Week 2 - Leadership Flashcards Preview

Hoofdpunten OB > Week 2 - Leadership > Flashcards

Flashcards in Week 2 - Leadership Deck (30)
Loading flashcards...
1

Op welke soorten manieren kan men naar leiderschap kijken?

1. Traits and skills approach

2. Style approach

3. Contingency approach

4. Value approach

2

Wat kan je zeggen over ‘traits and skills approach’ bij leiderschap?

Als je benoemd wat een leider is gaat het vaak over de eigenschappen/karakteristieken van leiders
Bijv: intelligent, zelfvertrouwen, vastberadenheid, integer, sociability etc.

En vaak over hun vaardigheden:
Technische vaardigheden, menselijke vaardigheden, conceptuele vaardigheden.

Vroeger dachten ze vaak: leiders worden geboren.
Dit is iets wat meer veranderd is, maar nog steeds zijn sommige eigenschappen moeilijk om te ontwikkelen.
Misschien moeten we niet de aandacht op traits leggen, maar meer op skills.

Low level leader => meer technical skills.
Middle level leader => meer human skills
Upper manager => meer op conceptual skills


 

3

Wat kan je zeggen over de big five met betrekking op de traits and skills approach bij leiderschap?

Deze vijf eigenschappen veranderen niet echt gedurende de tijd.
Een kind heeft min of meer dezelfde eigenschappen van dit als de volwassen versie van die persoon.

In China heeft een leider andere traits dan in Nederland. Hierarchy is meer in China dus bijvoorbeeld in NL wordt meer empathie verwacht van een leider.

-Openheid - nieuwsgierig, intellectueel, creatief
-Nauwgezetheid - georganiseerd, systematisch, punctueel
-Extraversie - sociaal, graag praten etc.
-Aangenaamheid - tolerant, gevoelig, aardig, warm
-Neurotisme - angstig, temperamentvol, humeurig

4

Wat zijn de sterke punten van de traits and skills approach op gebied van leiderschap?

Strong points:

• Past bij onze intuïtie om leiders als een speciaal soort te zien; ze moeten wel special zijn om mij te leiden.

• Duidelijke focus

• Veel onderzoek

5

Wat zijn de zwakke punten van de traits and skills approach op gebied van leiderschap?

Critique:

• Geen definitieve lijst met eigenschappen en vaardigheden (welke relevant zijn,)

• Houdt geen rekening met de situatie(verschilt per situatie)

• Weinig onderzoek over de uitkomsten

6

Wat kan je zeggen over ‘style approach’ bij leiderschap?

Is meer gefocust op het gedrag van de leider.

7

Welke typen behaviors zijn relevant (style approach)?

Task oriented behaviour

Relational behaviour

Change orient behaviour

8

Welke soorten style approaches zijn er?

-Laissez-faire approach

-Transactional leadership approach

-Transformational leadership approach

9

Wat kan je zeggen over de Laissez-faire approach als onderdeel van style approach?

Je neemt als leider een stap terug, doet niet veel.
You don’t really bother

10

Wat kan je zeggen over de Transactional leadership approach als onderdeel van style approach?

Leider is erg concreet over wat je wil van een persoon.
Je maakt concrete afspraken.
Je beloont en straft op basis van wat er gebeurt in de praktijk.

Het is ‘management by exception’, als iets heel goed gaat of heel slecht => Dan beloon of straf je.

Kan heel actief zijn (waarin je gedrag continue monitort) of passief (pas als je merkt dat het echt mis gaat of heel goed gaat).

11

Wat kan je zeggen over de Transformational leadership approach als onderdeel van style approach?

Goede rolmodellen met duidelijke visie voor de organisatie.

-Invloed; vertrouwen/respect van medewerker
-Motiveren; gebruiken van woorden/symbolen die mensen inspireren
-Stimuleren; uitdagen van mensen / stimuleren
-Ondersteunen; ondersteunen van mensen

_____


Goede rolmodellen, met een duidelijke visie voor de organisatie die dat goed kunnen verwoorden, die volgers in staat stellen om aan hogere standaarden te voldoen en die handelen op manieren dat anderen ze vertrouwen en die betekenis geven aan het organisatieleven. Hele populaire stijl.

Heeft een paar specifieke karakteristieken:
-Idealized influence: Gaat over rol modelling, het vertrouwen en respecteren van je medewerkers.
-Inspirationele motivatie: gebruiken van symbolen en woorden die mensen inspireren.
-Intellectuele stimulatie: Het uitdagen van mensen; stimuleren van mensen.
-Individualized consideration: Individuele ondersteuning van mensen

12

Waarom kunnen zowel transformational leadership en transactional leadership effectief zijn?

Welke leiders het best passen, ligt aan de omstandigheden.

Duidelijke uitkomsten en gedragingen? => Transactional leadership effectief

Niet duidelijk / meer op basis van eigen ingeving? => Transformational leadership effectief


Als er duidelijke uitkomsten zijn en duidelijke gedragingen. Dan is transactional leadership erg effectief. Als het niet echt duidelijk is wat er gedaan moet worden en meer op basis van eigen ingevingen, dan kan transformational leadership weer erg effectief zijn.

13

Wat kan je zeggen over ‘contingency approach’ bij leiderschap?

Gaat er vanuit dat de situatie bepalend is voor het soort leiderschap (welk soort gedrag) dat nodig is. Afhankelijk van de situatie heb je een bepaalde stijl nodig: andere typen gedrag. Andere traits/skills

14

Zijn drie soorten leiderschap bij de contingency approach:

-Contingentie
-Situational leadership
-Cross-cultural leadership

15

Naar welke drie belangrijke aspecten moet je kijken bij contingentie?

-Leader-member relatie (is die goed of slecht? Is er vertrouwen of niet?)

-Taakstructure (is het duidelijk, of niet duidelijk?)

-Wat is de power van de leider (heeft hij een sterke of een zwakke positie?)

=> Op basis van die elementen bepaal je wat voor leiderschap je nodig hebt.

16

Wat kan je zeggen over situational leadership?

Gaat over de specifieke karakteristieken van je volgers.
Zijn ze commited en hebben ze hoge competence?

Iemand uit D4 vraagt een andere stijl dan iemand uit D1
Je volgers verschillen van elkaar of veranderen gedurende de tijd.
Dus het zou mooi zijn als je alle stijlen van leiderschap beheerst.

17

Wat kan je zeggen over cross cultural leadership?

In verschillende culturen heb je verschillende gedragingen nodig.
Geldt ook voor verschillende typen mensen in je organisatie

18

Wat kan je zeggen over ‘value approach’ bij leiderschap?

Gericht op de waarden die leiders vertegenwoordigen.

 

Mensen zijn hier steeds meer geïnteresseerd in door (bijv terrorsime, of dingen die in bedrijven verkeerd zijn gegaan, financiële crisis etc.). We willen andere soorten leiders. We willen ethische leiders. Het gaat om leiders die subscriben aan een aantal waarden, die het belangrijk vinden om voor de maatschappij te werken.

19

Welke drie soorten leiders(chap) heb je bij de value approach?

Authentic leadership
Servant leadership
Ethic leadership

20

Wat is authentic leadership?

Leider die ‘echt’ is => walks the talk.
Iemand die je vertrouwt.
Hij speelt geen rol, maar hij gelooft in zichzelf.
Iemand met zelfkennis, goede interpersoonlijke vaardigheden.

De leider is transparant in wat hij of zij verwacht van de ander.
Hoe je bent en doet en hoe de volgers dat perceiven daar moet een balans tussen zitten. => gedragen zoals je verwacht van die persoon dat hij zich gedraagt

21

Wat is servant leadership?

Precies weten wat je volgers willen.
Je wil het beste uit de volgers krijgen.
Ze laten ontwikkelen, jij bent er als leider om hun groei te faciliteren.

22

Wat is ethic leadership?

Pro societal, werken voor belangrijke internationale waarden.

23

Wie zijn de leiders in healthcare?

Steeds meer interesse in Clinical leadership / medical leadership: Dokters die onderdeel van het ziekenhuis worden en ook het ziekenhuis leiden.

24

Welke andere ontwikkelingen zijn er op gebied van leadership in de zorg?

Shared leadership.
Er is niet een leider, maar het is iets wat we samen doen.
Bijvoorbeeld door self steering teams. Maar ook op gebied van patiënten die aan zelfmanagement doen.

Leadership in healthcare involves professionals,
en dat maakt het iets anders dan andere organisaties. Wat zijn professionals en waarom zijn ze anders dan andere groepen in de society.

25

Waarom is medical leadership zo belangrijk?

Leiderschap is vaak een resultaat van ‘its time’ itself.
Het reflecteert wat nodig is in de samenleving.
We hebben professionals nodig om de link te leggen wat echt belangrijk is voor patiënten.

26

Waarom medical leadership?

Er zijn veel uitdagingen in de zorg.

-Complexe zorg:
De zorg is heel complex geworden (te complex). O.a. door patiënten (ze worden ouder, multimorbiditeit, meer complexe patiënten).
Ook door innovaties (veel kiezen wat we kunnen doen voor de patiënt).
Door mensen die zorg managen (je kan niet meer alleen een probleem oplossen).

Zorg wordt te duur:
Verder wordt de zorg te duur (de kosten stijgen nog steeds).
We hebben de professional nodig om de link te leggen tussen wat echt nodig is voor de patiënt en wat we kunnen doen om de toegankelijkheid voor zorg te kunnen managen in de toekomst.

Medical leadership gaat over de brug tussen het medische en managerial domain.

27

Waarom heeft de physician een unieke positie?

Physician kan kennis vergaren van de manager; not the other way around
Physician can more easily change colleagues by “leading by example” (physician kan een manager worden, maar de manager kan nooit een physician worden).

28

Welke verschillende levels zijn er van medical leadership?

Personal leadership:
De basis van medical leadership is personal leadership; weten wie je bent, wat je talenten zijn, welke rol heb jij in je bijdrage aan het zorgsysteem? => zelfkennis is belangrijk.

Clinical leadership:
Clinical leadership gaat om alle medische professionals die werken op de werkvloer in een organisatie. Daar combineren we patiëntenzorg, met onderzoek en opleiding. Medische professional probeert iedere volgende dag betere zorg te leveren (dus verbeteren) Een deel van die medische professionals zijn geïnteresseerd om in aanraking te komen met managementvaardigheden.

Executive leadership:
Er zijn maar een paar medical professionals die bijdragen aan executive leadership (bijv executive board). Medical leadership gaat meer om leadership van alle medische professionals die elke dag zorg leveren.

29

Wat is het belang van informele leadership in je organisatie?

Als je iets wil veranderen in een professionele organisatie is het moeilijk om genoeg leverage te hebben en de verandering door te krijgen.
Als je succesvol wil zijn moet je combineren van verschillende inzichten.
Een verhaal schetsen waar iedereen zich in kan vinden.
Informele leiders dragen bij aan het grotere plaatje zonder zichzelf op de voorgrond te zetten.

30

Wat is een complex adaptive systeem, leg uit.

Je hebt de standaard zorg, maar je hebt ook de toegevoegde waarde, waar mensen in kunnen bijdragen. Innoveren, zorg personaliseren.