Vocab 1 Flashcards Preview

Swedish for Declan > Vocab 1 > Flashcards

Flashcards in Vocab 1 Deck (30):
1

Vocabulary

Ordförråd

2

Cross your fingers

Håll tummarna (hold your thumbs=

3

To turn off the lights

att släcka (lampan)

4

Get well

Krya på dig

5

to get

att få

6

to arrive

att anlända
att komma
att ankomma

7

important

viktig

8

early

tidigt

9

late

sent
för sent

10

near

nära

11

far

långt

12

strong

stark

13

weak

svag

14

difficult (hard)

svår

15

easy

lätt

16

simple

enkel

17

really

verkligen
riktig
egentligen

18

serious

allvarlig
seriös

19

big

stor

20

little

liten

21

bigger

större

22

biggest

största

23

small

små

24

smaller

mindre

25

smallest

minsta

26

fun

roligt

27

at least

minst

28

anyway

i alla fall

29

at any rate

åtminstone

30

to resemble/look like

att likna