Vobcabulary 2 Flashcards Preview

llyncu mul > Vobcabulary 2 > Flashcards

Flashcards in Vobcabulary 2 Deck (123):
0

Common

Cyffredin

1

Universal overall

Cyffredinol

2

As good as

Cystal â

3

Series

Cyfres

4

Press

Gwasgu

5

Cowshed

Beudy

6

To milk

Godro

7

Calf

Llo

8

Ideal

Defrydol

9

Farm

FFermio

10

Raise push up

Codi

11

Thrifty

Ddarbodus

12

Majority

Mwyafrif

13

List

Rhestr

14

Melt

Toddi

15

Recognize

Cydnabod

16

Hard cover

Clair caled

17

Add

Ychwanegu

18

Unusual

Anaferol

19

Shake

Crynu

20

Scale

Graddfa

21

Peel and scrape potatoes

Craft a Philio tatws

22

Ignore

Anwybodaeth

23

Ring

Modrwy

24

Suitable

Addas

25

Obvious

Amlwg

26

Funeral

Amgladd

27

Hailstones

Cenllysg

28

Drizzle

Glaw mân

29

Sleet

Eirlaw

30

Trainer

Hyffordwr

31

Under roof cover

Dan do

32

Exhibition

arddangosfa

33

Recently

Yn diweddar

34

Several

Sawl

35

Several - number of times

Nifer

36

Part-time

Rhannu

37

Stare

Caethweision

38

Take care

Cymwch ofalus

39

Go straight on

Cerwch yr syth ymlaen

40

Roundabout

Cylchfan

41

I would short form

Faswn I neu 'swn i

42

Really nice to see you

Braf iawn eich gweld chi

43

I am a bit busy

Dw I ar dipyn o frys

44

Warning

Rhybudd. Rhybuddies to warn

45

Fear

Ofn

46

Registry office

Cofrestro

47

Deep

Dwfn

48

Along

Ar hyd

49

Yet

Hyd yn hyn

50

Charity

Elusen

51

Between

Rhwng

52

More

Chwaneg

53

Huge

Enfawr anferth

54

Steal

Dwyn

55

Silk

Sidan

56

Gain from experience

Enill o'r profiad

57

As much as possible

Cymaint â posib

58

Resolution

Adduriadau

59

Armpit

Cessail

60

Talking rubbish

Sothach

61

To do his level best

Gwneud ei orau glas

62

My best

Fy ngorau glas

63

He was supposed to go

Roedd o I fod I fynd

64

Refund

Addaliad

65

Harp s

Telyn au

66

Mauve

Tomenddail

67

Final

Olaf

68

Background

Cyfndir

69

Of course

Debyg iawn

70

In a mad rush

Ar frys gwyllt

71

Lots of times

Lawer gwaith

72

Dream

Breuddwyd

73

Imagine

Dychmygu

74

Pity compassion

Trueni

75

Volunteer to help

Gwirfoddoli i helpu

76

Lessen

Lleihau

77

Experiment

Arbrofi

78

Mostly

Gan amlaf

79

Style

Arddull

80

Rich poor

Cyfoethog. Dlawd

81

Atmosphere

Awyrgylch

82

Similar

Tebyg I hwn

83

Open air

Awry agored

84

Brave

Dewr

85

First time

Tro cyntaf

86

Frightening

Dychrynllyd

87

Blue sky

Awyr glas

88

Ruin

Adfail

89

Familiar with

Cyfarwydd

90

Every now and then

Bob hyn a hyn

91

Greedy

Barus

92

Emergency

Argyfwng

93

Bodyn bodyn

Text messaging

94

Refuse

Gwrthod

95

How much is it

Faint sy arna i I chi

96

Yes that's fine

Ydy hwn yn iawn

97

I owe you five pounds

Mae arna I bum punt I chi

98

No one listens to me

Does neb yn gwrando arna i

99

Whatever

Berth bynnag

100

Wisdom

Doethineb

101

Information knowledge

Gwybodaith

102

Part time

Rhan amser

103

Specialist

Arbennigwyr

104

Midwife

Bydwraig

105

Space

Gofod

106

Tell lies

Dweud celwydd

107

Beyond

Tu hwnt

108

To beat

Curo

109

Bitter

Chwerw

110

Pastry

Toes

111

Self raising flour

Blawd codi

112

Oats

Ceirin

113

Deliberately

Yn fwriadol

114

Promise or intention

Ad denied neu fwriad

115

Get rid of

Waredu

116

Consequences

Sgil

117

Career

Gyrfa

118

Education

Addysg

119

Such as

Megis

120

Express opinion

Mynegi barn

121

Nonsense

Dwli

122

Hyd a hyn

Yet