Words pt. 3 Flashcards Preview

Japanese lv. 4 > Words pt. 3 > Flashcards

Flashcards in Words pt. 3 Deck (80):
1

動く

Ugoku

PARA MOVER

2

三日

mikka

3 DIAS

3

勉強する

benkyou suru

ESTUDAR

4

二日

futsuka

2 DIAS

5

古い

furui

VELHO

6

早い

hayai

CEDO

7

hayashi

FLORESTA

8

見る

miru

VER

9

shita

ABAIXO

10

よんでください

yonde kudasai

POR FAVOR LEIA

11

ito

LINHA

12

ima

AGORA

13

来週

raishuu

SEMANA QUE VEM

14

韓国人

kankokujin

COREANO

15

かして ください

kashite kudasai

POR FAVOR FAÇA

16

mimi

ORELHA

17

四時半

shi jihan

4:30

18

hidari

ESQUERDA

19

重い

omoi

PESADO

20

木村

KIMURA

21

練習

renshuu

PRÁTICA

22

今週

konshuu

ESTA SEMANA

23

毎年

maitoshi

TODOS OS ANOS

24

山本

YAMAMOTO

25

八日

yooka

OITO DIAS

26

終わる

owaru

PARA TERMINAR

27

先生

sensei

PROFESSOR

28

隅田川

sumidagawa

RIO SUMIDA

29

一月

ichigatsu

JANEIRO

30

yama

MONTANHA

31

azuma

LESTE

32

問い

toi

PERGUNTA

33

sake

LICOR

34

kin

OURO

35

先週

senshuu

SEMANA PASSADA

36

吉田

YOSHIDA

37

一か月

ichi kagetsu

UM MÊS

38

見学

kengaku

PASSEIO

39

聞く

kiku

ESCUTAR

40

to

PORTA

41

jou

ACIMA

42

かいてください

kaite kudasai

ESCREVA POR FAVOR

43

tera

TEMPLO

44

三人

sanjin

3 PESSOAS

45

十四日

juu yon ka

14º DIA

46

二人

futari

DUAS PESSOAS

47

naka

MÉDIO

48

mimi

ORELHA

49

七日

nanoka

7 DIAS

50

今月

kongetsu

ESTE MÊS

51

試験

shiken

TESTE

52

お母さん

okasan

MÃE

53

働く

hatara ku

PARA TRABALHAR

54

お金

okane

DINHEIRO

55

hi

FOGO

56

ai

AMOR

57

aki

CAIR

58

tsuchi

SOLO

59

米国

beikoku

EUA 🇺🇸

60

二十四回日

ni jūyoka

24º

61

me

OLHO

62

migi

CERTO

63

mori

FLORESTA

64

ほんやくしてください

honyaku shite kudasai

POR FAVOR, SEJA SECRETO.

65

一人

hitori

POVO

66

誕生日

tanjoubi

ANIVERSÁRIO

67

kuruma

CARRO

68

水田

suiden

CAMPO DE ARROZ

69

fuyu

INVERNO

70

お父さん

otousan

PAI

71

起きる

okiru

SE LEVANTA

72

英語

eigo

INGLÊS

73

毎時

maiji

TODA HORA

74

来月

raigetsu

MÊS QUE VEM

75

復習

fukushuu

REVISE

76

私の前

watashi no mae

NA MINHA FRENTE

77

一日

tsuitachi

UM DIA

78

来年

rainen

ANO QUE VEM

79

祭日

saijitsu

FERIADO NACIONAL

80

大学

daigaku

UNIVERSIDADE