words Flashcards Preview

Gaeilge > words > Flashcards

Flashcards in words Deck (53):
1

good example

dea-sampla

2

writer

scríbhneoir

3

was awarded

bronnadh

4

to run

rás

5

the upper hand

an lámh in uachtar

6

parody-style TV programme

cláir scigaithrise

7

Things are not as they seem

Ní mar a shíltear a bhítear

8

however

áfach

9

at its peak

i mbarr a réime

10

going from strength to strength

ag dul ó neart go neart

11

last year

anuraidh

12

the environment

an timpeallacht

13

corruption

truailliú

14

hero

laoch

15

temper

tiompar

16

disagreeing with

ag teacht salacht ar

17

weakness

laige

18

was born

rugadh

19

known

aithne

20

engineer

innealtóir

21

outside of

taobh amuigh de

22

to release

eisigh

23

publicity

poiblíocht

24

social media

méain shóisialta

25

opportunity

deis

26

the songs

na hamhráin

27

same

céanna

28

magazine

iris

29

among

measc

30

musical instrument

uirlis ceol

31

either

ach oiread

32

emphasis

béim

33

play (instrument)

seinn

34

voice

guth

35

gimmicks

géaitsí

36

even worse

níos measa

37

lyrics

liricí

38

luck

ádh

39

talent

tallann

40

fresh

úr

41

freshness/newness

úire

42

ready/pre-made

réamhdhéanta

43

danger

baol

44

fame

cail

45

at the moment

i láthair na huaire

46

ridiculous

seafóideach

47

central

lárnach

48

opinion

tuairim

49

native place

áit dúchais

50

realistic

réalaíoch

51

soap operas

sobalchlár

52

loyal

dilís

53

influence

tionchar