Vocabulaire Maitreyi 3 Flashcards Preview

Roumain > Vocabulaire Maitreyi 3 > Flashcards

Flashcards in Vocabulaire Maitreyi 3 Deck (193):
1

îmi bat joc de

je me moque de

2

să apăr

de défendre

3

păcătos

pécheur

4

vestea aceasta l-a îngrozit

cette nouvelle l'a terrifié

5

împrumut

emprunt

6

risipă

gaspillage

7

petrecuți

passées

8

vlăjgan

gaillard

9

laudă

compliment

10

ating

toucher

11

necaz

problème

12

îmblânzită

apprivoisée

13

La noi, prietenii își arată dragostea atingându-și picioarele goale

chez nous, les amis se démontrent leur affection par un contact de leurs jambes nues

14

pulpa

chair

15

mângâieri

caresses

16

alunecările

glissements

17

leneșe

paresseux

18

arșiță

chaleur

19

clovn

clown

20

obținute

obtenus

21

pe furiș

en cachette

22

chinui

tourmenter

23

neștiutoare

ignorante

24

mai presus de toți

en particulier

25

limbaj colocvială

langage familier

26

mii de volume -- fie moștenite, fie cumpărate

des milliers de volumes -- soit hérités, soit achetés

27

numărul de raft

numéro de rayon

28

în pragul

au seuil

29

pleoape

paupières

30

cum s-ar fi silit

comme si elle avait été forcée

31

mai presus de toate

par-dessus tout

32

vrăjit

charmé

33

ia-mă cu tine

emmène-moi avec toi

34

socotesc

j'estime

35

cu ochii în gol

les yeux dans le vide

36

însemnătate

importance

37

I-am șoptit

j'ai murmuré

38

farmec

charme

39

la o stare de har

dans un état de grâce

40

au urmat sărutările

des baisers ont suivi

41

pătimaș

passioné

42

rătăcit

perdu

43

s-a cutremurat

elle a tremblé

44

primejdie

danger

45

dovedit

prouvé

46

prin atingere

par le toucher

47

m-am răzbunat

je me suis vengé

48

păcălit

piégé

49

fierbinte

chaud - sexy

50

șters

effacé

51

un semn

un signe

52

depărtat

éloigné

53

chinuit

tourmenté

54

pretutindeni

partout

55

becul

l'ampoule

56

se smulse

s'arracha

57

ispitelor

les tentations

58

Maitreyi se zbătu și țipă

Maitreyi se débattit et cria

59

cu un suspin

avec un soupir

60

avea o căutătură stranie

elle avait un air étrange

61

duh

génie

62

remușcare

remords

63

răsuflarea oprită

le souffle court

64

înger

ange

65

să mă contrazic

de me contredire

66

deși cearcănele și paloarea feței trădau o noapte de rugăciune și de meditație

même si les cernes et la pâleur de son visage trahissaient une nuit de prière et de méditation

67

stinsă brusc

brusquement éteinte

68

încercai s-o întrerup

j'essayai de l'interrompre

69

condei

stylo

70

desenând și ștergând

dessinant et effaçant

71

sufletul ei era de mult dat altuia

était depuis longtemps donné à un autre

72

verile

les étés

73

ea a leșinat

elle s'est évanouie

74

udă

mouillée

75

plutea un parfum

un parfum flottait

76

proaspăt

frais

77

iasomie

jasmin

78

șuvință

mèche

79

dornic să împărtășească

impatient de partager

80

eram de năuc

j'étais déboussolé

81

milă

pitié

82

contra firii

pas naturel

83

arestarea

arrestation

84

mă îmbia

me tentait

85

înfig unghiile

planter les ongles

86

cucerești

conquérir

87

frământat

tracassé

88

opri

arrêter

89

oricât

peu importe

90

neînsemnat

insignifiant

91

ne închipuim că

nous imaginons que

92

să rețină

de retenir

93

căpătase o transparența

ils avaient acquis une transparence

94

sine

lui-même

95

fișele

les fiches

96

umăr

épaule

97

rătăcită

perdue

98

ea se clatină

elle titubait

99

ea se reazamă

elle s'appuyait

100

întâmplat

arrivé

101

răscolit

fouillé

102

nemaipomenit

incroyable

103

un val

une vague

104

niciodată n-am trăit...

je n'ai jamais vécu...

105

nemijlocit

directement

106

încleștarea

arrêt

107

iată

voilà

108

buimac

étourdi

109

nu-mi găseam locul

je ne savais plus où j'étais

110

o fereastră cu gratii

une fenêtre avec des barreaux

111

să adorm

de m'endormir

112

pe zidul

sur le mur

113

o ciudată părere

une étrange impression

114

un fluierat

un sifflement

115

basm

conte de fées

116

resemnarea

résignation

117

cu aceeași grijă

avec le même soin

118

în preajmă noastră

avec nous

119

dacă nu cumva

à moins que

120

pe veci

pour toujours

121

legământ

engagement

122

dincolo de

par-delà

123

împrejurări

circonstances

124

lămuresc

éclaircir

125

foamea mea

ma faim

126

arunc o privire

jeter un regard

127

mai degrabă

plutôt

128

bobul

le grain

129

arde-o

brûle-la

130

rătăcire

égarement

131

I-am înapoiat cutia

je lui ai rendu la boîte

132

biata șuviță de păr alb

pauvre mèche de cheveux blancs

133

nepătruns

impénétrable

134

am plecat

je suis parti

135

de bunăvoie

volontairement

136

ai visat urât ?

tu as fait un mauvais rêve ?

137

nici n-am apucat

je n'ai même pas pu

138

în urma ei

derrière elle

139

dar ne iubim fără știrea mamei

mais nous nous aimons à l'insu de maman

140

cum aș fi rostit o vorba de nebun

comme si j'avais prononcé une folie

141

dădea semne de

donnant signe de

142

ea se împotrivi

elle résista

143

se răzvrăti

se rebella

144

se lipi de mine

elle se colla à moi

145

prospețime

fraîcheur

146

năucit

hébété

147

Maitreyi se pregătea pentru

Maitreyi se prépare pour

148

pe covor

sur le tapis

149

trupul ei lipit de al meu

son corps collé contre le mien

150

pâmă la capăt

jusqu'au bout

151

altminteri

sinon

152

datina

coutume

153

stearpă

stérile

154

strămoși

ancêtres

155

consecințe

conséquences

156

un sâmbure de adevăr

une once de vérité

157

n-am știut

je ne savais pas

158

sate din jurul Carcuttei

villages autour de Calcutta

159

șoselele

routes

160

înlănțuit

enchaîné

161

mincinos

menteur

162

licurici

luciole

163

eleșteu

étang

164

amuțit

sans voix

165

un zbor

un vol

166

o amăgire

une illusion

167

n-am cutezat

je n'ai pas osé

168

o senitătate

une sérénité

169

răzvrătirea

rébellion

170

tainică

secrète

171

ucigător

mortel

172

regăsi

retrouver

173

fiorul

le frisson

174

nu mi-a putut șterge

je n'ai pas pu effacer

175

nepieritoare

immortel

176

năvălitor

voleur

177

o convingere

une conviction

178

hotărârea mea

ma décision

179

ceasul prielnic

le moment propice

180

în temnițe

au cachot

181

rănit

blessé

182

priveam scârbit orice alb întâlnit în tramvaie

je regardais dégoûté les quelques blancs rencontrés dans le tramway

183

o marfă

une marchandise

184

un dușman

un ennemi

185

bietul băiat

le pauvre garçon

186

lașitate

lâcheté

187

chiria

le loyer

188

Dar mar era ceva

Mais il y avait quelque chose d'autre

189

întărâtat

excité

190

o târfă

une pute

191

desăvârșit

accompli

192

s-o iau de la capăt

recommencer à zéro

193

clădită pe nimicuri

bâtie sur rien