlægen ikke tilstede
+
Dyrlægen til stede på klinikken, ved dyrlægeforbeholdte lægemidler

11

Peroral indgift

Dyrlægen ikke tilstede
+
Dyrlægen til stede på klinikken, ved dyrlægeforbeholdte lægemidler

12

Blodprøvetagning

Dyrlægen ikke til stede

13

Applikation af lægemidler i bughulen

Dyrlægen anviser og overvåger

14

Skifte eller anlægge forbinder med fikserende materialer

Dyrlægen anviser og overvåger

15

Anlægge forbinding med hårdt fikseringsmateriale

Dyrlægen anviser og overvåger

16

Pleje og behandling af indlagte patienter

Dyrlægen ikke til stede

17

Røntgenundersøgelse uden kontrast

Dyrlægen ikke til stede

18

Røntgen med kontrast

Dyrlægen til stede på klinikken

19

Udtagelse af hudbiopsi

Dyrlægen til stede på klinikken

20

Ilægge kateter (perifert venekateter)

Dyrlægen til stede på klinikken

21

Væsketerapi

Dyrlægen til stede på klinikken

22

Injektion i led

Dyrlægen

23

Vaccination

Dyrlægen til stede på klinikken

24

Aflivning med i.v. eller i.p. injektion med aflivningsvæske

(Hvis dyret er bedøvet i forvejen):
Dyrlægen til stede på klinikken

(Hvis dyret ikke er bedøvet i forvejen):
Dyrlægen anviser og overvåger

(Der står ikke noget om det i BEK)

25

Suturering af muskellaget efter operation

Dyrlægen

26

Suturering af hudlaget efter operation

Dyrlægen til stede på klinikken

27

Suturering af et sår opstået ved traumatisering

Dyrlægen

28

Pneumocystografi

Dyrlægen til stede

29

Brug af terapilaser

Dyrlægen til stede

30

Brug af laser ved knusning af urinsten

Dyrlægen