Week 3 Poging,voorbereiding en deelneming Flashcards Preview

Strafrecht > Week 3 Poging,voorbereiding en deelneming > Flashcards

Flashcards in Week 3 Poging,voorbereiding en deelneming Deck (10):
1

Waarvan is er sprake als de DO niet is vervuld?

Poging

2

Het Cito-criterium?

Rechtsvraag: Was er sprake van een begin van uitvoering of slechts van een voorbereidingshandeling?
ESSENTIE:
Er is sprake van een begin van uitvoering indien de gedragingen naar haar uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf. Indien men onherkenbaar met een lege weekendtas en een schietklaar pistool bij een uitzendbureau aanbelt, dient dit, gelet op de uiterlijke verschijningsvorm, te worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf.

3

Grenswisselkantoor?

Rechtsvraag: Heeft het voornemen van de verdachten om een misdrijf te plegen zich door een begin van uitvoering geopenbaard?
ESSENTIE:
De Hoge Raad stelt dat er niet gesproken kan worden van een begin van uitvoering indien iemand zich naar een grenswisselkantoor begeeft met het voornemen daar een misdrijf te plegen, maar de auto nog niet verlaten heeft of nog geen andere gedraging heeft verricht die moet worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van dat voorgenomen misdrijf.

4

Absoluut ondeugdelijke poging?

Niet strafbaar. Handeling is abs. ondeugdelijk om tot voltooing van het misdrijf te komen. Middel --> een neppistool gebruiken om te iemand te vermoorden.
Object --> schieten op een lijk.

5

Relatief ondeugdelijke poging?

Wel strafbaar. Middel --> pistool dat niet afgaat.
Object --> In borstzak zit een mobiele telefoon en kogel gaat er niet doorheen.

6

Noem de vier deelnemingsvormen.

Doen plegen, medeplegen, medeplichtigheid, uitlokking.

7

Wat is medeplichtigheid?

Art. 48 Sr. Zij die opzettelijk behulpzaam zijn BIJ het plegen van het misdrijf, opzettelijk middelen, inlichtingen verschaffen etc TOT het plegen van een misdrijf.

8

Wat is medeplegen?

Min. 2 personen die nauw samenwerken bij het vervullen, opzet aan beide kanten.

9

Wat is uitlokking?

Het aanzetten van een strafbaar feit door een ander, opzet aan beide kanten, uitgelokte zelf is strafrechtelijk aansprakelijk.

10

Wat is doen plegen?

Feitelijke uitvoerder is straffeloos.