Wahrnehmen, Beziehung, Einfluß, Kontakt aufnehmen, beenden, Freundschaft, Vertrauen, Fürsorge Flashcards Preview

Deutsch perussanasto > Wahrnehmen, Beziehung, Einfluß, Kontakt aufnehmen, beenden, Freundschaft, Vertrauen, Fürsorge > Flashcards

Flashcards in Wahrnehmen, Beziehung, Einfluß, Kontakt aufnehmen, beenden, Freundschaft, Vertrauen, Fürsorge Deck (69):
1

katsella, vilkaista

schauen

2

havaita, huomata

bemerken

3

kiinnittää huomiota jhk, ottaa huomioon

beachten + A

4

pitää silmällä, kiinnittää huomiota jhk

achten auf + A

5

katsella (sivusta)

zu/sehen

6

tarkkailla

beobachten

7

tunnistaa, tuntea

erkennen

8

todeta

fest/stellen

9

tarkkaavainen

aufmerksam

10

herättää jnkn huomiota

auf/fallen + D

11

varoa, pitää silmällä jtk

auf/passen (auf + A)

12

Varo!

Vorsicht!

13

kuunnella

zu/hören

14

melu

der Lärm

15

haista (jllk)

riechen (nach + D)

16

haju

der Geruch, -e+

17

tuoksua (jllk)

duften (nach + D)

18

haista pahalle

stinken (nach + D)

19

tuntea (fyysisesti)

spüren

20

tuntea

empfinden

21

kontakti jhk

der Kontakt, -e zu + D

22

suhde jhk

das Verhältnis, -se zu + D, die Beziehung, -en zu + D

23

vaikutus(valta) jhk

der Einfluß, -sse+ auf + A

24

selostaa jtk

berichten über + A

25

keskustelu

das Gespräch, -e

26

vastata jhk

antworten auf + A

27

vastaus jhk

die Antwort, -en auf + A

28

mainita

nennen

29

väittää

behaupten

30

vakuuttaa

versichern

31

saada vakuuttuneeksi

überzeugen

32

ehdottaa

vor/schlagen

33

ehdotus

der Vorschlag, -e+

34

keskustella jstak

sich unterhalten (über + A)

35

päästä yksimielisyyteen

sich einigen

36

kirjoittaa jllk

schreiben an + A

37

huutaa jtk

rufen nach +D/um + A

38

varoittaa jstak

warnen vor + D

39

vihje, viittaus

der Hinweis, -e

40

vitsi

der Witz, -e

41

seura

die Gesellschaft

42

kirjeenvaihtokaveri

der Brieffreund, -e

43

yhdessä

zusammen, gemeinsam

44

jkn suhteen, jtk kohtaan

gegenüber + D

45

lainata

leihen

46

tervehtiä

grüßen

47

ottaa yhteyttä

sich meiden

48

kääntyä jkn puoleen

sich wenden an + A

49

olla sovittu tapaaminen jnkn kanssa

verabredet sein mit + D (ist)

50

sovittu tapaaminen

die Verabredung

51

hyvästellä

sich verabschieden

52

erota jstak

sich trennen von + D

53

ymmästämys

das Verständnis

54

tulla toimeen jkn kanssa

zurecht/kommen mit + D

55

ottaa huomioon jk

Rücksicht nehmen auf + A

56

oikeudenmukainen

gerecht

57

luottamus jhk

das Vertrauen zu + D

58

huolehtia jstak

sich kümmern um + A

59

huolehtia jstak

versorgen, sorgen für + A

60

olla huolissaan jstak

besorgt sein um + A (ist)

61

vastuussa jstak

verantwortlich für + A

62

tukea

unterstützen

63

neuvoa jtak

raten + D

64

neuvo

der Rat, die Ratschläge

65

lohduttaa

trösten

66

ystävyys

die Freundschaft, -en

67

vakituinen

fest

68

läheinen

eng

69

uskollinen jllk

treu