Week 6 - Hoorcollege Flashcards Preview

G&S aangepast > Week 6 - Hoorcollege > Flashcards

Flashcards in Week 6 - Hoorcollege Deck (16)
Loading flashcards...
1

Wat is een PESTEL analyse?

Een manier om je omgeving te scannen. De eerste stap in de scenario analyse, deze gaat iets verder.

2

Waar draait het in een scenario analyse om?

Kan ik weten wat de toekomst gaat brengen?

3

Wat is een five forces analyse en wat laat het zien?

Helpt je om te zien hoe de markt werkt. Wat zijn m’n rivalen/competitors, wie zijn nieuwe spelers die de boel over kunnen nemen (bv de google’s)?

4

Waaruit bestaat een PESTEL analyse?

-Political
-Economic
-Social
-Technological
-Environmental
-Legal

(ZIE AFBEELDING)

5

Wat is een scenario analyse?

Kijk op hoe de omgeving van een organisatie zich kan ontwikkelen in de toekomst. Vooral relevant wanneer er een grote level aan onzekerheid is.

6

Wat is een voorbeeld van een scenario analyse voor wat betreft ouderenzorg in Rotterdam?

(ZIE AFBEELDING)

7

Hoe ziet het five forces framework eruit?

Bestaat uit:

-de bedreiging van nieuwe spelers

-Onderhandelingspositie van kopers

-De bedreiging van substituten (plaatsvervangers)

-Onderhandelingspositie van leveranciers

Deze bepalen de rivaliteit tussen bestaande competitors.

(ZIE AFBEELDING)

8

Hoe ziet een power interest matrix eruit?

Bestaat uit de mate van interesse en de mate van macht

(ZIE AFBEELDING)

9

Wat houdt de strategische keuze in?

Gaat over de beslissingen van de toekomst van de organisatie en de manier waarop zij reageren op de druk van buitenaf en invleoden in de analyse van de strategische positie.

10

Noem voorbeelden van strategische keuzes?

-Interne ontwikkeling

-Acquisitie

-Samenwerken

11

Hoe ziet de strategy clock eruit?

(ZIE AFBEELDING)

12

Wat houdt strategy into action in?

Gaat over de implementatie en de organisatorsiche verandering

13

Wat is moeilijk bij strategy into action?

Hoe manage je bronnen en capabilities waarbij je rekening houdt met doelen, de verwachtingen van de stakeholders en de omgeving?

 

Je moet rekening houden met

-Doelen

-Verwachtingen stakeholders

-Omgeving

14

Wat kan je zeggen over strategy tools?

-Hebben vaak een sterke focus op:

-competitie en concurrerende/vergelijkende strategieën.

-financiële doelen

-meetbare doelen

-strategie als een gepland en rationeel proces.

15

Waarom zijn strategy tools populari?

-Sterke aantrekkingskracht op managers

-The management industry

-Tools zijn buigzaam, toe te passen op de zorg

-Tools werken als boundary objects

16

Waarom tools als boundary objects?

-Boundary tools maken als ze effectief gebruikt worden integratie van kennis tussen grenzen mogelijk door interactie te stimuleren en voldoende gedeelde betekenissen mogelijk te maken.

-Boundary tools onthullen ook grenzen binnen organisaties, met name degene die complexer zijn dan syntactic boundaries.

-Tools moeten voldoende bekend zijn, zodat meerdere actoren het kunnen herkennen en gebruiken en op hetzelfde moment voldoende flexibiliteit hebben zodat meerdere actoren verschillende betekenissen en interesses eraan kunnen toeschrijven.

-Krachtige actoren kunnen tools gebruiken die specifiek zijn om de reeks strategische keuzes te beperken.