Vob3 Flashcards Preview

CôNganielts > Vob3 > Flashcards

Flashcards in Vob3 Deck (48):
1

milestone

sự kiện quan trọng

2

intrigue

hấp dẫn hứng thú

3

intellectual

có trí thức, hiểu biết rộng

4

sporadically

rời rạc; không thường xuyên

5

artefact

vật do người làm ra, nhất là vũ khí

6

civilisation

nền văn minh

7

prodigious

phi thường, kì lạ, to lớn

8

sophisticated

tinh vi, phức tạp, rắc rối

9

mysterious

thần bí, huyền bí

10

realm

vương quốc, lãnh thổ

11

neighbouring

láng giềng,

12

analogy

sự tương tự

13

operate

vận hành

14

rear

bộ phận đằng sau, phía sau, hậu phương

15

chamber

buồng, phòng

16

propellant

đây đi, đi tới

17

exhaust

sự thoát khí; làm kiệt quệ

18

port

cảng

19

inextricably

không thể gỡ ra, gắn bó chặt chẽ

20

settle

định cư

21

saltpetre

kali nitrat

22

charcoal

than chì

23

incendiary

để đốt cháy, gây cháý

24

grenade

lựu đạn

25

crossbow

cái nỏ

26

incentive

khuyến khích, khích lệ

27

corp

quân đoàn, đoàn

28

barrage

đập nước/vật chướng ngại

29

stout

chắc khỏe/quả quyết

30

puff

luồng gió thổi

31

spouse

vợ/chồng

32

exposure

sự vạch trần

33

philosophical

thuộc triết học

34

substantial

quan trọng, có giá trị đáng kể

35

cardiovascular

thuộc tim mạch

36

consultant

tư vấn viên

37

deductive

diễn dịch

38

inductive

quy nạp

39

interpretation

sự giải thích, sự làm sáng tỏ

40

unbiased

không thành kiến, không thiên vị

41

unprejudiced

không thành kiến, không thiên vị

42

factual

thực sự

43

incentive

khuyến khích, khích lê

44

initiative

bước đầu

45

rigorously

nghiêm khắc/ khắc nghiệt

46

retain

giữ lại/ngăn lại

47

inevitable

không thể tránh được

48

alley

ngõ, đường đi, lối đi