Words I dont know from _Progress in Irish_ ch 1-10 Flashcards Preview

Irish > Words I dont know from _Progress in Irish_ ch 1-10 > Flashcards

Flashcards in Words I dont know from _Progress in Irish_ ch 1-10 Deck (258):
1

ag siúl

walking

2

ag gáire

laughing

3

ag gol

crying

4

ag caint

talking

5

ag dul

going

6

ag teacht

coming

7

amach

out

8

isteach

in

9

abhaile

home

10

cé?

who

11

lán

full

12

folamh

empty

13

cam

crooked

14

direch

straight

15

fada

long

16

milis

sweet

17

géar

sour

18

glan

clean

19

tuirseach

tired

20

tinn

ill

21

an mála

the bag

22

an bosca

the box

23

an bóthar

the road

24

an tsráid

the street

25

an bhróg

the shoe

26

an t-urlár

the floor

27

an t-ull

the apple

28

anseo

here

29

ansin

there

30

cad?

what?

31

dúnta

shut

32

oscailte

open

33

briste

broken

34

stróicthe

torn

35

caite

worn out

36

déanta

done

37

scríofa

written

38

criochnaithe

finished

39

imithe

gone away

40

an doras

the door

41

an obair

the work

42

an litir

the letter

43

an ceacht

the lesson

44

an peann luaidhe

the pencil

45

an léamh

reading

46

ag súgradh

playing

47

ag féachaint

looking

48

ag éisteacht

listening

49

ag canadh

singing

50

ag rince

dancing

51

ag imeacht

going away

52

ach

but

53

anois

now

54

dúch

ink

55

cailc

chalk

56

carr

car

57

pingin

penny

58

ard

tall

59

deas

nice, pretty

60

láidir

strong

61

ramhar

fat

62

óg

young

63

seanduine

old man

64

fionn

fair-haired

65

liath

grey-haired

66

uaine

green

67

éirigh

get up

68

suigh

sit down

69

seas

stand

70

fan

wait, stay

71

siúil

walk

72

rith

run

73

tar

come

74

téigh

go

75

tóg

take

76

cuir

put

77

oscail

open

78

dún

shut

79

ith

eat

80

ól

drink

81

stad

stop

82

féach

look

83

éist

listen

84

bris

break

85

stróic

tear

86

deisigh

mend

87

léigh

read

88

criochnaigh

finish

89

abair

say

90

glan

clean

91

scuab

sweep

92

nigh

wash

93

faigh

get

94

ceannaogh

buy

95

tabhair dom

give me

96

cá?

where

97

cá bhfuil?

where is?

98

cá raibh?

where was?

99

cathain?

when?

100

inniu

today

101

inné

yesterday

102

aréir

last night

103

reoteog

ice cream

104

milseán

sweets

105

ag féachaint ar

looking at

106

na pictiúir

the pictures

107

cois tine

by the fire

108

cois farraige

by the sea

109

sa bhaile

at home

110

sa leaba

in bed

111

sa pháirc

in the field (park)

112

sa chlós

in the yard

113

sa ghairdin

in the garden

114

sa tsráid

in the street

115

sa samhradh

in summer

116

sa gheimhreadh

in winter

117

ar scoil

at school, to school

118

Dé Domhnaigh

on sunday

119

Dé Luain

on monday

120

Dé Máirt

on tuesday

121

Dé Céadaoin

on wednesday

122

Déardaoin

on thursday

123

Dé hAoine

on friday

124

Dé Sathairn

on saturday

125

amárach

tomorrow

126

anocht

tonight

127

go luath

soon

128

ar ball

by and by

129

an bhliain seo chugainn

next year

130

an tseachtain seo chugainn

next week

131

at home

sa bhaile

132

at school

ar scoil

133

break

bris

134

broken

briste

135

but

ach

136

buy

ceannaogh

137

by and by

ar ball

138

by the fire

cois tine

139

by the seaside

cois farraige

140

car

carr

141

chalk

cailc

142

clean

glan

143

come

tar

144

coming

ag teacht

145

crooked

cam

146

crying

ag gol

147

dancing

ag rince

148

done

déanta

149

drink

ól

150

eat

ith

151

empty

folamh

152

fair-haired

fionn

153

fat

ramhar

154

finish

criochnaigh

155

full

lán

156

get

faigh

157

get up

éirigh

158

give me

tabhair dom

159

go

téigh

160

going

ag dul

161

going away

ag imeacht

162

gone away

imithe

163

green

uaine

164

gray-haired

liath

165

here

anseo

166

home

abhaile

167

ice cream

reoteog

168

ill

tinn

169

in

isteach

170

in bed

sa leaba

171

in summer

sa samhradh

172

in the field

sa pháirc

173

in the gardin

sa ghairdin

174

in the street

sa tsráid

175

in the yard

sa chlós

176

in winter

sa gheimhreadh

177

ink

dúch

178

last night

aréir

179

laughing

ag gáire

180

listen

éist

181

listening

ag éisteacht

182

long

fada

183

look

féach

184

looking

ag féachaint

185

looking at

ag féachaint ar

186

mend

deisigh

187

next week

an tseachtain seo chugainn

188

next year

an bhliain seo chugainn

189

nice, pretty

deas

190

now

anois

191

old man

seanduine

192

on friday

Dé hAoine

193

on monday

Dé Luain

194

on saturday

Dé Sathairn

195

on sunday

Dé Domhnaigh

196

on thursday

Déardaoin

197

on tuesday

Dé Máirt

198

on wednesday

Dé Céadaoin

199

open

oscailte

200

open

oscail

201

out

amach

202

penny

pingin

203

playing

ag súgradh

204

put

cuir

205

read

léigh

206

reading

an léamh

207

run

rith

208

say

abair

209

shut

dúnta

210

shut

dún

211

singing

ag canadh

212

sit down

suigh

213

soon

go luath

214

sour

géar

215

stand

seas

216

stop

stad

217

straight

direch

218

strong

láidir

219

sweep

scuab

220

sweet

milis

221

sweets

milseán

222

take

tóg

223

taking

ag caint

224

tall

ard

225

tear

stróic

226

the apple

an t-ull

227

the bag

an mála

228

the box

an bosca

229

the door

an doras

230

the floor

an t-urlár

231

the lesson

an ceacht

232

the letter

an litir

233

the pencil

an peann luaidhe

234

the pictures

na pictiúir

235

the road

an bóthar

236

the shoe

an bhróg

237

the street

an tsráid

238

the work

an obair

239

there

ansin

240

tired

tuirseach

241

today

inniu

242

tomorrow

amárach

243

tonight

anocht

244

torn

stróicthe

245

wait, stay

fan

246

walk

siúil

247

walking

ag siúl

248

wash

nigh

249

what?

cad?

250

when?

cathain?

251

where?

ca?

252

where is?

cá bhfuil?

253

where was?

cá raibh?

254

who

cé?

255

worn out

caite

256

written

scríofa

257

yesterday

inné

258

young

óg