Werkwoorden Flashcards Preview

Yannick - Engels🇬🇧 > Werkwoorden > Flashcards

Flashcards in Werkwoorden Deck (140):
1

(ver) springen

leap

leapt

leapt

2

veren
onstaan

spring

sprang

sprung

3

duiken

dive

dove

dived

4

uitzenden

broadcast

broadcasted

broadcasted

5

maaien

mow

mowed

mown

6

wakker worden

awake

awoke

awoken

7

gaan

go

went

gone

8

vangen

catch

caught

caught

9

zetten

put

put

put

10

pijn doen

hurt

hurt

hurt

11

buigen

bend

bent

bent

12

zijn

am

was

been

13

leiden

lead

led

led

14

lezen

read

read

read

15

dragen
baren

bear

bore

born

16

leren

learn

learned

learned

17

kruipen

creep

crept

crept

18

wedden

bet

bet

bet

19

gooien

throw

threw

thrown

20

aansteken

light

lighted

lighted

21

vechten

fight

fought

fought

22

worden

become

became

become

23

bellen

ring

rang

rung

24

wenen
betreuren

weep

wept

wept

25

zien

see

saw

seen

26

barsten

burst

burst

burst

27

krijgen

get

got

got

28

bloeden

bleed

bled

bled

29

laten

let

let

let

30

verdragen
staan

stand

stood

stood

31

verliezen

lose

lost

lost

32

zingen

sing

sang

sung

33

geven

give

gave

given

34

besturen

drive

drove

driven

35

binden

bind

bound

bound

36

snijden

cut

cut

cut

37

bieden

bid

bid

bid

38

kopen

buy

bought

bought

39

zwemmen

swim

swam

swum

40

liggen

lie

lay

lain

41

verlaten

leave

left

left

42

aanleren

teach

taught

taught

43

slapen

sleep

slept

slept

44

voelen

feel

felt

felt

45

zwaaien

swing

swung

swung

46

maken

make

made

made

47

wonen

dwell

dwelled

dwelled

48

schieten

shoot

shot

shot

49

zoeken

seek

sought

sought

50

brengen

bring

brought

brought

51

spreken

speak

spoke

spoken

52

opstaan

rise

rose

risen

53

(schoenen) poetsen

shine

shined

shined

54

schuiven

slide

slid

slid

55

verspreiden

spread

spread

spread

56

voeden

feed

fed

fed

57

voeden

feed

fed

fed

58

lopen

run

ran

run

59

sluiten

shut

shut

shut

60

bouwen

build

built

built

61

schudden

shake

shook

shaken

62

branden

burn

burned

burned

63

krimpen

shrink

shrank

shrunk

64

slaan

beat

beat

beaten

65

betalen

pay

paid

paid

66

dromen

dream

dreamed

dreamed

67

hebben

have

had

had

68

delven
graven

dig

dug

dug

69

verbergen

hide

hid

hidden

70

weten

know

knew

known

71

leggen

lay

laid

laid

72

zitten

sit

sat

sat

73

spellen

spell

spelled

spelled

74

nemen

take

took

taken

75

bedoelen
betekenen

mean

meant

meant

76

knielen

kneel

kneeled

kneeled

77

houden

hold

held

held

78

ontmoeten

meet

met

met

79

onderhandelen

deal

dealt

dealt

80

doen

do

did

done

81

aanpassen

fit

fitted

fitted

82

drinken

drink

drank

drunk

83

uitlenen

lend

lent

lent

84

vastzitten

stick

stuck

stuck

85

breken

break

broke

broken

86

vloeken

swear

swore

sworn

87

scheuren

tear

tore

torn

88

raken

hit

hit

hit

89

vluchten

flee

fled

fled

90

trekken

draw

drew

drawn

91

eten

eat

ate

eaten

92

winden

wind

wound

wound

93

winnen

win

won

won

94

kiezen

choose

chose

chosen

95

behouden

keep

kept

kept

96

zeggen

say

said

said

97

ophangen

hang

hung

hung

98

duiken met

dive

dived

dived

99

verspillen

spill

spilled

spilled

100

passen

fit

fit

fit

101

vinden

find

found

found

102

beginnen

begin

began

begun

103

snellen

speed

speeded

speeded

104

stelen

steal

stole

stolen

105

plaatsen

set

set

set

106

dragen
(van kleren)

wear

wore

worn

107

ruiken

smell

smelled

smelled

108

uitgeven

spend

spent

spent

109

vegen

sweep

swept

swept

110

sturen

send

sent

sent

111

kweken
fokken

breed

bred

bred

112

bederven

spoil

spoiled

spoiled

113

komen

come

came

come

114

vergeven

forgive

forgave

forgiven

115

(be)vriezen

freeze

froze

frozen

116

schrijven

write

wrote

written

117

naaien

sew

sewed

sewn

118

denken

think

thought

thought

119

verstaan

understand

understood

understood

120

blazen

blow

blew

blown

121

ontwaken

wake

woke

woken

122

horen

hear

heard

heard

123

tonen

show

showed

shown

124

verbieden

forbid

forbade

forbidden

125

vallen

fall

fell

fallen

126

verkopen

sell

sold

sold

127

slaan

strike

struck

struck

128

kosten

cost

cost

cost

129

ronddraaien

spin

spun

spun

130

zinken

sink

sank

sunk

131

schijnen

shine

shone

shone

132

vliegen

fly

flew

flown

133

leunen

lean

leant

leant

134

vertellen

tell

told

told

135

steken

sting

stung

stung

136

rijden

ride

rode

ridden

137

vergeten

forget

forgot

forgotten

138

groeien

grow

grew

grown

139

stoppen

quut

quit

quit

140

bijten

bite

bit

bitten