z 2 Flashcards Preview

Elektroinstalace budov > z 2 > Flashcards

Flashcards in z 2 Deck (19):
1

Mezi síťové operační systémy založené na platformě NDS patří:

c. Novell Netware v.4.0
d. Novell Netware v.6.5

2

Největší nebezpečí pro útok na data je při útoku na file server či komunikační server.

Nepravda

3

Adware má "za úkol" odesílat data z počítače bez vědomí uživatele

Nepravda

4

Bezpečnostní certifikát zvyšuje bezpečnost při přenosu dat?

Nepravda

5

Hlavní výhodou síťového operačního systému Windows NT je jeho cena

Pravda

6

adresa: www.seznam.cz je

DNS adresa

7

Sítě typu client to server se používají pro sítě, kde vyžadujeme lepší zabezpečení a možnost nastavení bezpečnostních pravidel

Pravda

8

Do jakého disku a adresáře musí student uložit soubor index.html , aby se zobrazoval jako jeho osobní webová stránka?

H:\WWWHome

9

protokol IMAP

čtení e-mailů

10

adresa: 193.84.45.47 je
Vyberte jednu odpověď

IP adresa

11

Mezi serverové operační systémy patří

a. Novell Netware
d. Linux
e. Windows NT
f. LanManager

12

Sítě typu klient-server se používají pro malé sítě do zhruba 10 - 15 stanic, kde není potřeba vysoké zabezpečení a přesné nastavení práv

Nepravda

13

Na tzv. "plochý" kabel pro připojování IDE HDD k řadiči může být připojeno maximálně:
Vyberte jednu odpověď

2 HDD

14

Sítě typu client to server se používají pro menší sítě s relativně malým množstvím stanic

Nepravda

15

Na sítích typu Bindery se uživatel přihlašuje k serveru

Pravda

16

Na sítích typu NDS se uživatel přihlašuje k serveru

Nepravda

17

15 V případě NDS databáze se systémová databáze vytváří na

v root kontextu

18

Spyware má "za úkol" odesílat data z počítače bez vědomí uživatele

Pravda

19

označením VBS se zpravidla nazývá

a. Visual Basic Script - skriptovací programovací jazyk pro tvorbu maker v prostředí Windows 98 a vyšším
b. Visual Basic Script - skriptovací programovací jazyk pro tvorbu dynamických webových stránek