Vocab Class 9 Flashcards Preview

Slovak > Vocab Class 9 > Flashcards

Flashcards in Vocab Class 9 Deck (51):
0

Zlomiť

To break

1

Chrbát

Back (of body)

2

Poraniť

To hurt, wound

3

Dôvod

Reason

4

Zdvihnúť

To lift

5

Súťažiť

To compete

6

Štvrte

Neighborhoods

7

Povolenie

Permits

8

Povoliť, dovoliť

To allow

9

Kopeč

Hill

10

Kradnúť

To steal

11

Sťahovať (presťahovať)

To move

12

Padnúť (spadnúť)

To fall

13

Inflácia

Inflation

14

Budiť (zobudiť)

To wake up

15

Nestojí to za to

It's not worth it

16

Výhoda

Advantage

17

Asi

Perhaps, probable

18

Smrť

Death

19

Zomrieť

To die

20

Mŕtvy

Dead

21

Dôvera

Trust

22

Viera

Faith

23

Lenivý

Lazy

24

Usilovný

Hardworking

25

Kmeň

Tribe

26

Tehotná

Pregnant

27

Chytať

To catch

28

Poistenie

Insurance

29

Autopožičovna

Rental car company

30

Doska

Board

31

Pokrývať

To cover

32

Právo

Law (as a subject)

33

Zákon

Law

34

Pravidlo

Rule

35

Uvedomiť si

To realize

36

Jastné

Clear, obvious

37

Čestný

Honest

38

Znečistenie

Pollution

39

Investícia

Investment

40

Požičať

To lend, borrow

41

Čudný

Strange

42

Zvláštny

Strange

43

Vrstva

Class (social, economic)

44

Predsudok

Prejudice

45

Pokračovať

To continue

46

Pomýliť si

To confuse

47

Deliť sa

To share

48

Ponorka

Submarine

49

Mnoho

Many

50

Chrípka

Flu