Vocab Enrichment 5 Flashcards Preview

► Latin > Vocab Enrichment 5 > Flashcards

Flashcards in Vocab Enrichment 5 Deck (96):
1

dea, deae, f.

goddess

2

deus, dei, m.

god

3

finitimus, finitimi, m.

neighbor

4

liber, libri, m.

book

5

otium, otii, n.

leisure, peace

6

poeta, poetae, m.

poet

7

praesidium, praesidii, n.

guard, protection

8

proelium, proelii, n.

battle

9

sententia, sententiae, f.

feeling, opinion, motto

10

studium, studii, n.

eagerness, interest

11

ventus, venti, m.

wind

12

verbum, verbi, n.

word

13

afficio, afficere, affeci, affectus

to affect, afflict with

14

appello, appellare, appellavi, appellatus

to call, name

15

audio, audire, audivi, auditus

to hear, listen

16

committo, committere, commisi, commissus

to join together, entrust, commit

17

contineo, continere, continui, contentus

to hold together

18

convoco, convocare, convocavi, convocatus

to call together

19

dico, dicere, dixi, dictus

to say, tell

20

fugio, fugere, fugi, fugiturus

to flee, run away

21

gero, gerere, gessi, gestus

carry on, wage

22

incipio, incipere, incepi, inceptus

to take on, begin

23

lego, legere, legi, lectus

to gather, choose, read

24

propero, properare, properavi, properatus

to hasten, hurry

25

reduco, reducere, reduxi, reductus

to lead back

26

scribo, scribere, scripsi, scriptus

to write

27

traho, trahere, traxi, tractus

to drag, draw

28

valeo, valere, valui, valiturus

to be strong, well

29

cum, prep. + abl.

with

30

ita

thus, so

31

numquam

never

32

aut

or

33

aut ... aut

either ... or

34

et ... et

both ... and

35

neque

and not, nor

36

neque ... neque

neither ... nor

37

-que (enclitic)

and

38

convenio, convenire, conveni, conventurus

to come together

39

commodus, commoda, commodum

suitable, convenient

40

finitimus, finitima, finitimum

neighboring

41

firmus, firma, firmum

strong, firm

42

medius, media, medium

mid, middle of

43

pauci, paucae, pauca

few

44

perpetuus, perpetua, perpetuum

constant

45

plenus, plena, plenum

full

46

reliquus, reliqua, reliquum

remaining, rest

47

tardus, tarda, tardum

slow

48

varius, varia, varium

various, changing

49

goddess

dea, deae, f.

50

god

deus, dei, m.

51

neighbor

finitimus, finitimi, m.

52

book

liber, libri, m.

53

leisure, peace

otium, otii, n.

54

poet

poeta, poetae, m.

55

guard, protection

praesidium, praesidii, n.

56

battle

proelium, proelii, n.

57

feeling, opinion, motto

sententia, sententiae, f.

58

eagerness, interest

studium, studii, n.

59

wind

ventus, venti, m.

60

word

verbum, verbi, n.

61

to affect, afflict with

afficio, afficere, affeci, affectus

62

to call, name

appello, appellare, appellavi, appellatusa

63

to hear, listen

audio, audire, audivi, auditus

64

to join together, entrust, commit

committo, committere, commisi, commissus

65

to hold together

contineo, continere, continui, contentus

66

to call together

convoco, convocare, convocavi, convocatus

67

to say, tell

dico, dicere, dixi, dictus

68

to flee, run away

fugio, fugere, fugi, fugiturus

69

carry on, wage

gero, gerere, gessi, gestus

70

to take on, begin

incipio, incipere, incepi, inceptus

71

to gather, choose, read

lego, legere, legi, lectus

72

to hasten, hurry

propero, properare, properavi, properatus

73

to lead back

reduco, reducere, reduxi, reductus

74

to write

scribo, scribere, scripsi, scriptus

75

to drag, draw

traho, trahere, traxi, tractus

76

to be strong, well

valeo, valere, valui, valiturus

77

with

cum, prep. + abl.

78

thus, so

ita

79

never

numquam

80

or

aut

81

either ... or

aut ... aut

82

both ... and

et ... et

83

and not, nor

neque

84

neither ... nor

neque ... neque

85

and

-que (enclitic)

86

to come together

convenio, convenire, conveni, conventurus

87

suitable, convenient

commodus, commoda, commodum

88

neighboring

finitimus, finitima, finitimum

89

strong, firm

firmus, firma, firmum

90

mid, middle of

medius, media, medium

91

few

pauci, paucae, pauca

92

constant

perpetuus, perpetua, perpetuum

93

full

plenus, plena, plenum

94

remaining, rest

reliquus, reliqua, reliquum

95

slow

tardus, tarda, tardum

96

various, changing

varius, varia, varium