Werkcollege 14 - D Flashcards Preview

Digestie > Werkcollege 14 - D > Flashcards

Flashcards in Werkcollege 14 - D Deck (4):
1

Geef voor ETEC de diersoorten, de naam van de ziekte, pathofysiologisch mechanismen

Mens, kalf, varken, lam

Colibacillose (coli-enterotoxicose)

Hechten aan darm, produceren enterotoxinen die in epitheelcellen enzymen stimuleren. Deze second messengers bevorderen de secretie van water en elektorlyten door de cel. Het LT toxine via cAMP en het Sta toxine via cGMP

2

Geef voor Clostridium de diersoorten, de naam van de ziekte, pathofysiologisch mechanismen

Schaap, varken,

Enterotoxemie

Opportunist onder bepaalde omstandigheden (wijziging voedsel) vormen toxinen die ziekteverschijnselen teweegbrengen. Dan is er enterotoxemie. Verschillende enterotoxinen mogelijk.

3

Geef voor Lawsonia intracellularis de diersoorten, de naam van de ziekte, pathofysiologisch mechanismen

Veulen, varken

Porcine proliferatieve enteropathie, proliferatieve enteritis

Pathogenese?

Ulcera, acute hemorragische enteritis, intestinale adenomatose, regionale ileïtis, necrotiserende enteritis

4

Geef voor Mycobacterium de diersoorten, de naam van de ziekte, pathofysiologisch mechanismen

Herkauwers, paratuberculose
Bacteriën door M cellen in Peyerse platen in disatle deel Ileum, translocatie naar lamina propria, naar macrofagen (replicatie), ophopingen van bacteriën in lamina propria en drainerende lymfeknopen.