Vocab Enrichment 2 Flashcards Preview

► Latin > Vocab Enrichment 2 > Flashcards

Flashcards in Vocab Enrichment 2 Deck (148):
1

cibus, cibi, m.

food

2

copia, -ae, f.

supply, abundance

3

cura, -ae, f.

care, concern

4

forma, -ae, f.

shape, beauty

5

numerus, numerum, m.

number

6

regina, reginae, f.

queen

7

antiquus, -a, -um

old, ancient

8

clarus, -a, -um

clear, famous

9

planus, -a, -um

flat, level

10

Romanus, -a, -um

Roman

11

etiam

even, also

12

postea

afterwards

13

in (+abl)

in, on

14

nauta, -ae, m.

sailor

15

pecunia, -ae, f.

money

16

unda, -ae, f.

wave

17

totus, -a, -um

whole, all

18

navigo, navigare, navigavi, navigatus

to sail

19

cras

tomorrow

20

tum

then

21

ad (+accusative)

to, towards

22

cum (+ablative)

with

23

in (+accusative)

into

24

sine (+ablative)

without

25

trans (+accusative)

across

26

amicus, -i, m.

friend (male)

27

dominus, -i, m.

master, lord

28

femina, -ae, f.

woman, wife

29

littera, -ae, f.

letter (alphabet), pl. letter (epistle)

30

praeda, -ae, f.

loot, booty

31

pupa, -ae, f.

doll

32

amicus, -a, -um

friendly

33

beatus, -a, -um

happy, blessed

34

gratus, -a, um

pleasing, grateful

35

meus, -a, -um

my

36

celebro, celebrare, celebravi, celebratus

to celebrate, honor

37

dono, donare, donavi, donatus

to give

38

mando, mandare, mandavi, mandatus

to entrust

39

monstro, monstrare, monstravi, monstratus

point out, show

40

nuntio, nuntiare, nuntiavit, nuntiatus

announce, report

41

probo, probare, probavi, probatus

test, prove, approve

42

benigne

thank you

43

animus, -i, m.

soul

44

gladius, -i, m.

sword

45

iniuria, -ae, f.

injury, wound, injustice

46

memoria, -ae, f.

memory

47

poena, -ae, f.

punishment

48

provincia, -ae, f.

province

49

pugna, -ae, f.

fight, battle

50

victoria, -ae, f.

victory

51

Gallus, -a, -um

Gallic, Gaul (person from)

52

incito, incitare, incitavi, incitatus

to urge on, arouse

53

occupo, occupare, occupavi, occupatus

to seize

54

pugno, pugnare, pugnavi, pugnatus

to fight

55

servo, servare, servavi, servatus

to save, guard

56

ager, agri, m.

field

57

casa, -ae, f.

house

58

filia, -ae, f.

daughter

59

hora, -ae, f.

hour

60

puer, pueri, m.

boy

61

vir, viri, m.

man

62

decimus, -a, -um

tenth

63

ignavus, -a, -um

lazy

64

quintus, -a, -um

fifth

65

saucius, -a, -um

wounded, hurt

66

tuus, -a, -um

your, yours (1 person)

67

adiuvo, adiuvare, adiuvavi, adiuvatus

to help

68

exclamo, exclamare, exclamavi, exclamatus

to shout

69

festino, festinare, festinavi, festinatus

to hurry

70

nato, natare, natavi, natatus

to swim

71

hodie

today

72

paene

almost

73

semper

always

74

macte

well done!

75

food

cibus, cibi, m.

76

supply, abundance

copia, -ae, f.

77

care, concern

cura, -ae, f.

78

shape, beauty

forma, -ae, f.

79

number

numerus, numerum, m.

80

queen

regina, reginae, f.

81

old, ancient

antiquus, -a, -um

82

clear, famous

clarus, -a, -um

83

flat, level

planus, -a, -um

84

Roman

Romanus, -a, -um

85

even, also

etiam

86

afterwards

postea

87

in, on

in (+abl)

88

sailor

nauta, -ae, m.

89

money

pecunia, -ae, f.

90

wave

unda, -ae, f.

91

whole, all

totus, -a, -um

92

to sail

navigo, navigare, navigavi, navigatus

93

tomorrow

cras

94

then

tum

95

to, towards

ad (+accusative)

96

with

cum (+ablative)

97

into

in (+accusative)

98

without

sine (+ablative)

99

across

trans (+accusative)

100

friend (male)

amicus, -i, m.

101

master, lord

dominus, -i, m.

102

woman, wife

femina, -ae, f.

103

letter (alphabet), pl. letter (epistle)

littera, -ae, f.

104

loot, booty

praeda, -ae, f.

105

doll

pupa, -ae, f.

106

friendly

amicus, -a, -um

107

happy, blessed

beatus, -a, -um

108

pleasing, grateful

gratus, -a, um

109

my

meus, -a, -um

110

to celebrate, honor

celebro, celebrare, celebravi, celebratus

111

to give

dono, donare, donavi, donatus

112

to entrust

mando, mandare, mandavi, mandatus

113

point out, show

monstro, monstrare, monstravi, monstratus

114

announce, report

nuntio, nuntiare, nuntiavit, nuntiatus

115

test, prove, approve

probo, probare, probavi, probatus

116

thank you

benigne

117

soul

animus, -i, m.

118

sword

gladius, -i, m.

119

injury, wound, injustice

iniuria, -ae, f.

120

memory

memoria, -ae, f.

121

punishment

poena, -ae, f.

122

province

provincia, -ae, f.

123

fight, battle

pugna, -ae, f.

124

victory

victoria, -ae, f.

125

Gallic, Gaul (person from)

Gallus, -a, -um

126

to urge on, arouse

incito, incitare, incitavi, incitatus

127

to seize

occupo, occupare, occupavi, occupatus

128

to fight

pugno, pugnare, pugnavi, pugnatus

129

to save, guard

servo, servare, servavi, servatus

130

field

ager, agri, m.

131

house

casa, -ae, f.

132

daughter

filia, -ae, f.

133

hour

hora, -ae, f.

134

boy

puer, pueri, m.

135

man

vir, viri, m.

136

tenth

decimus, -a, -um

137

lazy

ignavus, -a, -um

138

fifth

quintus, -a, -um

139

wounded, hurt

saucius, -a, -um

140

your, yours (1 person)

tuus, -a, -um

141

to help

adiuvo, adiuvare, adiuvavi, adiuvatus

142

to shout

exclamo, exclamare, exclamavi, exclamatus

143

to hurry

festino, festinare, festinavi, festinatus

144

to swim

nato, natare, natavi, natatus

145

today

hodie

146

almost

paene

147

always

semper

148

well done!

macte