Wykład 1 Flashcards Preview

Emocje i Motywacja > Wykład 1 > Flashcards

Flashcards in Wykład 1 Deck (14):
1

M. Majczyna

Rozumiejąca definicja podmiotu
-konkretność
-czasowość
-jedność
-cielesność
-centrum
-jedyność

2

Frijda

Klasyfikacja stanów afektywnych

AFRKT - przyjemne lub nieprzyjemne doznanie
EMOCJE - krótkotrwałe, specyficzne reakcje na specyficzne bodźce, intencjonalne, z tend. do działania
NASTRÓJ - rozlany afekt, nieintencjonalny
SENTYMENTY - postawy, warunkują stabilne teście na jakis obiekt (ocenianie, motywacje, p. poznawcze)
EPIZODY EMOCJONALNE - zmienne stany af. powiązane z jakimś obiektem (np reakcja na zniewagę); trwają w czasie -
CECHY OSOBOWOŚCI - np strachliwość

3

William James

Zmiany cielesne następują bezpośrednio po spostrzeżeniu faktu, ktory wywołał wzbudzenie -> nasze odczucie pewnych zmian to EMOCJA.

4

Max Scheler

Fenomenolog
Emocja to forma poznania wartości, ponieważ wartości mogą byc dane tylko w przeżyciach emocjonalnych

Odczuwanie wartości zawsze ma swoj przedmiot - zatem ma znaczenie i niesie treść

5

Schachter i Singer (emocje)

Poznawcze podejście
Gdy podmiot odczuwa określony poziom wzbudzenia, przejawia aktywność poznawczo-emocjonalną i poszukuje etykietki dla stanu emocjonalnego.

6

R. Buck

Emocja jest definiowana w terminach stanów uczuciowych. Nie mozna oddzielić aktywacji i ukierunkowania zachowania, subiektywnego odczucia i poznania

7

Lazarus (emocje)

Adaptacja
Emocje - somatyczne, powtórne przystosowanie, ktore jest instynktownie wzbudzane przez sytuację stymulującą i powoduje bardziej efektywną reakcje adaptacji.

8

Ekman (emocje)

Emocja popycha nas w kierunku, jaki w ewolucji lepiej nam służył niz inne w rozwiązywaniu powtarzających sie sytuacji.

9

Johnson-Laird, Oaltley

Ewolucjonizm
Emocje wykształciły sie przez ich wartość adaptacyjną, uniwersalne elementy ludzkiego doświadczenia

10

Frijda (emocje) (cdh

Emocja - proces sygnalizowania, ze dzieje sie cos istotnego z punktu widzenia dobrostanu jednostki oraz jej zadan

11

Schweder (emocje)

Badania międzykulturowe

Emocje to struktury narracyjne
Nadają postać odczuciom somatyczny i afektywnym

12

Skinner

Emocje to fikcyjne przyczyny ktorym powszechnie przypisujemy zachowanie.

13

E. Duffy

Postulaty:
1. Kazde zachowanie da sie opisać w
• jego kierunku (zbliżanie lub oddalanie)
• jego intensywności (wewn. wzbudz.)

2. Powyższymi kategoriami da sie zastąpić tradycyjne nazewnictwo emocji, czesto niedefiniowalnych

3. Intensywność lub stopień aktywacji mogą byc określane przy pomocy czynników wegetatywnych, czynności mięśni szkieletowych i czynności korowych

4. Zmiany aktywacyjne tworzą kontinuum

14

Izard

Emocja to pojęcie złożone, mające aspekty:
-neurofizjologiczny
-neuromięśniowy
-doswiaczeniowy (fenomenologiczny)