Vocabulary List 5/B Flashcards Preview

Business English > Vocabulary List 5/B > Flashcards

Flashcards in Vocabulary List 5/B Deck (58):
1

Esedékes

Due

2

Közüzemi vállalat

Public utility company

3

Változó

Variable

4

Részvénytársasági alapszabály

Article of association

5

Alapító okirat

Deed of foundation

6

Cégbíróság

Court of registration

7

Alapszabály

Statue

8

Cégjegyzékszám

Company register number

9

Adóbevallás

Tax registration sheet

10

Cégkivonat

Certificate of incorporation

11

Aláírási példány

Signature specimen

12

Hitelesített

Authenticated

13

Közjegyző

Notary public

14

Lekötött

Tied up

15

Kamatos kamat

Compound interest

16

Bank zsiró

Bank giro

17

Meghagy, utasít

To instruct

18

Kedvezményzett

Beneficiary

19

Számla

Invoice

20

Változtatás

Alteration

21

Elégtelen

Insufficient

22

Visszafizet, törleszt

To redeem

23

Jelzálogadós

Mortgagor

24

Nem fizet

To default

25

Zálogjogot érvényesít

To fore-close

26

Fedezetkémt adott

Pledged

27

Változó kamatláb

Adjustable-variable

28

Fokozatos fizetés

Graduated payment

29

Átvállalás

Assumption

30

Előzetes hitelképesség

Pre-scoring

31

Saját erő

Own resources

32

Kölcsönbiztosíték

Collateral

33

Lejárati idő

Tenor

34

Értékbecslő

Appraiser

35

Tulajdoni lap

Ownship registration/title

36

Adásvételi szerzdés

Contract of sale

37

Földhivatal

Land of registry office

38

Adóbevallás

Tax return

39

Hátralékos

Delinquent

40

Kezes

Garantor, co-signer

41

Adósság behajtó

Debit collector

42

Késedelmes fizetés

Delayed payment

43

Visszkeresetnélkül

Without recourse

44

Visszkeresettel

With recourse

45

Hitelszámla

Open account/credit acoount

46

Banki váltó

Bank draft

47

Levelezőbank

Correspondent bank

48

Okmányos hitellevél

Documentary letter of credit

49

Fuvarokmányok

Shipping documents

50

Intézményezett váltó

Bill of exchange

51

Látra szóló váltó

Sight draft

52

Áruokmányok elfogadása váltó ellenében

Documents against acceptance

53

Áruokmányok kifizetése váltó ellenében

Documents against payment

54

Okmányos beszedés (inkasszó)

Documentary collection

55

Záloglevél

Lett of hypothecation

56

Tőkejavak

Capital goods

57

Bank által garantált

Avalised

58

Saját váltó

Promissory note