WoordenlijstThai4 Flashcards Preview

Uncategorized > WoordenlijstThai4 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstThai4 Deck (495):
1

คู่รัก

Liefdesstel

2

คนรัก

Lover

3

ยกโทษให้

Iemand vergeven

4

พวก

Groep mensen,dieren

5

พวกคนรวย

Groep rijken

6

หลายอย่าง

Gevarieerd

7

กิริยา

Manieren (goeie)

8

กิริยาดี

Goeie manieren

9

เสมอ

Altijd, vaak,

10

ก่อนเวลา

Vroeg, voordat (aktie)

11

จองตั๋ว

Bus, trein, evenement, ticket kopen

12

ด้วยว่า

Vanwege

13

ตอนกลาง

Midden, centrum

14

สุมไฟ

Een vuurtje maken

15

พอ

Zodra (het regenseizoen….)

16

คนคนหนึ่ง

1 Persoon

17

ผู้นำ

Leider, chef, hoofd

18

เรียก

Noemen

19

เรียกว่า

(It is) called . (in Thai).

20

ความช่วยเหลือ

Assistentie

21

น่าอยู่

Gezellig

22

สามัคคีกัน

Harmonieus

23

ปลาย

Het einde (van iets)

24

ปลายสะพาน

Het eind van de brug

25

หนังหุ้มปลาย

Voorhuid

26

แน่น

Druk, vol (trein:bv)

27

จอง

Reserveren, boeken

28

ไว้ก่อน

Voordat

29

หรือไม่

Of niet, al dan niet

30

คอย

Wachten

31

หิน

Steen, rots

32

ทำด้วยหิน

Gemaakt van steen

33

อย่าง

Gevarieerd

34

บอกให้

Iemand iets vertellen

35

เสียก่อน

Vooraf, eerst

36

ภายใน

Binnenin

37

สังเกต

Opmerken, waarnemen

38

อีกครั้งหนึ่ง

Nog een keer

39

ประวัติส่วนตัว

Persoonlijke geschiedenis

40

ประวัติศาสตร์

Geschiedenis

41

คงไม่

Probably won't

42

นำไป

Leiden naar

43

ศุลกากร

Douane

44

ศุลกากรตรวจ

Douanecontrole

45

ตรวจ

Controle, check

46

ลดให้

Korting

47

ผ้าคลุม

Deken

48

ค่ำ

Schemer

49

เช่นเดียวกัน

Op dezelfde wijze

50

แพงไป

Te duur

51

คนใช้

Hulp, knecht

52

สีเขียวอ่อน

Lichtgroen

53

หยิบ

Overhandigen

54

ของใช้

Gebruiksvoorwerpen

55

ของแห้ง

Gedroogd eten

56

แวะ

Pauze

57

หุง

Koken

58

ราคาสูงไปหน่อย

Een beetje duur

59

ทุกอย่าง

In elk opzicht, alles

60

ไถนา

Velden omploegen

61

ธันวาคม

December

62

พฤศจิกายน

November

63

สะใภ้

Schoondochter

64

ตอนสาย

Laat in de ochtend

65

หม้อ

Pot (kook), batterij

66

ส้อม

Vork

67

ช้อน

Lepel

68

ชาม

Bord

69

สำเร็จรูป

Voorgeprepareerd

70

อาหารสำเร็จรูป

Voorgeprepareed voedsel

71

ขนม

Dessert; sweets; cake

72

วัง

Paleis

73

พระบรมมหาราชวัง

Grand palace

74

กว้างขวาง

Breed

75

แคบ

Smal

76

หย่อนใจ

Relaxen

77

ตากอากาศ

Vakantie vieren

78

เพียง

Alleen maar, niet veel (tijd)

79

กกกอด

Knuffelen

80

ดาว

Ster

81

ดาวตก

Vallende ster

82

ปลาดาว

Zeester

83

ทวีป

Continent

84

ดาวเคราะห์

Planeet

85

แผน

Plattegrond, kaart

86

สหรัฐ

Verenigde staten

87

รถเข็น

Rolstoel

88

ตรอก

Steeg

89

กวาด

Vegen, stoffen

90

ไม้กวาด

Bezem,stoffer

91

ลูบ

Aaien

92

ยวดยาน

Voertuigen, vehikels

93

บุญ

Goede daden

94

ตรงข้าม

Tegenovergesteld,

95

แก้

Remedie, repareren

96

พอกับ

Geschikt voor…..

97

เชื่อโชคลาง

Bijgelovig

98

สวรรค์

Paradijs

99

ผลดี

Goed effect op....

100

ผลร้าย

Slecht effect op…

101

เก่า ๆ

Heel oud

102

น้อยลง

Smaller; lower; less

103

เลื้อยคลาน

Reptiel

104

จิ้งจก

Gekko

105

เตือน

Waarschuwen

106

เกิดขึ้น

Gebeuren

107

ธรณี

Grond, aarde

108

โกรธ

Boos, pissed off

109

อนุญาต

Toestemming geven

110

ทำหก

Knoeien

111

หมายความว่า

Betekent dat…

112

สว่าง

Bright, shining, illuminated

113

เจ้าบ่าว

Bruidegom

114

ต่อมา

Later, daarna

115

ธูป

Wierrook

116

เฉย

Negeren

117

เหตุ

Situatie, oorzaak, reden

118

หมั้น

Verloofd

119

ขอทาน

Bedelen

120

พูดถึง

Spreken over........., onderwerp

121

การกระทำ

Aktie

122

ความยากจน

Armoede

123

เนื่องจาก

Vanwege het feit dat....

124

สมัครเล่น

Amateur, zonder vaardigheden

125

ยิ่งนัก

Extreem

126

หน่วง

Vertraging, hinder

127

อุปสรรค

Barriere, obstakel

128

การพัฒนา

Ontwikkeling

129

เล่า

Vertellen

130

เรื่องเล่า

Verhaal

131

ข้าพเจ้า

Ik (formeel: bv, in sprookje)

132

ค่อนข้าง

enigszins

133

เช้าวันหนึ่ง

Op een dag…

134

ระหว่างทาง

Onderweg, op de weg

135

วันไหนโชคดี

Geluksdag

136

เมีย

Echtgenote

137

สำเร็จ

Finishen, klaar zijn…

138

การศึกษา

Studie

139

สู้

Vechten tegen…

140

ความทุกข์

Lijden, tegenslag

141

กวดขัน

Streng, strikt

142

เหตุผล

Reden, rationeel

143

นึก

Veronderstellen, vermoeden

144

ในใจ

Mentaal

145

ผ่านมา

Het verleden

146

แสดง

Akteren, performen

147

นักแสดง

Akteur

148

ตกใจ

In shock

149

เมื่อเร็ว ๆ นี้

Recentelijk, onlangs

150

ความเห็น

Gedachte; mening

151

โดยมาก

In de meeste gevallen, algemeen

152

ความสามารถ

Capability, skill, ability

153

เหนือกว่า

Superieur

154

ฐานะ

Status

155

แทน

Vertegenwoordiger van…

156

ประกาศ

Aankondigen, verkondigen

157

เกวียน

Boerenkar

158

ถู

Schuren, schrobben

159

ฝ่าย

Partijen, groep

160

ปก

Beschermen

161

ความเป็นไปได้

Mogelijkheid

162

ทำตาม

Kopieeren, gehoorzamen, volgen

163

บังคับ

Dwingen

164

ตัวอย่าง

Bijvoorbeeld

165

นายจ้าง

Werkgever

166

ยอมให้

Toelaten

167

ยอมรับ

Accepteren, bekennen

168

ตีทะเบียน

Registreren

169

แน่ใจ

Zeker weten, zonder twijfel

170

เห็นชอบ

Toestemmen, goedkeuren

171

การสอบ

Tentamen

172

ข้างขึ้น

Wassende maan

173

ยอมตาม

Voldoen

174

ลงทุน

Investeren (geld)

175

เผ่า

Stam (tribe)

176

ทำอันตราย

Schaden

177

อาราธนาธรรม

To request a sermon (from a monk)

178

กลางคน

Middelbare leeftijd

179

ในที่สุด

En tenslotte

180

เคารพ

Respecteren

181

เหมาะ

Appropriate, suitable, correct

182

พนัน

Gokken

183

นักพนัน

Gokker

184

อาบน้ำร้อนมาก่อน

Ik heb dit allemaal eerder meegemaakt

185

สูงอายุ

Ouderen (leeftijd persoon)

186

คำพูด

Een uitdrukking

187

ลืมตา

De ogen openen (methafoor)

188

ชื่อเสียง

Reputatie

189

รับเลือก

Gekozen worden

190

ทั้งนั้น

In totaal, helemaal

191

ตำแหน่ง

Positie, status

192

การปกครอง

Voogdijschap, regeren

193

เลื่อน

Promoveren

194

การเลื่อน

Promotie

195

ยังไม่แน่

Ik weet het nog niet zeker

196

ตอนค่ำ

Gedurende de avond

197

ทานข้าว

Eten

198

อีบุค ดาวน์โหลดฟรี ภาษาไทย

E-book download free thaise taal

199

นวนิยาย

Een roman

200

งานฝีมือ

Ambacht, handwerken

201

เป็นมิตร

Is vriendelijk

202

สบายใจ

Gemoedsrust

203

ตีห้า

Vijf uur s'morgens

204

ตั้งเเต่ตีห้า

Vanaf vijf uur s'morgens

205

ทันที

Onmiddellijk

206

กว่าจะ

Meer dan waarschijnlijk

207

ส่งให้

Leveren

208

ติดมือ

Iets meenemen, brengen

209

กับแกล้ม

Snacks bij een borrel

210

ไม่ว่า

Ondanks, ongeacht

211

เช่นนั้น

Zoals die, dat

212

ตามไร่

Boerderij

213

รีด

Persen, knijpen

214

บ่อ

Put, diepe bron

215

ไม่น้อย

Heel veel, niet minder (interessant)

216

ทั้งนั้น

Alles, de hele boel

217

ภาษิต

Spreekwoord

218

ติดปาก

Favoriet

219

รายได้

Inkomen, inkomsten

220

เนื่องจาก

Als gevolg van

221

ฉก

Aanvallen (slang)

222

หด

Terugtrekken, krimpen

223

เกษตรกรรม

Landbouw

224

เพาะปลูก

Teelt, telen

225

ทำนา

Op een rijstveld werken

226

เป็นต้น

Bijvoorbeeld, als voorbeeld

227

กำไร

Winst, profijt

228

ทำปั๊ม

De pomp

229

ปั๊มน้ำ

Waterpomp

230

ประปา

Waterlevering systeem

231

ช่างประปา

Loodgieter

232

ต่อท่อ

Pijp

233

น้ำอัดลม

Frisdranken

234

ชาวเขา

Bergstam (Noort Thailand)

235

รูปร่าง

Uiterlijk, verschijning

236

ข้าวโพด

Mais

237

ยิงปืน

Geweer afschieren

238

ประดับ

Opsier

239

หางเปีย

Paardestaart, vlecht

240

ลงโทษ

Straffen

241

เสียภูมิ

Reputatie verliezen

242

ศาล

Spirithouse

243

ศาลพระภูมิ

Huistempeltje

244

เสาสูง

Stelten, poten

245

เสา

Houten poot, mast

246

พร้อมด้วย

Samen met, in gezelschap van

247

รูปปั้น

Standbeeld

248

บิดา

Vader

249

มารดา

Moeder

250

พลเมือง

Burger

251

ชนชาติ

Ras, kaste

252

ภาษี

Belasting

253

คำกล่าว

Een gezegde

254

คำสอน

Onderwijzen

255

ตายแล้ว

Gestorven, dood

256

หลีกเลี่ยง

Vermijden

257

หนี

Ontsnappen

258

หนีพ้น

Ontsnapt

259

ญาติ

Familielid

260

หายใจ

Ademhaling

261

มรณบัตร

Overlijdingsakte

262

กำหนด

Plannen, afspraak

263

รดน้ำ

water gieten over..(een lijk)

264

เจ้านาย

De baas, royalty

265

ตำแหน่ง

Positie, rang

266

ความผิดพลาด

Error

267

ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์จริง

Documentaire

268

แกล้ง 

Plagen,

269

ไปเลย

Ga weg!

270

ได้เลย

Natuurlijk, sure!

271

พอใช้ได้

Bevredigend, niet heel goed

272

ระบุ

to specifically mention

273

ไม่ระบุชื่อ

Anoniem

274

ชัดเจน

Duidelijk, more to the point

275

อาหารกลางวัน

Lunch

276

เช่นกัน

Evenzo, hetzelfde

277

ขอบคุณมาก

Heel erg bedankt

278

วันสุดสัปดาห์

Weekeinde, laatste dag van de week

279

วันสุด

Laatste dag

280

ขอถามอะไรหน่อยสิ

Mag ik je wat vragen?

281

วันเสาร์อาทิตย์

Weekeinde

282

นั่งสมาธิ

Zitten meditateren

283

ทำสมาธิ

Mediteren

284

นายจ้าง

Werkgever

285

ต่างกัน

Anders (dan)

286

ทุกประการ

In alle opzichten

287

กฎ

Wet

288

ภาพวาด

Tekening

289

ข้อมูล

Informatie

290

รับมือ

To cope with

291

อิจฉา

Jaloers

292

ศิลปิน

Kunstenaar

293

วัฒนธรรมไทย

Thaise cultuur

294

เมิง

Bedankt

295

เจอ

Vinden, tegenkomen

296

พอจะ

Mogelijk kent u?

297

ราตรี

Avond, nacht

298

มูก

Snot, slijm

299

รบกวน

Storen

300

มีสนุก

Have fun!

301

ครั้งแล้วครั้งเล่า

Telkens weer

302

น้ำมูก

Snot

303

การเพาะปลูก

Teelt

304

คนเรา

Mensen

305

การออกกำลังกาย

Fysieke oefeningen, trainen

306

อนามัย

Hygiene

307

อารมณ์ขัน

Humor

308

เข้าสู่ระบบ

Inloggen

309

แบ่ง

Delen

310

แบ่งกัน

Samendelen

311

เชื้อโรค

Infectie

312

ละลาย

Smelten

313

ล้มละลาย

Bankroet

314

ชื่อดัง

Beroemd

315

มีชื่อดัง

Is beroemd

316

สัญญาณ

Een signaal

317

ศัตรู

Vijand

318

อโหสิกรรม

Vergeven, verzoenen

319

นำเที่ยว

Toer

320

ข้อมูล

Data, informatie

321

ความเร็วสูง

Hoge snelheid

322

ลอง

testen, probeer het eens!

323

ประหลาดใจ

Verbazen, verwonderen

324

ความประหลาดใจ

Een verrassing, verbazing

325

ทำให้ประหลาดใจ

Doen versteld staan, verbazen

326

สัตว์ประหลาด

Monster

327

อดนอน

Geen oog dicht doen

328

การอดนอน

Slapeloosheid

329

หัวควย

Èikel (penis)

330

เจียม

Bescheiden

331

สุขสันต์

Gelukkig

332

สุขสันต์วันเกิด

Happy birthday!

333

ไม่ลองไม่รู้

Nooit geschoten....., is?

334

ลองอีกครั้ง

Probeer het nog eens..

335

คิดดู

Goed overdenken

336

คิดดูใหม่อีกครั้ง

To think it over again

337

ปรัชญา

Filosofie

338

เกินร้อย

Meer dan honderd

339

น่ารังเกียจ

Walgelijk

340

อภัย

Een pardon

341

ขออภัย

Pardon [when passing by] Excuse me

342

ทุปปัญญา

Stom, achterlijk

343

แอบ

To hide or be stealthy, to sneak

344

ขอแสดงความยินดี

Gefelicieerd

345

อวยพร

Zegenen

346

บัตรอวยพร

Wenskaart

347

อดทน

Geduld

348

ตรงกลาง

Het midden

349

มรกต

Smaragd

350

ลดน้ำหนัก

Gewicht verliezen

351

ต่อไป

Continue

352

ต่อไปนี้

Vanaf nu..

353

ยังน้อย

At least...

354

ตั้งขึ้น

Het opzetten van (school)

355

อดีตกาล

Verleden tijd (taal)

356

เรื่องแต่ง

A fiction; an imaginary story

357

คาดหวัง

To expect, verwachten

358

ความคาดหมาย

Verwachting

359

ง่ายมาก

Simpel, makkelijk

360

แสนดี

Heel goed

361

แสนไกล

Heel ver weg

362

ถูกแสนถูก

Heel goedkoop

363

มีพายุจัด

Stormachtig

364

อุดม

Overvloedig, superbe

365

สม

Geschikt voor

366

ดีสมราคา

Het geld waard

367

ปรารถนา

Hopen op, wensen

368

ความปรารถนา

Een wens

369

ห้องใต้หลังคา

Zolder

370

ทัศนียภาพ

Uitzicht, view

371

วิกฤตการณ์การเงิน

Financiele crisis

372

เครียด

Stress

373

ความเครียด

Tension, seriousness, stress

374

คลายเครียด

Relax

375

ลำพัง

Persoonlijk,

376

เน่า

Rot

377

ไข่เน่า

Rot ei

378

พระสงฆ์

Monnik

379

บิณฑบาตร

Aalmoezen ronde

380

พระสงฆ์ออกบิณฑบาตร

The Buddhist monks are going out to receive alms

381

ซื้อจาก

Gekocht van

382

เอามา

To bring

383

สบประมาท

Beledigen

384

ศูนย์การ

Centre

385

ตั้งเเสดง

Tentoonstellen

386

โบราณวัตถุ

Antiek

387

วัตถุ

Object

388

อย่างนั้น

Alsdus, dus, zo

389

เศร้าชะมัด

Vreselijk triest

390

ต่อราคา

Afdingen

391

อาสาสมัคร

Vrijwilliger

392

ไขปัญหา

Probleem oplossen

393

อาหารโปรด

Favoriete eten

394

ผู้รักษาประตู

Goalkeeper

395

สับสน

Verward

396

กาลครั้งหนึ่ง

Once upon a time….

397

รับผิดชอบ

Verantwoordelijk

398

ทางออก

Oplossing(een)

399

เป็นความคิดที่ดี

Dat is een goed idee

400

น้ำอัดลม.

Frisdranken

401

เรียนจบ

Afstuderen

402

ก่อนอื่น

Eerst en vooral

403

คะแนน

Score

404

ลั้นลา

To go out and have fun

405

อาณาเขต

Grondgebied

406

เขื่อนกั้นน้ำ

Dam

407

พร้อมกัน

Tegelijkertijd

408

ทำลาย

Breken, ruineren, beschadigen

409

ภัยพิบัติ

Ramp

410

ช่วยชีวิต

Redden het leven

411

สารภาพ

Bekennen, toegeven

412

เข้าใจผิด

Misverstand

413

หนทาง

Way; route; course; path

414

มาสาย

Te laat komen

415

คนงาน

Arbeider

416

คู่กัด

Tegenstander

417

แถบ

Regio, zone

418

เกาะ

Eiland

419

เลยไป

Verder (weg)

420

ถึงจะ

Zelfs als.....

421

กำลังใจ

Moraal. Spirit

422

ข้าง ๆ

Dichtbij

423

ราตรีสวัสดิ์

Goedenacht

424

เมตตา

Goodwill, compassie, goedheid

425

มนุษย์

Homo sapiens , de mens

426

ธรรมชาติมนุษย์

Menselijke natuur

427

ผิดมนุษย์

Inhumaan

428

งานอดิเรก

Hobby

429

ของขวัญ

Gift, cadeau

430

ดีขึ้น

Beter (worden)

431

สถานีขนส่ง

Busstation

432

จำเป็นต้อง

Nodig hebben

433

เพื่อนร่วมเดินทาง

Medereizigers

434

ผมเป็นคนขี้ลืม

Ik ben vergeetachtig

435

ต้องพูดว่า

Je moet zeggen….

436

ใช่แล้ว

Dat klopt

437

ทำให้ง่ายขึ้น

Vereenvoudigen, simpeler maken

438

เอาเปรียบ

Exploiteren

439

กำเนิด

Origin, geboorte

440

กรรม

Karma

441

การทำความดี

Goede dingen doen

442

ทำได้

Possible

443

ทำประโยชน์

Dienen,

444

ให้ทาน

Doneren

445

ทำตัว

(Zich) Gedragen

446

เมื่อกี้

Nu , op dit moment

447

คล่องแคล่ว

Vloeiend (spreken)

448

เบื่อทุกสิ่ง

Moe van alles

449

คล้ายๆ

Gelijk aan, simular to

450

เถียง

Tegenspreken, discussieren

451

ต่อหน้า

Aanwezigheid

452

มือใหม่

Onervaren, amateur

453

นอนหลับฝันดี

Welterusten droom lekker

454

เที่ยวให้สนุกนะ

Geniet van je vakantie

455

ดูแลตัวเองด้วยนะครับ

Pas goed op je zelf

456

หัวใจวาย

Hartaanval

457

เจ็บป่วย

Ziekte

458

ขยับ

Je bewegen

459

ทำนอง

Style; form; manner; way; method

460

เกิดอะไรขึ้น

Wat is er gebeurd?

461

ด้วยความยินดี

Ook welkom, graag gedaan

462

โมโห

Angry; furious

463

บรรยากาศ

Atmosfeer (algemeen)

464

พลุกพล่าน

Druk, vol, crowded

465

ทัศนียภาพ

Panorama

466

บดบัง

Verbergen, verstoppen

467

กรณี

Geval (in dat)

468

ในกรณี

In het geval dat

469

นัดหมาย

Afspraak

470

เพลีย

Uitgeput

471

อ่อนแรง

Zwak (ziekjes)

472

นัดหมาย

Afspraak,

473

อบอุ่น

Warm (geniaal)

474

รอหน่อยนะค่ะ

Wacht even aub

475

ขอให้

Verzoek

476

รู้สึกดีขึ้น

Beter voelen

477

อก

Borst

478

โล่งอก

Opgelucht voelen

479

หลับลง

In slaap vallen

480

หาย

Verdwijnen, oplossen

481

อาการ

Fysieke conditie

482

มืด

Donker

483

ติดหวัด

Catch a cold

484

ไข้หวัด

Verkouden met verhoging

485

ครึ้ม

Ziek

486

แม่ชี

Non (Budhist)

487

บวช

To enter monkhood or priesthood

488

ผ้าถุง

A sarong-like skirt

489

ท้อแท้

Teneergeslagen

490

สวัสดีตอนเช้า

Goedemorgen

491

กล้า

Durven

492

เกรง

Angst

493

เกรงว่า

Bang dat…

494

ปลายสุด

Extreem (bang)

495

มีดปลายแหลม

Stiletto