Week 4 Flashcards Preview

Strafprocesrecht > Week 4 > Flashcards

Flashcards in Week 4 Deck (13):
1

voorarrest

aanhouding van een verdachte dat kan leiden tot een langdurige vrijheidsbeneming

2

voorlopige hechtenis 133 Sv

-dwangmiddel: bewaring, gevangenhouding/neming
-gevallen: ernstig strafbaar feit 67 Sv
+hoofdregel: >4 jr gevangenisstraf
-gronden: ernstig vluchtgevaar; maatschappelijke veiligheid
+geschokte rechtsorde (verdenking van zeer ernstig strafbaar feit; > 12 jr gevangenisstraf)
+recidivegevaar
+toepassing snelrecht ordeverstoring
er moet sprake zijn van ernstige bezwaren en anticipatiegebod

3

ophouden voor onderzoek 56a/b Sv

-niet enkel verhoor
-autoriteit: (hulp)ovj (verhoor door opsporingsambtenaar)
-duur: 9 uur met evt verlenging van 6 uur (00.00 - 09.00 telt niet mee)
-consultatierecht

4

inverzekeringstelling 58 Sv

-grondslag: onderzoeksbelang
-autoriteit: (hulp)ovj gehele procedure
-subject: verdachte
-duur: 3 dagen (+ evt verlenging van 3 d)
-na 3 d en 15 uur naar RC 59a jo 5 lid 3 evrm tbv rechtmatigheid
+redelijke verdenking
+geval van voorlopige hechtenis
+onderzoeksbelang
+vormvoorschriften
+andere gronden van onrechtmatigheid (GPO)

5

bewaring 63 Sv

-autoriteit: op vordering van ovj maar met bevel van RC
-duur: 14 dagen
-RC verhoort verdachte met bijstand raadsman

6

gevangenhouding/neming 65 Sv

-autoriteit: op vordering van ovj maar met bevel van rechtbank
-duur: max 90 dagen
-in totaal moet verdachte vanaf aanhouding binnen 110 dagen en 15 uren terechtstaan
-verschil tussen houding en neming is dat bij gevangenneming verdachte op vrije voeten is
-reparatievoorziening: max 180 dagen tussen 1e en 2e aanleg; gevangenneming terwijl geldige titel voor vrijheidsbeneming is verstreken 66a Sv

7

duur en einde voorlopige hechtenis

-onderzoek ter terechtzitting betekent niet einde aan voorlopige hechtenis; pro forma zitting (geen inhoudelijke zitting) 282 Sv
-schorsing door ovj tot 3 maanden; vhech blijft geldig
-na einduitspraak 60 dagen blijft titel vhech geldig

8

rechter commissaris 170 sv

functie: toezicht en integriteit onderzoek
-waakt over rechten verdachte
-vroeger eigen onderzoekskader (gerechtelijk vooronderzoek)
+ rol RC verkleind, rol OvJ vergroot (rc is geen onderzoeksrechter meer)
+ RC is nu onderdeel van opsporingsonderzoek maar wel tbv procesdeelnemers
taken in voorbereidend onderzoek
-rechtmatigheid toetsen van opsporingsbevoegdheden/dwangmiddelen
-voortgang opsporingsonderzoek (zaak moet zittingsrijk zijn)
-evenwicht in de zaak en volledigheid van onderzoek
-vorderingen ex 181/182 sv (vordering van verdachte kan hij ambtshalve beantwoorden vanwege noodzaak en vhech)/getuigenverklaring etc
+enkel bij strafzaken met vhech betrokken want anders twee kapiteinenschip en hij geeft zelf besluit tot bewaring
+inlichtingenplicht en regiebijeenkomst 184/185

9

pro forma zitting

na max termijn moet de verdachte voor de zittingsrechter gebracht worden. in pro forma zitting is er echter geen inhoudelijke zitting en kan de rc in principe door gaan met onderzoek als er niet voldoende bewijs etc is 238 sv. de zittingsrechter blijft wel de baas.

10

verhouding met zittingsrechter

- zittingsrechter is de baas op onderzoek ter terechtzitting maar rc kan ogv 181/182 onderzoek verrichten als rechter dit toestaat 316 Sv
-hoofdregel is dat wanneer onderzoek ter terechtzitting begint voorbereidend onderzoek stopt

11

wet versterking positie rc

in praktijk niet veel werking, want ondanks art 181/3/5 is rc enkel nodig bij vhech. de ovj is aan de leiding tijdens opsporingsonderzoek en het is onduidelijk wanneer rc aan de pas komt. rc heeft geen stok achter de deur.

12

strafrechters over de praktijk van de voorlopige hechtenis

- in nl veel vhech gegeven
- voorwaarden:
+> 4 jr gevangenisstraf (veiligheidsdenken; doordat strafmax is verhoogd en lijst 67 is uitgebreid vallen veel meer strafbare feiten binnen vhech kader)
+ernstige bezwaren (stevige verdenking>redelijk vermoeden)
+grond voor vrijheidsbeneming: ernstig vluchtgevaar/gewichtige reden maatschappelijke veiligheid (>12 jr gevangenisstraf en geschokte rechtsorde, recidivegrond, onderzoeksbelang)
- alternatieven:
+schorsing onder bijzondere voorwaarden
- kritiek:
+te veel toegepast
+moet ultimum remedium zijn
+concreter en moet voldoen aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

13

NJ 2015/311 verhouding tussen zittingsrechter en rc

- zolang onderzoek ter terechtzitting niet is aangevangen kan rc zelfs na dagvaarding lopend onderzoek voortzetten ogv 283 sv (noodzaak). ovj en verdachte kunnen geen verzoeken indienen ex 181-183
- ovj en verdediging kunnen na terugverwijzing door zittingsrechter aan de rc geen vorderingen verzoeken ex 316/181-185 want deze zijn dan niet van toepassing
- aangezien de vorderingen niet mogelijk zijn zijn bezwaren ook niet mogelijk