WoordenlijstThai5 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstThai5 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstThai5 Deck (496):
1

พระองค์

De Heer (Buddha)

2

ข้อสรุป

Conclusie

3

ทรมาน

Suffer

4

หาก

Mits, als

5

ถือสา

Iets ter harte nemen

6

โมโห

Angry; furious; enraged

7

วันหน้าวันหลัง

De volgende keer, in de toekomst

8

ปานกลาง

Average

9

ไม่ดีนัก

Not so good

10

ไม่เลวนัก

Not so bad

11

ความเลว

Evil

12

เติม

To fill; pour; add to; to fill up

13

เพิ่มเติม

Aanvullend, extra

14

การแพทย์

Geneeskunde

15

นายแพทย์

Dokter

16

ร่างกาย

Lichaam

17

เพลิดเพลิน

Genieten van

18

คำกิริยา

Werkwoorden

19

คำนาม

Zelfstandig naamwoord

20

แตกต่างกัน

Verschillend

21

อดีต

Verleden

22

อัด

Persen

23

อัดสำเนา

Kopieren, reproduceren

24

อัดภาพ

To make a video recording

25

เวียนหัว

Duizelig

26

ยากจัง

Heel moeilijk

27

สกุล

Family; lineage; clan

28

สามัญ

Normaal,

29

คนสามัญ

Burger

30

สามัญสำนึก

Common sence

31

ทาส

Slaaf

32

ยุค

Tijdperk

33

เท่

Sharp; smart-looking; cool; hip

34

นี่คือ

Dit is…..

35

ฉันต้องการอีกสามเล่ม

Ik wil nog 3 boeken

36

สำนักงาน

Kantoor

37

ขนมปังปิ้ง

Toast

38

แสงแดด

Zonneschijn, zonlicht

39

ท้องฟ้า

Hemel

40

มันฝรั่งอบ

Patat

41

น้ำอบ

Parfum

42

ล้างชาม

De afwas

43

ที่เปิด

Opener

44

ที่เปิดกระป๋อง

Blikopener

45

คำสนทนา

Gesprekken

46

โต๊ะบูชา

Altaar

47

อุจจาระ

Uitwerpselen

48

ถ่ายอุจจาระ

Poepen

49

รายงาน

Rapport

50

หมายเหตุ

Nota

51

ยอดรวม

Totaal

52

ทำงานให้สนุกนะค่ะ

Enjoy working

53

กลับบ้านก่อน

Eerst naar huis

54

เมตตา

Compassie

55

ปริญญาบัตร

Universiteits titel

56

ดื่มน้ำวันละมากๆ

Drink meer water op een dag

57

กระเพาะน้ำปัสสาวะ

Urineblaas

58

อักเสบ

Ontstoken

59

การอักเสบ

Ontsteking

60

ป้องกัน

Verdedigen, beschermen

61

ป้องกันตนเอง

Zelfverdediging

62

อ่างอาบน้ำ

Badkuip

63

สัมพันธ์

Is gerelateerd

64

มนุษยสัมพันธ์

Intermenselijke relaties

65

ช่องคลอด

Vagina

66

การผ่าตัด

Chirurgie

67

แนะนำว่า...

Adviseer dat…

68

ทัดทาน

bezwaar maken

69

พาย

Peddel

70

มลพิษ

Vervuiling

71

ตลกมาก

Erg grappig

72

โกง

Bedriegen, voor de gek houden

73

ค่อยเป็นค่อยไป

Geleidelijk

74

ฝุ่น

Stof

75

ตั้งครรภ์

Zwanger

76

หนูขอโทษที่อ่านผิดไปค่ะ

Sorry dat ik het verkeerd las (vr)

77

ไปให้ฟัง

Om te luisteren

78

เต้น

Springen

79

ความตื่นเต้น

Enthousiasme

80

ต้มยำ

Thai soep

81

ยำ

Mixen

82

สัญญา

Promise, agreement, contract

83

สลากกินแบ่ง

Loterijbriefje

84

สำนัก

Kantoor

85

หวย

Loterij

86

ถูกหวย

De loterij winnen

87

ลบ

Verwijderen, uitgummen

88

หั่น

To cut into pieces; slice

89

ทุบ

Hit, beat, pound (hamer)

90

แหลก

Crushed; [is] broken into pieces

91

ตวง

meten, afmeten, afwegen (eten)

92

เพียง

Only; up until the point; as much as; as far as; till; just until

93

กิจกรรม

Aktiviteit

94

จารย์

Expert, geleerd persoon

95

ศาสตราจารย์

Hoogleraar

96

การล่า

jacht

97

กุ

Liegen, voorwenden

98

ตม

Kommer en kwel

99

การเสี่ยงภัย

Avontuur

100

เทียม

Kunstmatig

101

เสนอแนะ

To guide; direct; show; instruct; indicate

102

คาดหมาย

Verwachten, expect

103

ผิดหวัง

Teleurgesteld

104

เตือนรำลึก

Herrinnering, reminder

105

สะดวกสบาย

Comfortable

106

เชิญชวน

Uitnodigen

107

ถูกต้องไหม

Corrigeer mij

108

ลึก

Diep

109

ลึกที่สุด

Diepste

110

ตาก

Expose (to the sun)

111

ที่ตากอากาศ

Vakantieresort

112

ปอก

Schillen

113

ที่เปิดกระป๋อง

Blikopener

114

เหมือนเดิม

Same as always

115

คิดถึง

Mis, have at heart

116

เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Zo snel als mogelijk

117

เท่าที่

As much as, as long as

118

เอกลักษณ์

Karakteristiek

119

ที่สวยงาม

Stunning!

120

มาพร้อมกับ

Vergezeld met…

121

แข่งขัน

Wedijveren

122

นักกีฬา

Atleet

123

องศา

Graad (warmte)

124

แต่งตัวประหลาด

Guy, man

125

เต็มใจ

Gewillig

126

การสังเกต

Observatie

127

สังเกต

Oberveren

128

จินตนาการ

Fantasy; imagination

129

จินตนา

To imagen

130

มองในแง่ดี

Optimistisch

131

มองในแง่ร้าย

Pessimistisch

132

มุขตลก

a [usually spoken] joke or gag

133

โรงละคร

Theater (gebouw)

134

ละครสัตว์

Circus

135

พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ

To repeat oneself

136

ลูกน้อง

Ondergeschikte

137

ชื่น

Joyful; cheerful; happy; buoyant; glad

138

ปลอดโปร่ง

[is] clear (of the weather), fine, sunny bright

139

ตื่นตัว

Alert

140

ปรับปรุง

To improve; to better

141

บุคลิกภาพ

Persoonlijkheid (van persoon)

142

ประสิทธิภาพ

Efficiency

143

ยิ่งกว่าเดิม

Meer dan ooit

144

นิ่ง

Still; immobile; silent; motionless; quiet

145

น้ำนิ่งไหลลึก

Stille wateren hebben diepe gronden

146

ร้านขายของชำ

Kruidenierswinkel

147

ท่าจะ

To seem

148

ไปหมด

all over; thoroughly; entirely

149

ประสาท

Gek, crazy

150

บาสเก็ตบอล

Basketbal

151

รองเท้าผ้าใบ

Gympies

152

งง

Confused; puzzled

153

ปั่น

To spin; to turn on an axis; to rotate

154

ล้อเลียน

Parodie

155

ดุ

fierce; dangerous; ferocious

156

เวลาออมแสง

Day light save time

157

ออม

Besparing

158

ปั่นจักรยาน

Fietsen

159

งงงวย

is] stunned; astonished; perplexed

160

เสียหาย

Schade

161

ไหมขัดฟัน

Flosdraad

162

ไหมใหม่ไม่ไหม้ ใช่ไหม

New silk doesn't burn, does it?

163

เสื้อคลุม

Jas

164

ครบ

Compleet, geheel

165

ไม่ครบ

Insufficient; incomplete

166

บันทึกเวลาเข้างาน

Tijdsregistratie

167

คนซื่อสัตย์

Eerlijk mens

168

เห็นใจ

Sympathie

169

ประเภท

Categorie

170

ไร้สาระ

Belachelijk, ridicuul

171

สืบ

To investigate; to detect; to trace; to track

172

นักสืบ

Detective

173

ตระหนักถึง

Realiseren, become aware off

174

อีกเล็กน้อย

Een beetje meer

175

ชะมัด

Vreselijk (vervelend...,etc)

176

หยาบ

Ruw, onbeleefd, vulgair

177

ขอโทษที่ใช้คำหยาบ

Excuses voor het vulgair taalgebruik

178

แต่หัวใจยังวัยรุ่นอยู่

Maar het hart is nog jong

179

บำรุง

to care for; maintain; nurture; support

180

ทำพิธี

to perform a ceremony

181

กุฏิ

a house for Buddhist priests within a monastery compound

182

โต

big; large; grown, grown up

183

คนโต

the older one; the eldest

184

เจดีย์

Pagode

185

ลอยกระทง

Festival River Goddess worship ceremony

186

เสน่ห์

Charme

187

มีเสน่ห์

Be charming, to be attractive

188

ไม่หรอก

of course not

189

น้ำคำ

words; speech; phrasing; sayings; expressions

190

พลัง

energy; power (in the scientific sense)

191

กรีฑาสถาน

Stadion

192

คนไทยจะสูญพันธุ์

Thaise mensen zullen uitsterven

193

รำคาญ

Irritant

194

น่ารำคาญ

Irriterend

195

ทักทาย

Groeten

196

โหด

Harteloos, gewetenloos

197

ความโหด

Wreedheid

198

เหี้ยมโหด

Wreed

199

อำมหิต

Cruel; savage; fierce; brutal; merciless; wicked

200

โจร

Bandiet, dief

201

ของโจร

Gestolen goederen

202

ปลื้ม

Pleased; glad; delighted

203

ความปลื้มใจ

Happiness; contentment

204

สมควร

suitable; proper; fitting; reasonable

205

ฉะนั้น

Consequently; thus

206

กก

De basis (van iets)

207

กกหู

Basis van het oor

208

ลูกกก

First child; eldest child

209

แห่งหุบเขา

Vallei

210

ทะเยอทะยาน

Ambitieus

211

ความทะเยอทะยาน

Ambitie

212

ชาวกรุง

Stadsvolk

213

กีดกั้น

Blokkade, hinder

214

จำหน่าย

Distribueren, verkopen

215

ผู้จำหน่ายตั๋ว

ticket agent

216

โล่งใจ

Opgelucht

217

เพื่อนมนุษย์

Medemens

218

เมื่อตะกี้

Daarnet

219

เขย่า

To shake

220

คาดหวัง

Verwachten

221

จริงใจ

Oprecht

222

ขอให้ลุงทำงานอย่างมีความสุข

Ik wens je een goede werkdag

223

อรุณ

Morgen

224

อรุณสวัสดิ์

Goedemorgen

225

แย่จังเลยนะ

Vreselijk !!

226

อาหารเหลือ

Leftovers (food)

227

หลากหลาย

Verschillende, veel

228

หวาด

Geschrokken, bang, waker geschrokken

229

สามัคคี

unanimity; uniformity; harmony; cooperation

230

รุนแรง

forceful; harsh; violent; severe; strong

231

ยังคง

Nog steeds

232

ห่วงใย

to worry (about)

233

บัน

Afwijken, veranderen

234

นิยาย

novel, a book of a fictional story

235

ปลาทู

makreel

236

ระยะทาง

Afstand

237

ให้ตายสิ

I'll be damned!

238

หลัก

main, major, primary, principal

239

จิ้ม

Dippen

240

หนังสือสัญญา

Contract (legal)

241

ซุ่มซ่าม

Onhandig, khullig

242

วันชาติของไทย

Nationale dag Thailand

243

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

Niets nieuws onder de zon

244

ศัลยกรรม

Chirurgie

245

ถูบ้าน

Dweilen

246

ตูด

Kont

247

เล่นตูด

Anale seks

248

บอกให้ทำ

Vertel hem om te doen……

249

สายรุ้ง

Regenboog

250

ก็หวังยังงั้นค่ะ

Dat hoop ik ook

251

ขับรถระวังด้วยนะ

Rij voorzichtig auto

252

ไว้คุยกันใหม่ครับ

Spreken elkaar weer

253

เช่นกันครับ

Het zelfde!

254

ขอให้คุณนอนหลับฝันดีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

Ik wens je een goede nachtrust en een goede gezondheid

255

ต่อสู้

Vechten

256

เชียว

Direct, meteen

257

สั้น ๆ

Heel kort

258

ตกลง

Akkoord (gaan met)

259

ตกลงใจ

Make up youre mind

260

งดงาม

Prachtig, mooi!

261

ตาค้าง

Verbaasd, perplex

262

อนุรักษ์

Zorgdragen, bewaren

263

วางตัว

Gedragen, to behave

264

ขี้อาย

shy; feel shy; is shy; timid

265

สำหรับวันน

Voor zover vandaag…

266

ปีที่ผ่านมา

last year; during the past year; in the past year

267

อย่าเข้าใจอะไรผิด อย่าคิดไปเอง

Denk zelf na!!

268

ผมได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญของชีวิตมากมาย

Ik leerde veel levenslessen

269

ไชโย

Proost

270

ชนแก้ว

Proosten met de glazen

271

ทุกอย่าง

Alles

272

วิศวกร

Ingeneur

273

คำสาป

Vloek

274

ยกย่อง

to praise; respect, prijzen

275

สวด

to chant, pray, or recite a religious text, to pray

276

บุคคล

Persoon, individu

277

บุคคลสำคัญมาก

VIP

278

บิดามารดา

Ouders

279

เคร่งครัด

strict; serious; stiff; rigorous; stringent

280

เกิดขึ้นจริง

Waar gebeurd

281

โรคจิต

Psychose

282

คลั่งไคล้

Helemaal gek zijn van iets

283

เว่อร์

Over de top. Overdreven

284

เล่นไพ่

Kaartspelen

285

ความจริงคือชีวิตไม่ใช่เกม

Het leven is geen spel

286

บ้านคือที่ที่หัวใจอาศัยอยู่

Thuis is waar het hart is

287

อาศัย

Bewonen

288

ปฏิเสธ

Ontkennen

289

มีหน้า

Durven

290

ตักเตือน

Waarschuwen

291

มิตร

Vriend

292

มีเหตุผล

Rationeel

293

คนเลี้ยงแกะ

Herder

294

เลี้ยงดู

Zorgdragen voor een familielid

295

กำยำ

Fysiek sterk

296

วุ่นวาย

Chaotisch

297

มิตรภาพ

Vriendschap

298

เป็นเหตุผล

(is) Redelijk

299

เดือด

Koken (het kookt)

300

ขอแสดงความยินดี

Gefeliciteerd

301

ศัตรู

Vijand

302

เหตุการณ์

Evenement

303

กลับมาแล้ว

Ik ben al weer terug

304

ชนบท

Platteland

305

เมื่อตะกี้

Op dit moment

306

ลงทะเบียน

Registreren

307

มื้อเย็น

Avondeten

308

สงสาร

feel sorry for; to pity

309

น่าสงสาร

[is] pitiful; poor; pitiable; unfortunate

310

หลอก

Misleiden

311

วิญญาณ

Ziel

312

พลังงาน

energy; power (in the scientific sense)

313

พิสูจน์

Bewijzen (zich)

314

ต้องการพูดสายกับใคร

Met wie wilt u spreken? (telefoon)

315

สมุนไพร

Geneeskrachtige kruiden

316

ตอนกลางวัน

Gedurende de dag

317

เสียงพูด

Stem (je)

318

ลุล่วง

Volbracht

319

ไข่ต้ม

Gekookt ei

320

เสียงพูด

Spraak, stem

321

แตกต่างกันมาก

Heel verschillend van elkaar

322

อภิเศรษฐี

Steenrijk

323

ความไพเราะ

Melodieus

324

ไว ๆ

Snel, vlug

325

เธอเป็นอะไร

Wat mankeert zij?

326

ภาษาวิบัติ

Slang language

327

ที่เหลือ

Restant

328

ประวัติ

Geschiedenis

329

กินมื้อเที่ยงให้อร่อย

Een heerlijk lunch

330

ในรอบปี

Afgelopen jaar

331

วันเดือนปี

Datum

332

วุ่นวาย

Chaos

333

สำนวน

Uitdrukking (taal)

334

เยี่ยมยอด

Uitstekend

335

แค่

Alleen, just

336

มีแค่สิบบาทครับ

Ik heb alleen maar 10 bath

337

อีกไม่นาน

Weldra

338

แป้นพิมพ์

Toetsenbord

339

คล่องแคล่ว

Vloeiend (spreken)

340

ทดลอง

Experiment

341

ไม่น่าเชื่อว่า

Ongelooflijk

342

ยืนอยู่

Permanent

343

สนุกสนาน

Plezier

344

หึงหวง

Jaloers

345

น่าสงสาร

Zielig

346

นักโทษ

Gevangene

347

พิจารณา

Overwegen

348

ปัจจัย

Factor, oorzaak

349

ไข่ดาว

Spiegelei

350

ไข่กวน

Roerei

351

ปลาเผา

Gegrilde vis

352

ในกรณี

In het geval dat

353

ด้วยความยินดี

Youre welcome

354

การสมัครงาน

Sollicitatie

355

มุมมอง

In het perspectief van, point of view

356

ต้องไปทำงานก่อนนะ

Ik moet weer aan het werk

357

ง่วงนอน

Slaperig

358

รู้ตัว

To be aware

359

ที่ดีที่สุด

Het beste

360

เก่งจัง

Extreem goed

361

กิจกรรม

Activiteiten

362

รายรับ

Inkomsten

363

ไม่นาน

Niet langer

364

อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้น

What made you think like that?

365

ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

langszame dingen zijn het beste

366

ทางโน้น

Daaro

367

สัมผัส

Voelen, sense

368

รอแปปได้

Wacht een seconde

369

ลางาน

Werk laten voor wat het is

370

ประชุมเรื่องอะไร

Vergadering waarover

371

ตากฝน

exposed to the rain; gets wet

372

น่าใจหาย

Adembenemend

373

หายใจ

Ademhaling

374

อย่างหนึ่ง

one of; a particular; a

375

ตรง ๆ

Direct

376

อยากเข้าไปดู

Ik wil er heen om te zien

377

เกลียดมาก

Haat het

378

เกี่ยวกับเพศ

Betreffende seks

379

เรียบร้อยแล้ว

Klaar al

380

ได้ยิน

Gehoord (reeds)

381

หลุด

Afvallen, verliezen

382

ฟันหลุด

Tanden verliezen

383

สัญญาณ

a signal, a warning signal, an alert or notice

384

สัญญาณบอกให้เดินได้

Voetgangerslicht

385

ให้สัญญาณ

een signaal geven

386

จบแล้ว

The end (movie)

387

ละเมิด

to break a law, violate rules

388

ปฏิบัติ

execute; perform; do; act; behave, practice

389

สุดยอด

Outstanding

390

รัฐประหาร

Coup etat

391

ทะเลาะกัน

Ruzie maken, to quarrel

392

น่าอับอาย

ashamed; disgraced

393

เมาค้าง

Hangover

394

คุยโต

Opschepperig

395

สุดยอด

Outstanding

396

อบอุ่น

Warm (persoon)

397

ลั้นลา

Go out and have fun

398

เดี๋ยวมานะครับ

Ben zo terug

399

ไม่นาน

Niet lang

400

รัก ,เคารพ และคิดถึง เสมอ

Eind van een brief

401

สวัสดิการ

Welzijn

402

รัฐสวัสดิการ

Welvaartstaat

403

ตำแหน่ง

Positie, rang

404

บุคคล

Individu

405

บุคคลสำคัญมาก

VIP's

406

การสรรหา

Selectie

407

บุคคลากร

Personeel

408

ผมพลาดรถไฟอีกแล้ว

Heb de trein alweer gemist

409

เน็ทเน่าอีกแล้ว

Internet alweer slecht

410

แค่นี้

that's enough; that's all; that is it

411

แมวเหมียว

Poesje

412

น่าสงสาร

Pityfull, unfortunate

413

หนูแฮมเตอร์

Hamster

414

กระต่าย

Konijn

415

ปลาทอง

Goudvis

416

ลูกม้า

Veulen, pony

417

ม้าตัวผู้

Hengst

418

ภาษาพื้นเมือง

Moedertaal

419

สับสน

Verward

420

นกแก้ว

Papagaai

421

ปลาที่อาศัยอยู่ในเขตร้อน

Tropische vis

422

รอแปปนะ

Wacht even aub

423

ไม่ว่า

No matter what

424

บังเอิญ

By chance, per abuis

425

ตำหนิ

Blunder, fout

426

เสียคน

Verwent

427

คืบหน้า

Vooruitgang

428

ประกาศนียบัตร

Certificaat, diploma

429

สถานที่อยุ่

Woonplaats

430

สมมุติ

Aannemen, assume

431

กำพร้า

Wees

432

เด็กข้างถนน

Zwerfkind

433

มั้ง

Misschien (einde zin)

434

นอนร้องไห้ห

In slaap huilen

435

อกหัก

Gebroken hart

436

ดูถูก

Neerkijken op

437

การดูถูก

Een belediging

438

นวนิยาย

Een roman

439

โดยปกติแล้วคุณไปว่ายน้ำบ่อยแค่ไหนครับ

Hoe vaak ga je meestal zwemmen

440

สารคดี

non-fiction work; documentary

441

มักจะทำ

will usually do

442

นิตยสาร

magazine

443

หนึ่งโมงเช้า

07:00 uur

444

สองโมงเช้า

08:00 uur

445

สามโมงเช้า

09:00 uur

446

สี่โมงเช้า

10: 00 uur

447

ห้าโมงเช้า หรือ สิบเอ็อ โมงเช้า

11:00 uur

448

[ ยื้มสยาม: สิบเอ็ด โมงเช้า

[11:41 uur

449

เที่ยงวัน หรือ สิบสอง นาฬืกา

12 : 00 uur

450

บ่ายโมง หรือ สิบสาม นาฬิกา

13:00 uur

451

บ่ายสองโมง หรือ บ่าย สองโมง

14:00 uur

452

บ่ายสามโมง หรือ สิบห้า นาฬิกา

15:00 uur

453

สี่โมงเย็น หรือ สิบหก นาฬิกา

16:00 uur

454

ห้าโมงเย็น

17:00 uur

455

หกโมงเย็น

18:00 uur

456

หนึ่งทุ่ม

19:00 uur

457

สองทุ่ม

20:00 uur

458

สามทุ่ม

21:00 uur

459

สี่ทุ่ม

22:00 uur

460

ห้าทุ่ม

23:00 uur

461

เที่ยงคืน

24:00 uur

462

ตีหนึ่ง

01:00 uur

463

ตีสอง

02:00 uur

464

ตีสาม

03:00 uur

465

ตีสี่

04:00 uur

466

ตีห้า

05:00 uur

467

หกโมงเช้า

06:00 uur

468

อย่างไร

jaang -rai

469

เมื่อไร

mua -rai

470

เท่าไร

thao -rai

471

กี่

kie

472

เดิน

deun

473

ถาม

thaam

474

เรียน

rian

475

อ่าน

aan

476

กิน

kin

477

เข้าใจ

khao -tjai

478

ดื่ม

duum

479

ภาษา

phaa saa

480

ลม

lom

481

กับ

gap

482

ได้

dai

483

เขียน

schrijven

484

คุย

praten

485

ต่างประเทศ

biutenland

486

หนัก

zwaar

487

อายุ

leeftijd

488

ทำไม

waarom

489

รู้

weten

490

ไปหา

op bezoek gaan

491

โกหก

liegen

492

ฟุตบาท

stoep

493

หนังสือ

boek

494

นั่ง

zitten

495

ดีกว่า

beter,beter zijn

496

อยาก

willen