Vocab 2 Flashcards Preview

Extra Vocab > Vocab 2 > Flashcards

Flashcards in Vocab 2 Deck (45):
1

Lettuce

Leti

2

Lucky

Gen chans
Chans

3

Message

Mesaj

4

Mistake

Fot
Erè

5

Mud

Labou

6

Moment

Moman

7

Noise

Bri
Son

8

None

Ditou
Okenn

9

Normal

Nòmal

10

Opposite

Opoze

11

Oyster

Zwit

12

Obsess

Obsede

13

Pick

Chwazi

14

Peppermint

Mant

15

Pocket

Pòch

16

Pretend

Fè komsi
Fè tankou
Pretann

17

Private

Prive

18

Protest

Pwoteste

19

Quality

Kalite

20

Quantity

Kantite

21

Quarrel

Kont
Batay
Goumen

22

Reason

Rezon

23

Recognize

Rekonnèt

24

Recommend

Rekòmamde

25

River

Larivyè
Rivyè

26

Schedule

Orè

27

Schedule

Orè

28

Saliva

Krache

29

Snore

Wonfle

30

Sky

Syèl

31

Strawberry

Frèz

32

Swelling

Anflamasyon

33

Symptom

Sentóm

34

Terrible

Terib

35

Tourist

Touris

36

Trash

Fatra
Tòchonnen (v)

37

Trash can

Payne fatra
Poubèl

38

Treatment

Tretman

39

Turtle

Tòti

40

Uncomfortable

Enkofotab
Malalèz

41

Umbrella

Parapil
Parasol

42

Virus

Viris

43

Wind

Van

44

Whisper

Pale nan zòrèy
Pale dousman
Chwi chwi

45

Obvious

Aklè