Werkcollege 11 - D Flashcards Preview

Digestie > Werkcollege 11 - D > Flashcards

Flashcards in Werkcollege 11 - D Deck (19):
1

Wanneer verdenkt u een parvovirusinfectie?

Jonge pup (elk ras en elke leeftijd is gevoelig maar klinische verschijnselen vooral in pups en meeste volwassen honden zijn voldoende beschermd). Er is bloed in de feces (of de ontlasting bestaat voornamelijk uit bloed). De temperatuur is verhoogd en er is een leukopenie (bij pups jonger dan 8 weken vroeger ook myocarditis)

2

b. Hoe infecteert een hond zich met parvovirus en waar (welk celtype) vermeerdert het virus zich? Schets in het kort hoe de virusvermeerdering en verschijnselen samenhangen.

Het virus wordt oraal opgenomen. Het virus heeft een tropisme voor snel delende cellen lichaamscellen. Daarom zal na systemische infectie het virus zich verplaatsen naar de crypten van de darm en naar cellen in het myocard (en de witte bloedcellen, immunosupressie). De incubatietijd bedraagt 5 tot 6 dagen. Het DNA virus heeft DNA-polymerase nodig voor vermeerdering. Doorom tropisme voor snel delende cellen. DNA virus is stabieler door proofreading, bij virale virussen heb je dit niet en daarom veel sneller kleine foutjes.

3

c. Verklaart dit het bloederige aspect van de diarree?

De cryptecellen kunnen de villi niet meer goed aanvullen, maar de cellen in de villi blijven wel gewoon doodgaan. Hierdoor komen er gaten in de mucosa en ontstaan bloedingen. Het virus tast de bloedvaatjes aan in de crypten.

4

d. Hoe kunt u de diagnose canine parvovirose met zekerheid stellen? Welke aandoeningen komen differentieel diagnostisch in aanmerking?

Door het virus aan te tonen in de ontlasting. Het CPV2 virus kan worden aangetoond met een Elisa. De test kan negatief zijn bij honden die langer dan 5 dagen ziek zijn, omdat er dan minder virus in de feces wordt uitgescheiden. CPR kan ook maar duurt langer. Na recente vaccinatie kan ook virus in de feces worden uitgescheiden (vals positief). In de DDx staat alles wat ook een hemorragische enteritis kan veroorzaken. Infecties met haakwormen, Isospora spp., Rotavirus en Coronavirus. Haemagglutinatietest kan ook!

5

Welke behandeling stel je in bij parvo?

Bestrijden dehydratie met (oraal en infuus (met ringer)). Door immuunsuppressie danzij het virus kans op secundaire infeties en sepsis, bij ernstige verschijnseleen worden dan antibiotica gegeven. Daarnaast wordt antiviraal immunomodulerende stof interferon toegepast om de overlevingskans te vergroten (alleen in vroeg stadium toepasbaar). De prognose is ongunstig. Zonder adequate therapie kunnen pups binnen enkele uren of dagen sterven. Met een intensieve behandeling zijn de kansen op herstel een stuk groter.

6

een eigenaar heeft een pup net een paar dagen in huis en deze sterf aan parvo. De eigenaar eist schadevergoeding van de verkoper van de pup. U hebt namelijk gezegd dat het hondje niet goed gevaccineerd was. De eigenaar vraagt u dit op papier te zetten. Hoe zeker weet u uw diagnose? Wat bedoelt u met niet goed gevaccineeerd?

Als de hond al meer dan 2 dagen in huis is, heeft de hond geen poot om op te staan.
Honden hebben een endochoriontale placenta. Dit geeft een hele kleine passage van maternale immuniteit in utero. Na partus moet hij goed biest opnemen. De kneus van het nest neemt veel minder immunoglobulines op. De maternale immuniteit daalt eerder onder een kwetsbaar punt, maar heeft nog te veel maternale immuniteit om te reageren op de vaccinatie.
Je kan er niet absoluut zeker van zijn dat dit het geval is. De hond zou moeten zijn geënt op 6 weken, 9 weken en 12 weken. De hond is nu 10 weken en heeft dus nog niet de volledige puppy-enting gehad. Bij pups die gevaccineerd woren, kunnen de antilichamen uit de moedermelk er voor zorgen dat het vaccin niet werkt omdat zij het virus wegvangen voordat de eigen witte bloedcellen aan het werk zijn gezet. Het zou ook zo kunnen zijn dat de fokker inderdaad niet goed heeft gevaccineerd. Dan is het vaccinatieschema niet aangehouden.

7

Hoe lang moet er gewacht worden met het kopen van een nieuwe pup na parvo? Wat kan de eigenaar doen om de kans op infectie en ziekte bij een nieuwe pup te verkleinen?

Dit is een zeer resistent naakt DNA virus. Het enige schoonmaakmiddel dat het virus doodt is bleek. De bleek dient verdunt te worden met een 1:10 ratio. Het virus heeft zich hoogstwaarschijnlijk door het hele huis verspreiden. Heel goed mechanisch schoonmaken, daarna desinfecteren. Chloor in hoge concentraties (niet leuk voor jou en je huisje). Peroxide kan ook helpen. Alleen een pup in huis brengen die getiterd is, gevaccineerd op het juiste moment en dus een sterke gastheer voor het parvovirus. Schoonmaken met bleek, goed enten, alle spullen opnieuw kopen.

Haal een pup in huis waarvan aangetoond is dat hij voldoende is beschermd tegen parvo

8

h. Zijn honden ook gevoelig voor het porcine parvovirus of het feline panleukopenie-virus?

Het parvovirus is diersoortspecifiek. Een hond kan wel een kat infecteren, maar een kat niet een hond

9

Hoeveel virusdeeltjes worden er bij parvo per gram feces uitgescheiden?

Op top van verschijnselen 109 virusdeeltjes per gram feces bij parvo.

10

Zijn er parvo dragers?

niet echt

11

Hoe kun je een vals negatieve parvo sneltest krijgen?

In het begin van de infectie kan het zo zijn (dag 1) dat er zo weinig virus aanwezig is dat de sneltest vals-negatief is. 104 is de gevoeligheid van de sneltest ongeveer. Aan het einde van de infectie (dag 5 of 6) is de virusuitscheiding zo laag dat je ook geen virus meer kan meten.

12

Hoe infecteert een dier zich met rotavirus? Waar hield het virus zich in de maanden tussen de opeenvolgende groepen biggen op?

Rotavirus komt oraal binnen. Kan via de feces van de zeug of door een besmette omgeving. Gaat in villi-cellen zitten en veroorzaakt dus een hyperregeneratieve villusatrofie. Kun je zien op elektronenmicroscopie. Deze dieren hebben geen biest. De eerste leg is goed gegaan. Waarschijnlijk is het foutgegaan bij het schoonmaken van de incubator. Zieke biggen zorgen voor een steeds hogere virusload. De volgende ronde krijgt dus nog meer virus. Doordat ze geen maternale immuniteit hebben, gaan ze dood.

13

De eigenaar besluit ORS te geven aan biggen met rotavirus. Wat is de functie van glucose in ORS? Verwacht u dat ORS bij deze dieren werkt en verklaar dat. Hoe verloopt de vertering van melk en in het bijzondermelksuiker bij deze dieren? Welke adviezen kunt u ten aanzien van de voeding geven?

Natrium gekoppeld glucose transport. De aangetaste vlokken zullen ORS niet opnemen. De nog levende vlokken nog wel. Het absorptievermogen is wel afgenomen. Door glucose gekoppeld natriumtansport komt natrium naar binnen en komt water naar binnen. Kleine beetjes zijn functioneel. Het nadeel van melk geven: enzymen van de villi zijn weg en melksuiker wordt niet afgebroken door lactase, lactose zorgt dan in de dikke darm voor dysbacteriose en osmose. Kleine beetjes kunnen wel.

14

Wat is het reactiepatroon van de darm gedurende de rota-infectie? Hoe zou het kunnen dat men in het veld bij normaal zogende dieren nimmer dergelijke ernstige uitbraken ziet?

Hyperregeneratieve vlokatrofie

15

Zijn rotavirussen van big op mens zoönotisch?

Rotavirus groep A, B, C, H en I zijn verantwoordelijk voor infecties voor de mens. Kijken of dit dezelfde big is. Kansis erg klein, maar het kan wel.

16

Hoe kan men de diagnose rotavirusinfectie stellen?

Diagnose stellen dmv een latex agglutinatietest, want het rotavirus kan niet hemagglutineren (dus geen hemagglutinatie gebruiken)

17

Hoe had men bij de biggen dit drama (rotavirusinfectie) kunnen voorkomen bij SPF biggen?

Voorkomen door goed poetsen en zorgen voor maternale immuniteit. Zeugen melken is heel moeilijk. Dan moet je kunstbiest maken door een koe te vaccineren met het goede vaccin en daarvan uit de melk de IgA issoleren.

18

g. De bijsluiter van het vaccin geeft aan dat de opname van colostrum en antilichamen uit de melk belangrijk zijn voor de biggen om voldoende beschermd te zijn tegen een rotavirusinfectie. Wanneer of op welke leeftijd verwacht u dat biggen van gevaccineerde zeugen weer gevoelig zijn voor een rotavirusinfectie?

Gewone biggen zijn gevoeliger voor het rotavirus nadat ze gespeend worden (dus geen moedermelk meer krijgen) omdat het een lokale infectie is. Bij een lokale infectie worden de biggen beschermd door de antilichamen die in de melk zitten, de melk zit weer in de darmen. Als je zou stoppen met moedermelk, zitten er geen antilichamen meer in de darm en zullen ze gevoeliger zijn.

19

h. In het verloop van een rotainfectie lijkt de darm gevoeliger te worden voor bacteriële infecties. Welke bacteriële infecties kunnen dan een rol spelen?

Hoe hoger hoe meer gedifferentieerd. Glycocalyx is nog niet goed gemaakt. Bacteriën kunnen goed aanhechten en daarom krijg je makkelijker bacteriële infecties. Door de infectie worden de villi afgebroken. Het lichaam wil dit aanvullen, maar kan zo zijn cellen niet goed afmaken. Er komen jongere darmcellen, waar de receptoren meer aan de oppervlakte liggen. Hierdoor kan E. coli beter aangrijpen en een infectie veroorzaken.