Vocab Flashcards Preview

Japanese > Vocab > Flashcards

Flashcards in Vocab Deck (108)
1

foundation/base

moto

1

of course

mochiron

2

zentai

overview, whole

3

overview, whole

zentai

3

this time

konkai

3

someday

itsuka

3

Hotondo

Almost

3

Hazukashi

Embarassed

4

Shougo

Noon

5

How many?

Ikutsu

6

Nioi

A smell

7

Almost

Hotondo

7

moto

foundation/base

8

There

Socchi

8

Onaji

Same

9

Sesame

Goma

9

Hoshi

Star

10

opinion

iken

10

A smell

Nioi

11

Chotto ii desuka?

Can I interrupt?

12

How

Doyatte

13

probably

tabun

14

itsuka

someday

15

Practice

Renshu

15

Hantai desu

Negative vote

16

Sansei desu

Positive vote

18

day before yesterday

ototoi

18

Minna

Everybody

19

Can I interrupt?

Chotto ii desuka?

20

Autumn

Aki

21

Socchi

There

22

sometimes

tokidoki

22

Koe

Voice

23

Sei

Fault

24

Afternoon snack

Oyatsu

25

Ant

Ari

25

countermeasure

taisaku

25

Doshite?

Why?

26

Aki

Autumn

27

kotoba

word

28

Yoru

Night

29

Kawa

River

31

Sound

Oto

32

konkai

this time

33

Music

Ongaku

34

Oto

Sound

35

Ari

Ant

36

Everybody

Minna

37

Omoimasu

I think

37

Haru

Spring

38

Ikutsu

How many?

40

River

Kawa

42

Voice

Koe

43

mochiron

of course

44

another's house

otaku

44

Kaigi

Meeting

44

Renshu

Practice

46

Meeting

Kaigi

47

Mo sugu

Soon

49

game/match

shiai

51

I think

Omoimasu

52

Jikan?

How much time?

53

Embarassed

Hazukashi

54

Secret

Himitsu

55

Himitsu

Secret

56

Oyatsu

Afternoon snack

57

Ongaku

Music

59

Star

Hoshi

60

Uwasa

Rumor

61

sugoku

very

62

Mondenai

No problem

63

shiai

game/match

65

kangae

Idea

67

Negative vote

Hantai desu

68

Fault

Sei

69

tokidoki

sometimes

71

otaku

another's house

72

Spring

Haru

73

tabun

probably

75

No problem

Mondenai

77

Outside

Soto

78

How much time?

Jikan?

79

taisaku

countermeasure

80

Naze

Why

81

Don't like

Kirai desu

82

Why?

Doshite?

83

Noon

Shougo

84

Kirai desu

Don't like

85

Doyatte

How

87

Rumor

Uwasa

89

Issho ni

together

91

It was fun

Tanoshikatta desu

92

Night

Yoru

93

Why

Naze

94

iken

opinion

95

Goma

Sesame

96

Soon

Mo sugu

97

myself, oneself

jibun

98

Idea

kangae

100

very

sugoku

101

Same

Onaji

102

Positive vote

Sansei desu

103

Soto

Outside

104

Tanoshikatta desu

It was fun

105

ototoi

day before yesterday

106

jibun

myself, oneself

107

together

Issho ni

108

word

kotoba