Vocab Class 10 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 10 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 10 Deck (46):
0

Dopadnút

To all work out

1

Plakať

To cry

2

Drahokam

Precious stone

3

Kameň

Stone

4

Druh, typ

Type

5

Tip

Bet

6

Väčšina

Majority

7

Priamo

Direct

8

Zemetrasenie

Earthquake

9

Požiarnik

Fireman

10

Trojuholník

Triangle

11

Uhol

Angle

12

Prirodzená

Natural

13

Ľudsky vlastnosť

Human trait

14

Brať

To marry

15

Umenie

Art

16

Veda

Science

17

Záhrada

Gardens

18

Maliny

Raspberry

19

Pravdupovediac

Truth be told

20

Tuk

Fat

21

Mier

Peace

22

Miera

Measure, moderation

23

Týkať sa

To concern something, someone

24

Kychať

To sneeze

25

Rozvod

Divorce

26

Oceniť (ceniť)

To appreciate

27

Vážiť

To weigh

28

Možnosť

Opportunity

29

Uvedomiť si

To realize

30

Na predpis

Prescription

31

Vyučovanie

Learning

32

Návšteva

Visit

33

Súťaž

Competition

34

Pochod

Parade, march

35

Sprievod

Carnaval parade

36

Tanečné

Dance (school)

37

Polonahý

Half naked

38

Čudný

Weird

39

Spotiť sa (potiť)

To sweat

40

Aspoň

At least

41

Hneď

Right away

42

Koniec

End

43

Konečne

Finally

44

Na koniec

In the end (accusative - time or motion)

45

Na konci

In the end (locative)