Vocab Flashcards Preview

Swedish for Declan > Vocab > Flashcards

Flashcards in Vocab Deck (30):
1

Väster om

West of

2

The front of (the blank)

Framsidan på (huset)

3

Farms

Bondgårdarna

4

North of (ex)

Norr om (sjön) (the lake)

5

En framsida

A front side

6

The store

A store

Affären

En affär

7

The sock / socks

Strumpor

Strumporna

8

Over there

Dar borta

9

Western

Västra

10

Business

Affärerna

11

To explosion

Att Förklara

12

To fit

Att passa

13

The screen

A screen

Skärmen

En skärm

14

To appear

Att dyka upp

(Pres - drycker upp)

15

Varandra

Each other

16

On average

i genomsnitt

17

More

Fler

18

Except

Utom

19

Rarely

Sällan

20

Not even

Inte ens (han läser inte ens boken)

21

Finally

Äntligen

22

Youth/youngsters

Ungdom/ungdomarna

23

Either

Heller
Antingen

24

Nothing

Ingenting

25

Such

Sådan
Sådana
Sådant

26

Piece(s)

Styck
Stycken (p)

27

Good (skill)

Duktig

28

Until

Forran
Tills

29

On vacation

På semester

30

To be good at

Att vara bra på