Week 1 Flashcards Preview

Strafprocesrecht > Week 1 > Flashcards

Flashcards in Week 1 Deck (10):
1

inquisitoir proces

-verdachte is voorwerp van onderzoek
-actieve rechter
-materiele waarheid
-dominantie van schriftelijke stukken (weinig onderzoek ter terechtzitting)
+ NL heeft een inquisitoir procesmodel met steeds meer contradictoire elementen (verdachte krijgt meer spreekruimte)

2

accusatoir proces

-gelijkwaardige procespartijen
-lijdelijke rechter
-formele waarheid
-mondelinge procedure (meer onderzoek tijdens terechtzitting)
+ partijen zijn in werkelijkheid minder gelijk want OM heeft meer macht en middelen

3

legaliteitsbeginsel

-inbreuk op grondrechten moet democratisch gelegitimeerd zijn
-niet alle overheidsoptreden hoeft wettelijk geregeld te zijn

4

indeling onderzoek

-opsporing (begint bij verdenking)
-vervolging (begint bij rechter)
-berechting (overgang voorbereidend onderzoek naar onderzoek ter terechtzitting)
-tenuitvoerlegging

5

proportionaliteits- en subsidiariteitseis bij inbreuk grondrechten

braak bij binnentreden

6

bewijs is rechtmatig verkregen want feiten en omstandigheden zorgen voor ernstige bezwaren ex art 9 Opiumwet (schrikreactie en algemene bekendheid vd buurt)

stormsteeg

7

gebruik van anonieme tip mag alleen als de informatie voldoende concreet, gedetailleerd en geverifieerd is. uitzondering op verificatie is als de informatie voldoende en concreet genoeg voor uitvoering van opsporingshandeling is. enkel spoed is niet voldoende dus.

anonieme informatie

8

eisen voor redelijk vermoeden

-objectiveerbaarheid (objectieve feiten waar red. vermoeden uit blijkt)
-concretiseerbaarheid (specifiek strafbaar feit)
-individualiseerbaarheid (specifiek subject)

9

beginsel Goede Proces Orde

-vertrouwensbeginsel
-gelijkheidsbeginsel
-verbod op detournement de pouvoir
-redelijke en billijke afweging art 7 politiewet

10

kenmerken NL proces

onderzoek der terechtzitting heeft verificatoir karakter = tunnelvisie
-confirmation bias = pp staan meer open voor info die hun hypothese bevestigt
-belief perserverance = blijven vasthouden aan je oordeel ondanks tegenbewijs